Розділ ‘Фінансова звітність’

Фінансова звітність за І квартал 2018 року

 Пояснююча записка за 1-й квартал 2018 року – завантажити.

Прибутковий ордер № Г – 00000003 від 01.02.2018 – завантажити.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) станом на 01.04.2018 – завантажити.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) станом на 01.04.2018 – завантажити.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, 4-2м) станом на 01.04.2018 – завантажити.

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) станом на 01.04.2018 – завантажити.

 

 

Кошторис – 2018

25 січня відбулося спільне засідання педагогічної ради та батьківської ради, на якому затвердили кошторис гімназії на 2018 рік.

Завантажити кошторис на 2018 рік

Завантажити план асигнувань

Перелік товарів, робіт і послуг отриманих гімназією у 2017 році

Завантажити архів документів

Фінансова звітність

Пояснююча записка за 2017 рік – завантажити

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м ) станом на 01.01.2018 – завантажити звіт

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) станом на 01.01.2018 – завантажити звіт

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) станом на 01.01.2018) – завантажити звіт

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду станом на 01.01.2018 – завантажити звіт

Фінансова звітність

Документи по фінансовій звітності Гощанської гімназії на 2017 рік ви можете переглянути, завантаживши їх на свій компьютер:

Кошторис на 2017 рік – завантажити кошторис

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду завантажити звіт

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги завантажити звіт

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень завантажити звіт

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду завантажити звіт

Звіт про виконання кошторису гімназії за 9 місяців 2017 року.

 

Звіт про виконання кошторису гімназії за 9 місяців 2017 року.

 

 

 

Адреса: 35400, смт. Гоща, вул. Незалежності, 21А

Ідентифікаційний код: 22558263. Телефони: 2-11-16, 2-16-30

Форма власності: комунальна

В управлінні Держказначейства Гощанського району в Гощанській районній  гімназії  відкрито  14 рахунків (МФО 833017) по  КФК 1011020

Гощанська районна гімназія  створена згідно Статуту  затверджена розпорядженням голови Гощанської райдержадміністрації .

Гощанська районна гімназія  підпорядкована: відділу освіти Гощанської райдержадміністрації.

Гощанська районна гімназія є юридичною особою.

Згідно довідки Гощанської МДПІ від 11.10.2001 року № 4926/29-02  Гощанській районній  гімназії присвоєно ознаку неприбутковості.

Бухгалтерією  Гощанської районної гімназії  обслуговується Гощанська районна гімназія.

Утримання вищевказаної установи здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції ,обласного бюджету (інклюзія)та місцевого бюджету.

Бухгалтерський облік у Гощанській районній гімназії ведеться за меморіально-ордерною формою та новим планом рахунків затвердженого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 р. за N 161/24938 та наказом Мінфіну 29.12.2015р №1219.

На 2017 рік затверджені бюджетні асигнування на загальну суму 7135839,00грн в тому числі: загальний фонд –6799356,00грн  та спеціальний фонд –336483,00 грн.

На утримання установи  на звітний період передбачено план асигнувань по загальному фонду на суму 5383914,00грн., профінансовано

на суму 5160332,32грн., що становить 96% від затверджених кошторисом асигнувань.

Касові видатки складають – 5160332,32грн.

Фактичні видатки по заг.фонду становлять-5150205,27грн.

 

 

                                  За звітній період надійшло коштів спеціального фонду на суму 227834,02грн., в тому числі:

– за послуги                                       – 96936,18 грн.

– від господарської діяльності           – 99,28 грн.

– від реалізації в установленому порядку майна(продаж дров)-2998,80

– від отрим.благод. внесків,дарунків-  122304,76грн.

–  інші надходження спеціального фонду-5495,00грн

Нараховано доходів по платних послугах за звітний період в сумі 108916,28грн

За звітний період касові видатки по спеціальному фонду становлять – 249128,60грн.Фактичні видатки по спеціальному фонду -196117,53грн. Залишок коштів по спеціальному фонду на кінець звітного періоду становить –3234,64грн.

На кінець звітного періоду  по Гощанській районній гімназії  кредиторська заборгованість відсутня.

По дохідній частині рахується дебіторська заборгованість по батьківській платі у сумі 4215,39грн., яка фактично виникла по недоплаті  за харчування та  дебіторська заборгованість по видатках в сумі 84,24грн. це витрати майбутніх періодів(періодичні видання).

Збільшилися основні засоби за 9-ть місяців 2017р. в сумі-81884,91грн  за рахунок придбання по спец.коштах :платні послуги(ф 4-1) -460грн;суми за дорученнями(ф 4-2)-75929,91грн;інші надходження спец.фонду(ф.4-3)-5495,00грн а саме:

-спіднички сценічні-460,00грн(платні послуги)

-бібліотечних фонд -33617,76грн(натур.оплата суми за  дорученнями)

-бібліотечних фонд -4840,50грн(суми за доруч)

-бібліотечних фонд -5495,00грн(інші надходження спец.фонду)

-масляний обігрівач 2шт.-2398,00грн.(суми за доруч.)

-стійки мікрофонні 2шт.-1500,00грн.(суми за доруч.)

-інвентар господарчий.-263,00грн.(суми за доруч.)

-Комп.літер”20 років успіху”.-6838,00грн.(суми за доруч.)

-лавочки ,альтанка у садок-4750,00грн.(натур.оплата.)

-посуд в їдальню – 4326,65грн.

-банери -2046,00грн

-телевізор LSD Ergo LE43CT2000AK-9350,00грн

-футбольна форма (футболка,шорти,гетри)-6000,00грн

Нараховано знос на основні засоби при надходженні за 3 квартал в сумі –36117,57грн

За аналогічний період відбулося надходження по матеріалах в сумі 352019,94грн та зменшилися матеріали за рахунок списання в сумі  315285,25грн

 

Пояснювальна записка за 2015 рік

сканер 004 сканер 003

Фінансовий звіт за І квартал 2015 р.

Пояснююча записка за І квартал 2015 р.    тут

Пояснююча записка за 2014 рік

Додаток 14
до Порядку складання фінансової ,бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2014 р
Коди
Установа ___Гощанська районна гімназія_________________________________________________ за ЄДРПОУ 22558263
Територія __смт.Гоща__________________________________________________________________ за КОАТУУ 5621255100
Організаційно-правова форма господарювання_Комунальна організація _____________________ за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 010 Міністерство освіти

Періодичність: річна.

Короткий опис основної діяльності установи Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа Середня чисельність працівників Примітка
1 2 3 4
Адреса: 35400, смт. Гоща, вул. Незалежності, 21А
Ідентифікаційний код: 22558263. Телефони: 2-11-16, 2-16-30
Форма власності: комунальна
В управлінні Держказначейства Гощанського району в Гощанській районній гімназії відкрито 4 рахунків (МФО 833017) по КФК 070201
Гощанська районна гімназія створена згідно Статуту затверджена розпорядженням голови Гощанської райдержадміністрації .
Гощанська районна гімназія підпорядкована: відділу освіти Гощанської райдержадміністрації.
Гощанська районна гімназія є юридичною особою.
Згідно довідки Гощанської МДПІ від 11.10.2001 року № 4926/29-02 Гощанській районній гімназії присвоєно ознаку неприбутковості.
Бухгалтерією Гощанської районної гімназії обслуговується Гощанська районна гімназія.
Утримання вищевказаної установи здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.
Бухгалтерський облік у Гощанській районній гімназії ведеться за меморіально-ордерною формою згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999р. № 114 та відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV, “Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995р. № 88.
На 2014 рік затверджені бюджетні асигнування на загальну суму 4909692,00грн в тому числі: загальний фонд –3974801,00грн та спеціальний фонд –934891,00 грн.
На утримання установи Гощанської районної гімназії на звітний період передбачено план асигнувань по загальному фонду на суму 3974801,00грн., профінансовано з районного Міністерство освіти 61

Продовження додатку 15
1 2 3 4
бюджету на суму 3971743,16грн., що становить 99,9% від затверджених кошторисом асигнувань.
Касові видатки складають – 3971743,16грн., фактичні видатки –3953332,71грн.
За звітній період надійшло коштів спеціального фонду на суму 920639,14грн., в тому числі:
– за послуги – 125780,40 грн.
– від господарської діяльності – 212,33 грн.
– гранти, дарунки – 55414,84грн.
– від підприємств,організіц.,фіз..осіб -1290,00грн
– від реалізації майна – 1869,80грн.
– інші надходж.спец.фонду – 736071,77грн.
За звітний період касові видатки по спеціальному фонду становлять – 915040,95грн. Залишок коштів по спеціальному фонду на кінець звітного періоду становить –15067,09 грн.
На кінець звітного періоду по Гощанській районній гімназії рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 2912,97грн.,а саме:
по КЕКВ 2210 –2280,27грн
-за господарчі товари ПП Чабанов С.В.-1482,07грн зг.накл.№181114/2 від 02.12.14р
-за канцелярськи товари ПП Жуківському І.Г. -798,20грн зг.накл.№84 від 01.12.14р.
по КЕКВ 2240 –632,70грн
-вивезення ТПВ Гоща комун сервіс -632,70грн зг.актів №11,12 від 04,05.12.14р.
На кінець звітного періоду по Гощанській районній гімназії рахується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 17100,40 грн ,а саме:
по КЕКВ 3132 –17100,40грн
-за капітальний ремонт даху ТОВ Укрбудреммонтаж інжиніринг-6643,40 зг.акту .№2 від 25.12.14р
– послуги по здійсненню технічного нагляду за капітальним ремонтом даху ПП Панчук В.В.-10457,00грн акт№2312 від 23.12.14р
По дохідній частині рахується кредиторська заборгованість по батьківській платі у сумі 10233,36грн., яка фактично виникла по переплаті за харчування і рахується у залишку по продуктах харчуванню 232 рахунку та на розрахунковому рахунку.
За 2014р збільшилися надходження по основних засобах в сумі-1330891,00грн , а саме:
-передано за рахунок централ.поставки гаражі та спортмайданчик-61482,00грн.
-оприбутковано землю 18349М2 в сумі 1181042,00грн
-комплект меблів в мат.кабінет-12016,00грн.
-компютерна техніка-53780,00грн.
-оприбутковано робочий проект «Капіт.ремонт даху»-22571,00грн
Також збільшилися інші необоротні активи в сумі-69126,00грн.а саме:
-поповнення бібліотечного фонду-14924,00грн.
-надходження МШП-54202,00грн.
За 2014рік нараховано зносу -85191,00грн,а саме по рахунках:
103-11507,00грн
104-42795,00грн
105-24583,00грн
106-5381,00грн
108-64,00грн
109-861,00грн

Керівник _____________ ___В.Є. Скоцик______
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _____________ ___О.Ю.Міщук __
“12” січня 2015року

Фінансовий звіт директора за 2013-2014 рр.

З в і т
директора Гощанської районної гімназії про надходження та використання благодійних внесків через ГО «Шанс» за період із 01.09.13 р. по 01.09.14 р.

Шановні делегати конференції!
В черговий раз констатую, що благодійні внески є важливим джерелом підтримання щоденного функціонування та розвитку гімназії. Як і в попередні роки вони надходили та використовувались у відповідності до чинного законодавства у грошовій та натуральній формі через рахунки ГО «Шанс» та спец рахунок гімназії. Їх облік, державну звітність через ГО «Шанс» на безоплатній основі виконувала гол. бухгалтер гімназії Міщук О.Ю. основні видатки обговорювались та визначались на засіданнях ради гімназії. Оперативне управління коштами здійснювалось мною, директором гімназії Скоциком В.Є.
Станом на 01.09.13 р. на рахунку знаходилось 7334,81 грн. За період до 01.09.2014 р. всього надійшло благодійних внесків на суму 115 371, 26 грн.
Надходження коштів на ГО «Шанс»

Класи Надійшло
1 5450
2 10180
3 10764
4 8992,16
5 10137
6 8130
7 9746,10
8 8362
9 10385
10 8524
11 8460
Випускники 5241
Амако 5000
Вчителі 5300
Гоща культура 700
Разом 115 371, 26 грн.

Загальна сума для витрат склала 122706,07 грн. Витрачено 120252, 15 грн. Залишок на рахунку станом на 31.08.2014 р. становив 2453,92 грн.
Із них в натуральній формі надійшло товарів на суму 29589 грн. А саме: жалюзі, м’ячі та підручники російської мови для учнів 9 кл. – 2921, 00 грн.
– товари на ремонт 2 кл. – 8820 грн.
– товари на ремонт 3 кл. – 9720 грн.
– підручники «Перлинка» для 3 класу – 756,00 грн.
– стінка у 6-й клас – 4450 грн.
– робочі зошити для підготовчих курсів – 600 грн.
– товари на ремонт 6-го класу – 1695,00 грн.
– крісло у бібліотеку – 385 грн.
– іграшки на початкові класи – 242,00 грн.
У грошовій формі кошти витрачено на закупівлю таких товарів:
Комп’ютерна техніка: – 16802 грн.
– Мультимедійний комплекс – 7930 грн.
– Системний блок – 3200 грн.
– Системний блок та монітор – 4595 грн.
– Заправка та ремонт картриджів – 621 грн.
– Ремонт прожектора – 456 грн.
Меблі: 25995 + 2970 = 28965 грн.
– стіл комп’ютерний – 385 грн.
– меблі у бібліотеку – 20310 грн.
– стінка у кабінет математики – 5300 грн.
– стільці у бібліотеку – 2970 грн.
Автобус – дизпаливо та бензин – 3870, 32 грн.
Автомобіль – запасні частини – 807 грн.
Бібліотека та видавництво: – 6508, 52 грн.
– Флагмани освіти України – 5000 грн.
– Підручники – 1287 грн.
– Періодичні видання – 221,52 грн.
Позакласна робота: – 8353, 72 грн.
– футболки на КВК – 280,00 грн.
– оплата екскурсії для кращого класу гімназії – 1000, 00 грн.
– новорічні подарунки – 2981, 30 грн.
– листівки – 187, 92 грн.
– іграшки новорічні – 782, 00 грн.
– призи на конкурси – 2751, 50 грн.
– сітка волейбольна – 271, 00 грн.
– значки – 100,00 грн.
Канцелярські товари: 6028, 90 грн.
Господарські товари: 7106,93 грн.
Стипендії для учнів гімназії: 4000 грн.
Класні журнали – 716, 60 грн.
Медикаменти – 444, 88 грн.
Їдальня: 1331 + 1341,10 = 2672,10 грн.
Електроплити – 660 грн.
Посуд – 381 грн.
Скатертини – 290 грн.
Миючі засоби – 1341, 10 грн.
Труби на ремонт протипожежної системи – 1228, 70 грн.