Проектно-цільова програма розвитку

Відділ освіти Гощанської РДА
Гощанська районна гімназія

Гоща 2012

Відділ освіти Гощанської РДА
Гощанська районна гімназія

Схвалено Затверджено
на засіданні педагогічної ради на засіданні ради гімназії
Протокол № 1 від 30.08.2012 року Протокол № 6 від 30.08.2012 року
Голова педагогічної ради Голова ради гімназії
________________В.Скоцик ____________І.Самчук

Комплексно-цільова програма розвитку
Гощанської районної гімназії
на 2012-2017 роки

Гоща 2012

ЗМІСТ
1. Паспорт програми розвитку__________________________________________________с. 4
2. Аналіз результатів виконання «Комплексної проектно-цільової програми діяльності педагогічного колективу гімназії на 2007-2012 роки», досягнень та проблем розвитку гімназії___________________________________________________________________с. 7
3. Концепція розвитку гімназії на 2012-2017 роки_________________________________с. 9
4. План реалізації положень Закону України «Про загальну середню освіту»
на 2012-2017 роки ___________________________________________________________с. 12
5. Цільовий проект «Внутрішньогімназійний контроль» ___________________________с. 18
6. Цільовий проект «Проблемна тема»__________________________________________с. 23
7. Цільовий проект «Педагогічна досконалість-2»_________________________________с. 30
8. Цільовий проект «Academia-3» ______________________________________________с. 37
9. Цільовий проект «Українська мова» _________________________________________с. 42
10. Цільовий проект «Розвиток прогімназійного відділення Гощанської районної гімназії» (на 2012-2017 роки)_______________________________________________________ с. 47
11. Цільовий проект «Інформатизація освіти гімназії»______________________________с. 52
12. Цільовий проект «Математика навколо нас»___________________________________с. 55
13. Цільовий проект «Суспільствознавство»______________________________________ с. 58
14. Цільовий проект «Природнича освіта»________________________________________с. 62
15. Цільовий проект «Бібліотечна грамотність учнів Гощанської гімназії»_____________с. 67
16. Цільовий проект «Психологічний супровід»___________________________________с. 70
17. Цільовий громадянський проект «Res publica» («Справа народна») _______________с. 82
18. Цільовий проект «Національно-патріотичне виховання»_________________________с. 90
19. Цільовий проект «Євроклуб»________________________________________________с. 97
20. Цільовий проект «Екологічна освіта»_________________________________________с. 99
21. Цільовий проект роботи з батьками_________________________________________с. 103
22. Цільовий проект «Здоров’я. Здоровий спосіб життя»___________________________с. 114
23. Цільовий проект «Етикет. Культура поведінки. Культура спілкування»___________с. 122
24. Цільовий проект «Правове виховання»_______________________________________с. 130
25. Тематика засідань педагогічних рад на 2012-2017 роки_________________________с. 137

Скоцик В.Є.,
директор гімназії
Програма розвитку Гощанської районної гімназії є стратегічним нормативно управлінським документом, що характеризує основні напрямки розвитку гімназії на протязі найближчих п’яти років і одночасно проктичним керівництвом для системної роботи колективу гімназії, спрямованої на досягнення в 2017 році передбачуваних цілей та завдань розвитку.
1. Паспорт програми розвитку гімназії
Повна назва освітнього закладу у відповідності до Статуту, реєстраційний код: Гощанська районна гімназія Гощанської районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 22558263. свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 352966, організаційно правова форма з КОПФГ 430 комунальна організація (установа, заклад), види діяльності за КВЕД-2010 85, 31 загальна середня освіта.
Юридична адреса: 35400, вул. Незалежності 21-А, смт. Гоща, Рівненська область.
Фактична адреса: 35400, вул. Незалежності 21-А, смт. Гоща, Рівненська область.
Телефони: (03650) 2-11-16, (03650) 2-16-30.
Адреса електронної пошти: grdg@mail.ru
Web-сайт: grdg.info.
Директор: Скоцик Валерій Євстафійович.
Нормативна база для розробки програми розвитку:
1. Національні нормативно-правові документи:
1. Конституція України.
2. Закон України «Про освіту».
3. Закон України «Про загальну середню освіту».
4. Закон України «Про охорону дитинства».
5. Закон України «Про національну програму інформатизації».
6. Закон України «Про фізичну культуру і спорт».
7. Указ президента від 30.09.2012 р. № 962 «Про заходи щодо забезпеченої пріоритетного розвитку освіти в Україні».
8. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 -2021 роки.
9. Постанова Кабінету міністрів України від 14.01.2004 р. № 24 «Про затвердження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».
10. Постанова Кабінету міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад».
11. Інструкція про організацію та діяльність гімназії.(Наказ МОН України №217 від 20.07.1995)
12. Наказ МОН № 1133 від 17.12.2007 р. «Про затвердження основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
13. Наказ МОН № 3754/981/538/49 від 27.10.2009 р. «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді».
14. Наказ МОН «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту».
15. Лист МОН України від 27.06.2001 р. № 1/9-254 «Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп продовженого дня».
16. Положення про групу продовженого дня (наказ МОН України № 1012 від 06.11.2009 р.)
Нормативно-правові акти Ради Європи та ЄС з питань освіти
1. Рекомендації про виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співпраці й миру, виховання в дусі пошани прав людини й основних свобод (Париж 1974 ).
2. Рекомендація № R (83) 4 Ради Європи (комітет міністрів) «Про сприяння обізнаності про Європу в середніх школах» (18.04.1983 р.)
3. Рекомендація № R (83) 13 Ради Європи (комітет міністрів) «Про роль середньої школи в підготовці молоді до життя» (23.09.1983 р.)
4. Резолюція 874 (1987) «Про якість і ефективність шкільної освіти» (парламентська асамблея Ради Європи)
5. Рекомендація № R (88) 7 «Про освіту з питань охорони здоров’я в школі та роль і підготовку учителів» (комітет міністрів) (18.04.1988 р.)
6. Рекомендація № R (91) 8 «Про розвиток освіти з питань довкілля в шкільних системах» (комітет міністрів (17.06.1991 р.)
7. Всесвітня програма дій у сфері освіти з прав людини та демократії (Монреаль 1993 р.)
8. Рекомендація 1248 (1984) «Про освіту для обдарованих дітей» (парламентська асамблея Ради Європи)
9. Рекомендація № R (98) 2 «Про середню освіту» (комітет міністрів (10.01.1999 р.)
10. Рекомендація (2001) 15 «Про викладання історії у ХХІ столітті в Європі» (комітет міністрів (31.10.2001 р.)
11. Рекомендація 15.01 (2001) «Обов’язки батьків і вчителів у вихованні дітей» (парламентська асамблея Ради Європи)
12. Рада Європи. Комітет міністрів. Резолюція (71) 29 «Про освіту споживача у школах»
13. Рада Європи. Комітет міністрів. Рекомендація № R 9 «Про Європейський день шкіл»
14. Рада Європи. Комітет міністрів. Рекомендація № R (86) «Про музичну освіту»
15. Рада Європи. Парламентська асамблея. Рекомендація 1123 (1990) «Про практичну допомогу в питаннях освіти в Центральній і Східній Європі»
16. Рада Європи. Парламентська асамблея. Рекомендація 1202 (1993) «Про релігійну терпимість у демократичному суспільстві»
17. Рада Європи. Парламентська асамблея. Рекомендація 1346 (1997) «Про освіту з питань прав людини»
18. Рада Європи. Комітет міністрів. Рекомендація № (98) 5 «Про освіту з питань спадщини».
19. Рада Європи. Комітет міністрів. Рекомендація № R (98) 6 «Про сучасні мови»
20. Рада Європи. Парламентська асамблея. Рекомендація 1379 (1998) «Про базову освіту з питань науки і техніки».
21. Рад Європи. Парламентська асамблея. Рекомендація 1401 (1999) «Освіта про обов’язки людини»
22. Рада Європи. Парламентська асамблея. Рекомендація 1466 (2000) «Про освіту з питань ЗМІ»
23. Резолюція Ради Європейського союзу «Про загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання»

Замовник програми: рада гімназії, педагогічний, батьківський та учнівський колективи.
Розробники програми: Скоцик В.Є. – директор; Радовенчик Г.С., Тихоненко В.В., Кухар В.Л. – заст.. директора, Олещук І.Ю. – практичний психолог, автори цільових проектів: Прищепа Т.В., Приходько Н.П., Шолодько Т.І., Михальчук М.Л., Ткаченко З.І., Чорноус Н.М., Наконечна Л.П., Сизкова З.Ф., завідувачі предметними кафедрами, науково-методична рада, рада гімназії.
Виконавці основних заходів: рада гімназії, дирекція закладу, зав. кафедрами, педагогічний колектив.
Мета програми: Забезпечити системну, цілеспрямовану роботу гімназії в режимі розвитку, як відкритої соціально-педагогічної системи, що забезпечує навчання, розвиток і виховання учнів на рівні кращих національних та європейських стандартів та підготовку конкурентноздатної особистості гімназиста, спроможної до навчання і активної діяльності в сучасному національному та європейському суспільному просторі.
Основні завдання програми:
1. Формування та корегування змісту освіти гімназистів із врахуванням вимог сучасного суспільства та випускника гімназії, індивідуальних потреб і побажань гімназиста та з метою його конкурентноздатності в національному та європейському освітньому просторі.
2. Забезпечення можливостей творчого розвитку особистості кожного учня та формування його активної життєвої позиції.
3. Зміцнення ресурсної бази гімназії з метою підвищення якості навчально-виховного процесу в режимі школи повного дня.
4. Розвиток інформатизації навчально-виховного процесу та розширення єдиного інформаційного простору.
5. Підвищення ефективності управління гімназією, розвиток його державно-громадських форм.
6. Удосконалення виховної система гімназії та забезпечення її дієвості.
7. Пошук оптимальної моделі інтеграції урочної та позаурочної частин навчально-виховного процесу.
8. Активізація діяльності гімназії на Європейському освітньому просторі.
9. Підвищення професійної майстерності педагогічного колективу через сучасні форми методичної роботи із орієнтацією на інтеграцію традиційних та інноваційних педагогічних технологій.
Основні джерела фінансування програми: кошти районного бюджету, благодійні внески і пожертвування фізичних та юридичних осіб, гранти міжнародних і національних фондів та благодійних організацій.
Очікувані результати:
1. Для адміністрації:
– функціонування гімназії в режимі розвитку;
– підвищення ефективності управління гімназією;
– збереження лідерських позицій гімназії в освітньому просторі краю та її високого іміджу у місцевих громадах;
– конкурентноздатність випускників та визнання громадськістю і батьками суспільної цінності роботи гімназії;
2. Для педагогічного колективу:
– опанування учителями інноваційними педагогічними технологіями та їх якісне поєднання із традиційними;
– підвищення рівня професійної компетентності та загальнокультурного розвитку;
– підвищення власного статусу і престижу в очах учнів, батьків та громадськості.
3. Для учнів:
– розвиток освітньо-виховного простору гімназії, забезпечення більшої варіативності форм урочної та позаурочної діяльності;
– умови для здобуття якісної освіти, підвищення навчальних досягнень та забезпечення високої конкурентноздатності;
– опанування навичками науково-дослідницької та проектної освітньої діяльності;
– опанування навичками соціальної мобільності, будівництво власної життєвої та професійної траєкторії;
– розвиток власних здібностей та талантів, самореалізацію особистості;
– формування здоровязберігаючих, комунікативних, інформаційних та загальнонавчальних компетенцій.
4. Для батьків:
– належні умови для якісної освіти, розвитку і виховання дітей;
– забезпечення конкурентноздатності та найкращих можливостей для здобуття вищої освіти та життєвого успіху дітей;
– можливості реального впливу на стан навчально-виховного процесу та життєдіяльності закладу.
5. Для громадськості:
– підвищення уваги та інтересу до проблем навчання і виховання у гімназії;
– участь у навчально-виховному процесі та ресурсному зміцненні гімназії;
– створення позитивного іміджу гімназії у місцевих громадах, підвищення її конкурентноздатності.
Найважливіші показники ефективності програми:
1. Забезпечення високих стабільно якісних показників ДПА, результатів ЗНО, регіональних, національних та міжнародних моніторингових досліджень;
2. Зростання конкурентноздатності гімназії на ринку освітніх послуг, підтримання позитивного іміджу гімназії;
3. Збереження стабільного контингенту учнів згідно максимальних нормативів наповнюваності класів;
4. Розширення ділових міжнародних партнерських зв’язків;
5. Значне поліпшення ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу.
Строки реалізації програми:
З 01 вересня 2012 року по 30 серпня 2017 року.
Етапи реалізації програми:
1. Підготовчий, діагностично-концептуальний. (2012-2013 н. р.)
Аналіз існуючої навчально-виховної системи гімназії, визначальних тенденцій суспільного розвитку та основних педагогічних інновацій. Виявлення перспективних напрямків розвитку гімназії та моделювання її нового якісного стану в умовах модернізації національної освіти та входження її в міжнародний освітній простір.
2. Практичний (2013-2015 рр.)
Перехід навчально-виховної системи гімназії в нову якість та підвищення її ролі в організації соціокультурного простору дитини, сім’ї, громади, регіону.
3. Узагальнюючий (2016-2017 рр.)
Аналіз досягнутих результатів і визначення перспектив дальшого розвитку гімназії.
2. Аналіз результатів виконання «Комплексної проектно-цільової програми роботи педагогічного колективу гімназії на 2007-2012 роки», досягнень та проблем розвитку гімназії.
Попередніх п’ять років педагогічний колектив працював над виконанням «Комплексної проектно-цільової програми роботи педагогічного колективу на 2007-2012 роки». Як показав аналіз, основні завдання програми були успішно виконані. Найголовніші досягнення – це реалізація визначеної місії гімназії, а саме : стати освітньо-виховним та культурним центром, що формує необхідні для життєвого успіху та самореалізації особисті якості і компетенції в системі Європейського соціально-культурного та економіко-правового простору.
Гімназія міцно утвердилася як один із авторитетних, провідних навчальних закладів регіону, що перш за все, забезпечує високий рівень освітньої підготовки учнів.
Гімназія визнавалася найкращим освітнім закладом району у 2008 та 2012 роках, нагороджувалась Почесною грамотою Рівненської обласної ради, визнана Флагманом сучасної освіти України-2010, увійшла до Літопису досягнень сучасної України – 2011.
Виконуючи попередню програму, педагогічний колектив намагався створити в гімназії належні умови для розвитку особистості учня на уроках та в позаурочний час, забезпечити особистісно орієнтований підхід у вихованні, створити єдиний виховний простір, в якому повністю інтегровані навчальний та виховний процеси. У гімназії встановлена така система відносин: співробітництво, співтворчість, самоуправління, спільна діяльність.
Укорінились такі традиції освітньої діяльності:
– відкритість освітнього процесу;
– повага до особистості учня та педагога;
– створення умов для розвитку кожного учня із врахуванням його індивідуальних освітніх можливостей;
– запровадження інновацій у взаємозв’язку з ефективними традиційними методами навчання;
– активне використання в організації та проведенні освітнього процесу інформаційних технологій;
– раннє залучення гімназистів до науково-дослідницької та культурно-пізнавальної діяльності.
У гімназії закріпилися свої традиції, що згуртовують учнів, батьків, учителів. Це перш за все День гімназії, свято Соборності України, День учителя, свято Наума, фестиваль «Юна зірка»; національні народні свята: Андріївські вечорниці, свято Миколая, Масляна; спортивно-туристичне свято та інші.
Належна атмосфера, співпраця та співробітництво сприяють високим досягненням у різних сферах роботи гімназії.
Стабільно високим є рівень загальноосвітньої підготовки гімназистів, про що свідчить середній бал навчальних досягнень по роках:
Роки
2008 2009 2010 2011 2012
Середній бал навчальних досягнень по роках
8,7
8,8
8,5
9,1
8,9
Результати державної підсумкової атестації:
Класи Роки
2008 2009 2010 2011 2012
4 клас – 9,1 9,2 9,0 9,7
V(9) клас 8,9 8,5 9,2 8,7 9,6
VІІ(11) клас – 9,7 9,9 9,8 10,1

Стабільно високими є результати участі випускників гімназії у ЗНО:
Середній бал 2008 2009 2010 2011 2012
Укр. мова та література 171,28 177,0 177,42 171,1 171,43
Математика 179,16 155,1 172,16 180,6 178,00
Історія України 171,218 188,5 173,65 177,5 176,50
Англ. мова – 162,3 166,5 176,6 177,86
Нім. мова – 149,5 178,5 156,5 165,17
Біологія 183,00 174,8 176,33 167,8 181,06
Хімія 181,00 163,5 171,00 168,4 183,56
Географія 174,00 170,9 177,6 178,0 156,29
Фізика 177,00 – 172,00 165,1 177

У неофіційних рейтингах за результатами ЗНО, гімназія незмінно входить до числа кращих навчальних закладів області та держави. Так, за рейтингом журналу ТІМО (рейтинг) за підсумками ЗНО 2012 Гощанська районна гімназія посідає 62 місце в державі. Серед 1000 кращих навчальних закладів по предметах Гощанська гімназія посідає 12 місце з англійської мови, 28 місце з історії України, 113 місце із математики, 257 місце із української мови та літератури.
Щорічно від 90 до 100% випускників вступають до університетів, із них 85-90% на державну форму навчання.
Більше 80% гімназистів – є учасниками предметних олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів МАН України.
Результати участі учнів гімназії в районних олімпіадах:
Роки
2008 2009 2010 2011 2012
Взяли участь 92 90 87 85 91
Стали переможцями 55 56 57 52 67

Результати участі учнів гімназії в обласних олімпіадах:
Роки
2008 2009 2010 2011 2012
Взяли участь 27 32 33 38 38
Стали переможцями 9 8 11 7 18

Результати участі учнів гімназії у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту МАН України
Роки
2008 2009 2010 2011 2012
Взяли участь 15 13 11 12 13
Стали переможцями 11 6 5 2 8

За 2008-2012 роки 4 учні гімназії стали переможцями ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту МАН.
Високі результати демонструють учні гімназії у предметних конкурсах: «Кенгуру», «Соняшник», «Грінвіч», «Левеня», «Бобер», «Руський медвежонок», «Клевер» та інших.
Створення творчого, розвиваючого середовища – результат праці педагогічного колективу гімназії: 13/27% учителів мають звання учитель-методист, 4/8% старший учитель, 26/54% є спеціалістами вищої категорії, 4/8% спеціалістами ІІ категорії.
У гімназії продуктивно працювали 6 предметно-циклових кафедр, науково-методична рада, науково-теоретичні та практичні семінари, методичні об’єднання, творчі групи та лабораторії.
За п’ять років значно покращилась матеріально-технічна база закладу. Обладнані та забезпечені сучасним устаткуванням кабінети хімії, біології, інформатики, української мови та літератури, початкових класів, англійської та німецької мов.
8 аудиторій обладнано мультимедійними комплексами, в навально-виховному процесі та управлінській діяльності використовується 36 комп’ютерів, обладнано дитячий ігровий майданчик для учнів початкових класів, медичний кабінет, налагоджено якісне триразове харчування учнів гімназії.
Разом з тим у діяльності гімназії виявились серйозні системні проблеми. У зв’язку із затвердженням нових нормативних документів у гімназії скорочено посади вихователів гімназійних класів, суттєво зменшено фінансування додаткових занять, факультативів, спеціальних курсів, науково-методичної роботи. В цілому, це поставило колектив перед необхідністю змінювати систему навчально-виховного процесу. Тому, здійснюється спроба переведення гімназії на роботу в режимі повного дня, що відкриває нові можливості для якісної організації навально-виховного процесу.
Сьогодні гімназія змушена боротися із проблемами, що характерні для всіх навчальних закладів:
– недостатність фінансування;
– недостатність нормативно-правової бази, що нівелює гімназійну освіту в державі;
– недосконалість і відсутність шкільних, особливо профільних підручників, навчальних посібників, комп’ютерних навчальних програм;
– недостатнє науково-методичне забезпечення, консерватизм та бюрократизм в управлінні закладами освіти;
– проблеми у розумінні батьками вимог до навчання та виховання дітей.
На подолання цих та багатьох інших проблем і спрямовуються основні заходи Програми розвитку гімназії на 2012-2017 роки.
3. Концепція програми розвитку гімназії на 2012-2017 роки.
Ключовою ідеєю програми розвитку гімназії на 2012-2012 роки є створення моделі закладу, що в повній мірі забезпечує навчання, виховання та розвиток учнів на рівні кращих національних та європейських стандартів. Це зумовило формулювання методичної теми педагогічного колективу гімназії на 2012-2017 роки: «Формування національно свідомої особистості із компетенціями, орієнтованими на європейський стиль життя, шляхом поєднання традиційних та інноваційних освітньо-виховних технологій».
Концепція моделі гімназії, що програмується заснована на аналізі соціального замовлення та існуючої ситуації в гімназії, тобто, виявленні потенційних «факторів зростання», або факторів розвитку, що вже на сьогоднішній день є в гімназії.
Основним напрямком створення нової моделі гімназії є переведення закладу на роботу в режим повного дня.
При цьому залишається незмінною місія гімназії.: стати освітньо-виховним та культурним центром, що формує необхідні для життєвого успіху та самореалізації особисті якості і компетенції в системі Європейського соціально-культурного та економіко-правового простору.
Навально-виховний процес будується на таких філософських засадах:
– кожен учень – це унікальна особистість, яка може навчатися різними методами, що передбачають досягнення високих цілей;
– всі учасники навчально-виховного процесу несуть відповідальність за свою ділянку роботи та звітують про її результати;
– увесь колектив має бути позитивним прикладом у вихованні таких рис, як працелюбність, ініціативність, повага, толерантність;
– прагнення всіх до розвитку в кожному учневі бажання досягти як можна кращих результатів за всіма аспектами навчальної програми: інтелектуальним, соціально-емоційним, фізичним.
Виховання у гімназії спрямовується на формування системи моральних і естетичних цінностей людини, всебічний розвиток індивідуальності, створення внутрішньої потреби у самовдосконалюванні, в основі якої лежить:
– ідея самовизначення особистості;
– ідея спрямування виховання на особистість;
– ідея спільної діяльності дітей і дорослих;
– ідея колективної спрямованості діяльності;
– ідея добровільності.
Визначаються такі принципи діяльності педагогічного колективу гімназії:
– принцип особистісної орієнтації освіти;
– здоров’язберігаючий принцип;
– принцип науковості;
– принцип демократизації;
– принцип відповідальності;
– принцип безперервності та перспективності;
– принцип патріотизму та національної спрямованості освіти і виховання;
– принцип європейської спрямованості навчально-виховного процесу;
– принцип модернізації та безперервних покращень;
– принцип життєвої спрямованості освітньо-виховного процесу та професійного самовизначення випускників гімназії;
– принцип гуманізації та гуманітаризації освіти;
– принцип індивідуалізації та диференціації, вибору профілів, форм і видів навчання;
– принцип формування компетенцій і компетентностей особистості, як результату навчально-виховного процесу.
Головною метою даної програми є організація навчально-виховного процесу в режимі школи повного дня, що дозволить розв’язати широке коло завдань, які постають перед сучасними навчальними закладами.
Особливістю навчально-виховного процесу гімназії в режимі школи повного дня стане створення єдиного розкладу навчальних занять, самопідготовок, додаткової освіти та позаурочної діяльності.
Ставиться завдання об’єднати урок і самопідготовку в єдиний процес за метою та завданнями навчання і виховання. До цього процесу повинна долучатися система педагогічного консультування, що дозволить учням одержати додаткові можливості для сприйняття навчального матеріалу.
Особливістю та перевагою роботи гімназії в режимі школи повного дня повинно стати створення системи додаткової освіти. Вона повинна спрямовуватись на розширення змісту навчальних предметів, доповнюючи їх новими компонентами: озброєння учнів більш міцними знаннями та новими і досконалішими засобами пізнання підвищення мотивації пізнавальної діяльності.
Простір гімназії в режимі повного дня повинен відкривати нові можливості для виховного впливу. Цьому повинна сприяти зайнятість учнів, їх відсторонення від негативного впливу соціального середовища в умовах мобільної занятості батьків та завантаженість роботою. З цією метою повинна сформуватися система фізкультурно-оздоровчих заходів, роботи клубних об’єднань за інтересами, виховних центрів, вихователів школи повного дня. Визначаються такі основні напрямки реформування навчально-виховної системи гімназії:
– формування особистості учителя, вихователя, здатною навчати учнів підвищеному рівню знань на основі нових підходів, які передбачає простір повного дня;
– формування системи та змісту додаткової освіти в школі повного дня;
– створення системи фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи в школі повного дня;
– формування оптимального режиму роботи школи повного дня для кожного класу;
– створення системи методичної підтримки роботи педагогів школи повного дня;
– створення матеріально-технічної бази для роботи гімназії в режимі школи повного дня.

Скоцик В.Є.,
директор гімназії
План
реалізації положень Закону України
«Про загальну середню освіту» на 2012-2017 роки
№ з/п Назва заходів Термін виконання Відповідальні за виконання
1 2 3 4
І Охорона та заміщення здоров’я учнів
1. Проводити медичні огляди учнів та аналіз їх результатів. Щорічно.
До 01.09 Директор, заст. директора з НВР, медична сестра
2. Проводити безкоштовні медичні огляди працівників гімназії. Щорічно.
До 01.09 Заст. директора з АГР, медична сестра
3. Надавати пільгові путівки для санаторно-курортного лікування працівників гімназії. Щорічно,
згідно заяв Комісія соціального страхування
4. Забезпечити належний тепловий режим у гімназії шляхом заміни вікон та дверей. 2012 рік Директор,
заст. директора з АГР
5. Забезпечити належний повітряний режим у їдальні та туалеті гімназії шляхом встановлення вентиляційних систем. 2013 рік Директор,
заст. директора з АГР
6. Провести ревізію вентиляційних каналів приміщень гімназії та встановити вентиляційні системи у спортивному залі та класах гімназії. 2014-2015 роки Директор,
заст. директора з АГР
7. Облаштувати огородження вхідних східців до гімназії. До 01.09.2013 р. Заст. директора з АГР
8. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо режиму роботи гімназії, розкладів уроків, додаткових, факультативних, індивідуальних занять, ГПД та ШПД. Постійно Адміністрація
9. Організувати оздоровчі фізкультурно-спортивні заняття в освітньо-виховному просторі ШПД. 2012-2013 н. р.
Надалі постійно Заст. директора з виховної роботи, учитель фізкультури
10. Здійснити заходи по розвитку матеріально-технічної бази для занять фізкультурою та спортом. 2014-1017 роки Директор,
піклувальна рада
11. Забезпечити якісне, згідно законодавчо встановлених норм, трьохразове харчування учнів. Охопити гарячим харчуванням не менше 80% учнів гімназії. Із 2012-2013 н. р.
12. Провести реконструкцію медичного кабінету гімназії та забезпечити його обладнання згідно встановлених нормативів. 2015 рік Директор,
заст. директора з АГР
13. Організувати підвезення учнів до гімназії до і після занять. Із 01.01.2013 р. Заст. директора з АГР
ІІ Соціальний захист
1. Проводити вивчення матеріальної забезпеченості гімназистів. Формувати соціальні паспорти класів та гімназії в цілому. Щорічно
До 01.10 Заст. директора з ВР, класні керівники
2. Надавати пільгове безкоштовне харчування для учнів із малозабезпечених сімей. Постійно. По мірі надходження заяв Класні керівники
1 2 3 4
3. Надавати матеріальну допомогу дітям із малозабезпечених сімей із благодійного фонду гімназії. Постійно.
За потребою Рада гімназії
4. Надавати постійну допомогу учням, що відчувають дискомфорт у класних колективах та у сім’ях. Постійно Психологічна служба
5. Виявляти відхилення у фізичному та психологічному розвитку гімназистів і своєчасно надавати їм лікувально-консультативну допомогу. Постійно Медична сестра, психологічна служба
ІІІ Особиста безпека учнів
1. У планах роботи класних керівників, вихователів, учителів біології, основ здоров’я, фізкультури передбачати заходи та забезпечити їх систематичне виконання задля виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я ближніх, як соціальної цінності. Щорічно Заст. директора з ВР, класні керівники, вихователі,
учителі
2. З метою попередження травматизму: дорожньо транспортного, від пожеж, отруєнь, уражень електрострумом, самоуражень – проводити бесіди, тренінги, конкурси, тижні ТБ та охорони здоров’я. Щорічно Заст. директора з ВР, класні керівники, вихователі,

3. Забезпечити проведення інструктажів та безумовне дотримання правил безпечної поведінки під час уроків та додаткових занять із хімії, фізики, біології, фізкультури, інформатики, трудового навчання. Постійно Заст. директора з НВР та АГР, учителі
4. Забезпечити планування та проведення занять із цивільної оборони, проводити тижні ЦО та об’єктові тренування. Протягом року,
Квітень щорічно Заст. директора з ВР, учитель «Захисту Вітчизни»,
класні керівники
5. Організувати конкурси на знання правил дорожнього руху, продовжити діяльність команди КВК юних інспекторів руху. Протягом року Заст. директора з ВР, класні керівники
6. Організувати забезпечення усіх учнів засобами індивідуального захисту. Щорічно.
До 15.03 Дирекція,
Класні керівники
7. Систематично перевіряти та контролювати роботу засобів подання сигналів небезпеки та засобів пожежогасіння. Щоквартально Заст. директора з АГР
ІV Виховання національної свідомої особистості – громадянина України
1. Створити та реалізувати цільову програму національно-патріотичного виховання учнів гімназії. До 01.11.2012 р.
Постійно Заст. директора з ВР, класні керівники
2. Забезпечити формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою на уроках, в позаурочний час. Постійно Адміністрація, учителі, класні керівники, вихователі
3. Забезпечити участь учнів гімназії у мовно-літературних, українознавчих, історичних конкурсах та олімпіадах. Щорічно Заст. директора з ВР, зав. кафедрами суспільно-гуманітарних дисциплін
1 2 3 4
4. Проводити тижні української мови та літератури, історії, правознавства. Щорічно Заст. директора з ВР, зав. кафедрами суспільно-гуманітарних дисциплін
5. Залучати учнів до творчої діяльності, участі у МАН, громадських та патріотичних акціях. Постійно Педагог-організатор,
Класні керівники
6. У щорічних планах традиційних заходів передбачати та реалізовувати заходи присвячені державним та національним святам, історичним подіям, видатним діячам українського народу. Протягом року Заст.. директора з ВР, класні керівники, вихователі,
учителі
7. Розробити та реалізувати програму екскурсійної діяльності у гімназії. До 01.11.2012 р. Заст. директора з ВР, класні керівники
8. Удосконалити роботу учнівського самоврядування, будувати його на демократичних засадах та ініціативі учнів гімназії. Постійно Педагог-організатор
9. Удосконалювати роботу з батьками. Сприяти педагогічному всеобучу батьків. Проводити батьківські тижні у гімназії. Щорічно Заст. директора з ВР, класні керівники, батьки, вихователі
10. Застосовувати інноваційні форми навчання (інтелектуальні, рольові, ділові ігри, тренінги, дискусії) для виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору своєї світоглядної позиції. Постійно Зав. кафедрами, учителі,
вихователі
V Загальна середня освіта
1. Спрямувати процес навчання та виховання в гімназії на забезпечення всебічного особистіно орієнтованого розвитку дитини, поклавши в його основу загальнолюдські цінності, принципи гуманізму, демократії, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. Постійно Дирекція, педагогічний колектив
2. Забезпечити виконання вимог державних стандартів початкової, базової та загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності. 2012-2017 роки Заст. директора, учителі-предметники
3. Залучати до навчання у гімназії обдарованих та здібних учнів району. Запровадити систему індивідуального запрошення дітей на навчання у гімназії Із 2012 року.
Надалі щорічно Директор,
заст. директора з НР
4. Дотримуватись системи попередження пропусків учнями навчальних занять, не допускати перевантаження їх домашніми навчальними заняттями. Протягом року Заст. директора з ВР, класні керівники
5. Запровадити та розмістити на сайті гімназії електронний журнал із виставленням оцінок та пропусками занять.
Із 01.10.2012 р. Адміністрація
1 2 3 4
6. Виходячи із умов освітнього ринку, зокрема вимог ЗНО, удосконалювати робочий навчальний план гімназії та забезпечити реалізацію його ін варіативної та варіативної частин. Щорічно.
До 01.09 Дирекція
7. Реалізуючі соціальне замовлення батьків та виходячи із необхідності збереження конкурентноздатності освітньо-виховної системи гімназії, здійснити перехід закладу на роботу в режимі школи повного дня. Із 01.09.2012 р Дирекція
8. Враховувати у календарних планах та системі методичної роботи інструктивно-методичні рекомендації МОН України, управління освіти Рівненської ОДА та відділу освіти Гощанської РДА. Протягом року
9. Систематично, через участь у семінарах, конференціях, вивчати досвід роботи кращих навчальних закладів регіону, країни та зарубіжжя. Постійно Дирекція, учителі
10. Проводити систематичну роботу по дотриманню вимог Статут гімназії, удосконалювати систему оцінювання поведінки учнів гімназії. Щорічно Директор,
заст. директора,
класні керівники
VІ Позакласна та позагімназійна навчально-виховна робота
1. Розробити та реалізувати протягом 2012-2017 років цільові проекти із позакласної виховної роботи. До 01.10.2012 р. Заст. директора з ВР, кафедра виховної роботи
2. Спрямовувати позакласну та позагімназійну навчально-виховну роботу щодо забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, на підвищення інтелектуального та духовного розвитку та підготовку учнів до активної професійно і громадської діяльності. Постійно Заст.. директора з ВР, педагог-організатор, класні керівники
3. Удосконалювати систему центрів виховної роботи із врахуванням переходу гімназії на роботу в режимі повного дня. Протягом
2012 року Заст. директора з ВР
4. Щорічно формувати та забезпечувати реалізацію плану позакласних масових заходів у гімназії. Щорічно Заст. директора з ВР
5. Систематично сприяти участі учнів гімназії у конкурсах дитячої художньої творчості, мистецьких та літературних фестивалях. Постійно Заст. директора з ВР,
Педагог-організатор
6. Налагодити співдружність із Рівненською обласною філармонією та Рівненським обласним музично-драматичним театром. Постійно Дирекція
7. Удосконалювати роботу гімназійної бібліотеки щодо формування культу книги, пропаганди художнього слова, розвитку творчого потенціалу читачів, а також забезпечення підручниками. Щорічно проводити акцію «Живи книго». Постійно Бібліотекар
1 2 3 4
8. Переглянути структуру гурткової роботи у гімназії, урізноманітнити їх напрямки та збільшити кількість учнів що займаються у гуртках. До 01.01.2013 р. Заст. директора з ВР
9. Сприяти самореалізації учнів у вільному формуванні демократичних політичних і світоглядних переконань. Постійно Актив гімназистів
VІІ Робота із педагогічним колективом, атестація
1. Спланувати перепідготовку педагогічних працівників гімназії в РОІППО. 2012-2017 роки Заст. директора з НР
2. Розробити графік проходження чергової атестації педагогічними працівниками гімназії на 2012-2017 роки. До 01.11.2012 р. Заст. директора з НР
3. Забезпечити гласність атестації педагогічних працівників. Проводити творчі звіти, презентації, захисти творчих програм та проектів, стимулювати зростання педагогічної майстерності учителів, що атестуються. Постійно Заст. директора з НР
4. Сприяти участі педагогів гімназії у конкурсі «Учитель року», конкурсі педагогічних інновацій та інших професійних конкурсах. Постійно Заст. директора з НР
5. Систематично удосконалювати роботу науково-методичної ради, методичних семінарів, круглих столів та інших методичних заходів. Постійно Заст. директора з НР
6. Сприяти участі педагогів гімназії у роботі районних, обласних, всеукраїнських методичних об’єднаннях, творчих лабораторіях, семінарах, конференціях. Постійно Дирекція
7. Започатковувати видання періодичного інформаційно-методичного збірника матеріалів щодо висвітлення досвіду педагогів гімназії. 2013-2014 н. р. Дирекція
8. Забезпечити ознайомлення педколективу з новинками науково-методичної та педагогічної літератури. Постійно Заст. директора з НР
9. Створити віртуальний методичний кабінет гімназії 2013 р. Заст. директора з НР
10. Організувати звіти предметно-циклових кафедр. Щорічно.
Березень Заст. директора з НР,
Зав. кафедрами
VІІІ Управління навчальним закладом
1. Удосконалювати систему державно-громадського управління гімназією. Забезпечити якісну роботу загально гімназійних конференцій, ради гімназії та піклувальної ради закладу. Постійно Директор,
голова ради гімназії
2. Продовжити систему роботи по конкурсному прийому педагогічних працівників на роботу в гімназії. Переглянути критерії конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників гімназії. До 01.01.2013 р. Директор
1 2 3 4
3. Удосконалювати роботу громадських та професійних об’єднань що діють у гімназії, продовжувати їх партнерство із адміністрацією закладу. Постійно Директор,
керівники об’єднань
4. Затвердити зміни до Статуту гімназії та Положення про школу повного дня. До 01.10.2012 р. Директор
5. Провести ревізію локальних нормативно-правових актів гімназії та внести до них відповідні чинному законодавству зміни. Протягом
2013 року Директор
6. Активізувати дослідно-експериментальну роботу у закладі, оформити відповідні документи. 2013-2014 н. р. Директор,
заст. директора з НР
7. Систематично забезпечувати умови та сприяти творчості та ініціативі працівників гімназії. Постійно Директор,
заст. директора з НР
ІХ Фінансово-господарська діяльність, розвиток матеріально-технічної бази
1. Виготовити акти на право власності на землю та приміщення гімназії. 2013 р. Директор
2. Провести поліпшені ремонти із дообладнанням:
– їдальні гімназії;
– бібліотеки гімназії

2013 р.
2014 р. Директор,
Заст. директора з АГР
3. Побудувати спортивний майданчик із обладнанням роздягалень та душових кімнат. 2014-2015 роки Директор,
Заст. директора з АГР
4. Провести роботи по капітальному ремонту даху гімназії. 2016 р. Директор
5. Провести роботи по заміні системи опалення у гімназії. 2017 р. Директор
6. Завершити обладнання усіх аудиторій гімназії мультимедійними комплексами. 2013-2014 н. р. Директор
7. Систематично поповнювати бібліотечний фонд, проводити підписку на періодичні видання та фахові журнали. Щорічно Директор,
рада гімназії
8. Продовжити роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності до встановлених нормативних вимог. Постійно Директор,
зав. кабінетами
Х Міжнародне співробітництво
1. Реалізовувати положення договору про співробітництво між гімназією та школою аграрних наук м. Чарночін, Республіка Польща 2012-2017 роки Дирекція
2. Організовувати роботу Євроклубу та розширити зв’язоки із країнами ЄС. 2013-2017 роки Дирекція
3. Брати активну участь у міжнародних програмах у співробітництві із Польським інститутом, Гьоте-інститутом, Британською радою в Україні,Агенцією міжнародного розвитку та Корпусом миру США. Постійно Дирекція,
Кафедра іноземних мов
4. Вивчати міжнародний освітній досвід, зокрема країн ЄС, шляхом участі у семінарах, конференціях, обмінних поїздках. Постійно Дирекція

Цільовий проект «Внутрішньогімназійний контроль»
Радовенчик Г.С.,
заступник директора з НВР

Мета проекту:
Забезпечення сучасної якісної освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу відповідно до запитів особистості, потреб суспільства та держави.
Завдання проекту:
1. Забезпечення якості освіти, яка відповідає державним стандартам початкової, базової та загальної середньої освіти, змісту гімназійної освіти та освітніх технологій.
2. Створення умов для розвитку обдарованих особистостей і дітей із підвищеними здібностями.
3. Підвищення ефективності управління гімназією, розвиток форм державно-громадського управління навчально-виховним процесом.
4. Оновлення підходів до оцінювання якості освіти шляхом оптимізації системи моніторингу, розробки та активного використання тестів і тестових завдань.
5. удосконалення виховної системи гімназії в умовах соціалізації особистості в суспільстві.
6. Забезпечення випередження у змісті навчання відповідно до сучасних потреб суспільної практики.
7. Забезпечення постійного самовдосконалення особистості.

Принципи проекту:
1. Побудова навчально-виховного процесу на знанні психології дітей.
2. Створення у навчальному закладі умов адаптованих і комфортних для дітей, батьків, учителів, для забезпечення можливостей самореалізації кожного учня.
3. Забезпечення відповідності навчального процесу та рівня навчальних досягнень учнів у гімназії національним, світовим нормам і стандартам освіти.
4. Модернізація структур управління, функцій і методів управлінської діяльності, перехід до нових управлінських технологій.
5. Орієнтацію змісту і технологій навчально-виховного процесу на забезпечення всебічного розвитку особистості гімназиста.
6. Забезпечення випередження у змісті навчання відповідно до сучасних потреб суспільної практики.
7. Забезпечення постійного самовдосконалення особистості.

Шляхи реалізації через
– ефективне проектування і планування цілісного інтегрованого навчально-виховного середовища гімназії;
– оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій, насамперед здоров’язберігаючих, інформаційно-комунікаційних.;
– створення системи пошуку та підтримки талановитих дітей і дітей з підвищено мотивацією в навчанні;
– розробка нової кадрової політики в гімназії, спрямованої на забезпечення, якісне поліпшення та поповнення кадрового складу вчителів;
– забезпечення інтеграції урочної та позаурочної сфери діяльності учнів в умовах школи повного дня;
– пошук оптимальних шляхів збереження здоров’я гімназистів;
– підвищення ефективності управління якістю освіти в гімназії;
– підвищення конкурентноздатності гімназії в освітньому просторі області, України;
– упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності;
– розробка та запровадження ефективної системи контролю та аналізу освітніх досягнень гімназистів;
– забезпечення доступності якісної освіти;
– порівняльний системний аналіз якості освітніх послуг, які надають гімназія та та інші навчальні заклади району, області, держави;
– залучення громадськості до зовнішньої оцінки якості освіти на всіх етапах навчального процесу;
– прийняття обґрунтованих управлінських рішень, прогнозування розвитку освітньої системи закладу.

Очікувані результати:
1. Підвищення ефективності управління.
2. Опанування технологією моніторингу якості освіти.
3. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
4. Розвиток здібностей до саморозвитку та самореалізації.
5. Підвищення якості вихованості гімназистів.
6. Розвиток освітнього простору.
7. Поліпшення якісних показників ЗНО.
8. Зростання позитивного іміджу гімназії.
9. Збільшення контингенту учнів.

Термін дії проекту: червень 2012-серпень 2017 рр.

Перспективний план внутрішньогімназійного контролю на 2012-2017 рр.

№з/п Питання на контролі 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Примітка
І. Попереджувально-тематичний контроль
1. Форми і методи обліку знань, вмінь і навичок + +
2. Ефективність використання міжпредметних зв’язків + + +
3. Урахування індивідуальних здібностей учнів + +
5. Методика викладання нового матеріалу + +
6. Самостійна робота учнів на уроці + +
7. Методика повторення вивченого матеріалу + + + + +
8. Відповідність змісту уроку навчальним програмам + + + + +
10. Раціональне використання робочого часу на уроці +
11. Розвиток логічного мислення +
12. Впровадження активних форм і методів на¬вчання +
13. Використання передового досвіду на уроці + +
14. Виконання урядових рішень + +
15. Хід пошуково-дослідницької роботи учнів, написання творчих робіт + + + + +
II. Фронтально-оглядовий контроль
1. Робота предметних кафедр, психологічної служби на початок навчального року + + + + +
2. Підготовка вчителя до початку навчального року + + + + +

3. Робота з батьками + +
4. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» + + + + +
5. Виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю +
6. Дотримання Державних санітарних правил та норм + + + + +
7. Стан здоров’я дітей + + + + +
8. Стан здоров’я вчителів + + + + +
9. Стан відвідування уроків учнями + + + + +
10. Забезпеченість учнів підручниками + + + + +
11. Організація роботи учнівського самоврядування + + + + +
12. Профілактика правопорушень + +
13. Профілактика шкідливих звичок + +
14. Патетичне виховання +
15. Морально-естетичне виховання +
16. Громадянське виховання +
17. Стан національного виховання +
18. Екологічне виховання +
19. Зміст планів виховної роботи + + + + +
20. Робота з профілактики правопорушень серед учнів +
21. Робота класних керівників відповідально¬го ставлення до навчання + +
ІІІ. Фронтально-персональний контроль
1. Аналіз роботи методичних центрів + + + + +
2. Робота з молодими та малодосвідченими вчителями + + + + +
3. Вивчення системи роботи вчителів:
4. Атестація вчителів + + + + +
5. Аналіз роботи психологічної служби +
6. Програми та тематичне планування + + + + +
7. Робота педагогів щодо реалізації інтересів учнів, їхнього творчого розвитку +
8. Підсумки роботи за навчальний рік +
+ + + +
IV. Класно-узагальнюючий контроль
1. Дотримання єдиних вимог до учнів + + + + +
2. Ступінь підготовки учнів до уроку + + + + +
3. Нормування домашніх завдань + + + + +
4. Ефективність використання робочого часу на уроці + + +
5. Рівень знань, умінь, навичок учнів (директорські контрольні роботи, заліки, тестування) + + + + +
6. Індивідуальна робота з учнями + +
+ + +
7. Індивідуальна робота з учителями + + + + +
8. Стан навчально-виховного процесу в класах (засідання педагогічного консиліуму):
5 + + + + +
6 + + + + +
7 + + + + +
8 + + + + +
9 + + + + +
10 + + + + +
11 + + + + +
9. Організація учнівського самоврядування у класах

+

+

+

+

+

10. Робота класного керівника з формування в учнів відповідального ставлення до навчання + +
11. Класні години + +
12. Робота класних керівників щодо формування громадянсько-патріотичних якостей учнів +
13. Робота з розвитку учнівського самовряду¬вання + +
V. Оперативний контроль
1. Ведення класних журналів + + + + +
2. Ведення учнівських щоденників + + + + +
3. Виконання єдиних вимог до усного та писем¬ного мовлення + + + + +
4. Якість ведення гімназійної документації + + + + +
5. Виконання планів виховної роботи + + + + +
6. Виконання санітарно-гігієнічних норм забез¬печення навчально-виховного процесу + + + + +
7. Стан збереження підручників + + + + +
8. Вивчення правил дорожнього руху + + + + +
9. Вивчення правил пожежної безпеки + + + + +
10. Техніка безпеки і охорона праці + + + + +
11. Робота гуртків, факультативів, курсів за вибором + + + + +
12. Підготовка до Державної підсумкової атестації + + + + +
13. Наявність календарно-тематичного та по¬урочного планів, відповідність їх навчальним програмам + + + + +
14. Виконання навчального плану та державних програм + + + + +
15. Аналіз планів роботи вихователів ГПД + + + + +
16. Ведення документації вихователів ГПД + + + + +
17. Аналіз планів роботи творчих груп + + + + +
18. Організація гарячого харчування + + + + +
19. Правильність оформлення документації до державної підсумкової атестації + + + + +
20. Робота бібліотеки + + + + +
VI. Предметно-узагальнюючий контроль
1. Комплексне методичне забезпечення предметів + + + + +
2. Організація позаурочної навчальної роботи + + + + +
3. Стан навчання предметів:
х українська мова та література +
х світова література +
х англійська мова +
х німецька мова +
х математика +
х інформатика +
х історія України +
х всесвітня історія +
х правознавство +
х біологія +
х географія, природознавство +
х фізика +
х астрономія +
х хімія +
х музика +
х образотворче мистецтво +
х фізична культура, «Захист Вітчизни» +
х основи здоров’я +
х російська мова
х польська мова +
Креслення +
Трудове навчання +
4. Вивчення та використання передового досвіду + + + + +
5. Аналіз роботи щодо впровадження цільових проектів + + + + +

Цільовий проект «Проблемна тема»

Тихоненко В.В.,
заступник директора з НР

Про результативність роботи Гощанської гімназії та її педагогічного колективу судять за різними критеріями. Але одним із головних показників є результативність роботи над проблемною темою закладу. Це – головне завдання педагогічного колективу, виконання якого дозволяє якісно навчати дітей, творчо працювати, виховувати активного громадянина України.
Мета проекту:
Інформувати педагогічний колектив про новинки наукових досліджень і передового досвіду в галузі педагогіки, психології, теорії викладання; ознайомлювати з сучасними методами навчально – виховної роботи;
працювати над підвищенням професійної компетентності, творчого потенціалу педагогічних працівників; надавати дієву допомогу в удосконаленні професійної підготовки педагогів.
Головні завдання:
– визначення проблеми;
– науково-теоретичне обґрунтування та шляхи реалізації проблеми;
– науково-практичне оволодіння даною проблемною темою;
– узагальнення результатів та впровадження досвіду в практику роботи гімназії.
Форми роботи над реалізацією проблеми:
– науково-дослідницька та практична діяльність вчителя;
– узагальнення перспективного педагогічного досвіду педагогів гімназії;
– пошук та вивчення науково-теоретичних положень для роботи над проблемною темою гімназії;
– психологічна підтримка вивчення проблеми;
– анкетування вчителів;
– науково-теоретичні конференції, семінари-практикуми, пошукові семінари, педради з проблеми;
– засідання предметних кафедр;
– презентація авторських програм ;
– участь у ярмарку педагогічної творчості;
– публікації у гімназійних виданнях та фахових виданнях України;
– вивчення нових освітніх технологій та їх апробація в навчально-виховному процесі;
– організація науково-дослідницької роботи учнів;
– участь у конкурсах, семінарах, науково – практичних конференціях районного, обласного та всеукраїнського рівнів.

Поетапна реалізація змісту проблемної теми

2012-2013 навчальний рік
І етап. Діагностика. Теоретичне обґрунтування науково – методичної проблемної теми. Ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації.
Завдання:
• Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в гімназії;
• Дослідження рівня якості знань учнів;
• Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим педагогічним досвідом з даної проблемної теми;
• Визначення основних напрямків діяльності предметно-циклових кафедр, творчих груп тощо з питань реалізації проблемної теми;

• Розроблення моделей, схем рекомендацій, порад по впровадженню у практику досягнень науки;
• Оформлення довідково – інформаційних матеріалів з визначеної теми.

Робота педагогічного колективу над реалізацією проблемної теми на І етапі


п/п

Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні Приміт.
1. Аналіз діагностичного дослідження професійної діяльності педагогічних працівників, визначення єдиної науково – методичної проблемної теми. Червень – серпень 2012р. Творча група
2. Вивчення літератури з науково – методичної проблемної теми. Упродовж року Творча група
3. Засідання науково-методичної ради «Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою» Вересень
2012 р. Тихоненко В.В.
4. Індивідуальні консультації з учителями по вибору методичних проблемних тем. Вересень
2012 р. Тихоненко В.В.,
завкафедрами
5. Скласти перелік рекомендованої літератури з проблеми Вересень 2012р. Творча група
6. Діагностика вивчення особистості учня.
Визначення стану адаптованості учнів 1-го прогімназійного та 1 гімназійного класів. Корекційна робота.
Психолого-педагогічні консиліуми (4-11 класи).
Вересень-травень
Олещук І.Ю.,
Класний керівник класу
7. Організувати обговорення відповідних до науково-методичної проблемної теми статей фахових видань. Упродовж року Науково-методична рада
8. Оформити довідково-інформаційний матеріал з проблемної теми у куточку «Методичний вісник». Жовтень
2012 р
. Тихоненко В.В.
9. Створити належні умови для самоосвіти педагогічних працівників. Постійно Методична служба
10. Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною методичною проблемною темою:
• Оновлення змісту виховання, форм і методів виховної роботи в режимі школи повного дня.
• Роль шкільної бібліотеки у вихованні в учнів інтересу до книги, до читання.
• Про роботу психологічної служби щодо створення умов для гуманізації навчально-виховного процесу.

Листопад
2012 р.

Січень
2013 р.
Травень 2013 р.

Кухар В.Л.

Тихоненко В.В.

Олещук І.Ю.
11. Організувати вивчення досвіду роботи педагогів навчальних закладів, які працюють над аналогічною проблемною темою. Упродовж року Творча група
12. Тренінг для педагогів «Психолого-педагогічні аспекти спілкування педагогів з учнями різного віку» Січень
2013р. Олещук І.Ю.
13. Проблемний семінар «Навчально-виховний процес у режимі Школи повного дня» Грудень 2012,
Квітень 2013 р. Тихоненко В.В.,
Кухар В.Л.
14. Методичний день «45 хвилин інноваційних технологій». Квітень 2013 р. Тихоненко В.В.
15. Семінар-практикум «Інформаційно-комп’ютерні технології – важливий напрям удосконалення навчально-виховного процесу» Листопад 2012 р.,
лютий 2013 р. Тихоненко В.В.,
Карчевський О.М.
16. Діяльність консультаційних центрів:
– психологічна служба;
– інформаційна служба;
– вчителів-методистів та старших вчителів. Упродовж року Керівники центрів та педагоги
17. Майстер-клас Чорноус Н.М. з теми «Метод портфоліо-проектів на уроках англійської мови» Згідно плану роботи Тихоненко В.В.
18. Фестиваль «Естафета педагогічного досвіду». Квітень
щороку Педагоги, досвід яких вивчено

2013- 2014, 2014-2015 навчальні роки
ІІ, етап. Практичне дослідження проблеми

Завдання:
• спрямування всіх напрямів наукво-методичної роботи гімназії на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання;
• вдосконалення навчально – методичної бази з метою реалізації проблеми в практику роботи педагогічного колективу;
• організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів;
• створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у навчально-виховний процес;
• організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблемної теми.

Робота педагогічного колективу над реалізацією проблемної теми на ІІ, етапі


п/п

Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні
Примітка
1. Спрямовувати науково-методичну роботу гімназії на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в контексті реалізації проблемної теми. Упродовж року Керівники методичних структур
2. Діяльність консультаційних центрів(3 модуль):
– психологічна служба;
– інформаційна служба;
-вчителів-методистів та старших вчителів. Упродовж року Керівники центрів, педагоги
3. Засідання науково-методичної ради, творчих груп. Згідно планів роботи Тихоненко В.В.,
Керівники творчих груп
4. Визначення стану адаптованості учнів 1-го прогімназійного та 1 гімназійного класів. Корекційна робота. Вересень 2013,
2014 н.р. Олещук І.Ю.
Класний керівник
5. Стажування і наставництво, робота Школи молодого вчителя. Упродовж року Тихоненко В.В.,
Учителі-наставники
6. Визначення стану навчально-виховного процесу в класі. Психолого-педагогічні консиліуми (4-11 класи) Згідно плану роботи Олещук І.Ю.
Класні керівники
7. Проблемний семінар «Навчально-виховний процес у режимі Школи повного дня». Згідно плану роботи Тихоненко В.В.
8. Фестиваль відкритих уроків учителів, які атестуються. Листопад Завкафедрами
9. Семінар-практикум «Інформаційно-комп’ютерні технології – важливий напрям удосконалення навчально-виховного процесу». Згідно плану роботи Тихоненко В.В.,
Карчевський О.М.
10. Творчі портрети вчителів, що атестуються на вищу категорію та звання. Грудень щорічно Тихоненко В.В.
11. Засідання тренінг-клубу «Попередження конфліктних ситуацій серед учнів та педагогів гімназії». Січень
2014 р. Олещук І.Ю.
12. Підготовка і проведення тижня художньо-естетичних дисциплін (музичного, образотворчого, драматичного мистецтв, хореографії). Січень
2014 р. Завкафедрами

13. Засідання педагогічної ради:
Учнівське самоврядування як реальна виховна сила в умовах.
– Про систему науково-дослідницької роботи з учнями, її вплив на якість навчально-виховного процесу.
– Упровадження здоров’язберігаючих педагогічних технологій у навчально-виховний процес: аналіз досвіду педагогічного колективу в режимі повного дня, удосконалення технології проведення здоров’язберігаючих занять.
– Педагогічна майстерність, творча ініціатива педагогічних працівників на основі систематичного моніторингу рівня їх професійної компетентності.
– Педагогічна рада-ділова гра:” Впровадження ІКТ як один із шляхів формування основних груп компетентностей учнів. ”
– Результативність використання нових педагогічних технологій щодо формування пізнавальної самостійності молодших школярів
Січень
2014 р.

Березень
2014 р.
2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2014-2015 н.р.

2014-2015 н.р.
Кухар В.Л.

Тихоненко В.В.
Кухар В.Л.

Тихоненко В.В.

Тихоненко В.В.

Тихоненко В.В.

14. Фестиваль педагогічної майстерності «Веселка талантів» (звіт кафедр). Квітень
щороку Завкафедрами
15. Методичний день «45 хвилин інноваційних технологій». Квітень
щороку Завкафедрами
16. Проведення тижня проектної діяльності. Березень
2014, 2015 р.р. Керівники проектів
17. День молодого педагога в рамках Школи молодого вчителя. 2 рази в семестр
2014, 2015 р.р. Керівник Школи
18. Робота творчої лабораторії з фізики з теми «Робота з обдарованими учнями».
Згідно плану Парфенюк А.К.
19. Робота творчої лабораторії з української літератури з теми «Особистісно орієнтоване навчання на уроках української літератури». Згідно плану Самчук І.Т.
20. Фестиваль «Естафета педагогічного досвіду». Квітень
щороку Педагоги, досвід яких вивчено
21. Майстер-клас Сорочук Г.Ф. Згідно плану Тихоненко В.В.

2015- 2016 навчальний рік
ІІІ етап. Дослідження результативності.

Завдання:
• Спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою.
• Удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою;
• Аналіз напрацьованого практичного досвіду;
• Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів;
• Аналіз діагностування рівня вихованості учнів.


п/п

Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні Примітка
1. Вивчення стану викладання предметів в аспекті реалізації проблеми. Упродовж року Адміністрація
2. Вивчення результативності втілення проблеми:
• анкетування учнів;
• анкетування батьків;
• проведення контрольних робіт;
• анкетування педагогічних працівників. Лютий- червень 2016р. Радовенчик Г.С.,
Тихоненко В.В.,
Класні керівники
3. Моніторинг професійної майстерності педагогів. Травень 2016 р. Тихоненко В.В.
4. Моніторинг навчальних досягнень учнів. Травень 2016 р. Радовенчик Г.С.
5. Педагогічна конференція «Підсумки роботи над проблемною темою на рівні практичного втілення». Квітень
2016
р. Науково-методична рада
6. Педагогічна виставка «Палітра педагогічних знахідок». Січень 2016 р. Завкафедрами
7. Виставка учнівських робіт «Наша творчість». Грудень 2015р. Педагоги
8. Педагогічні ради в рамках роботи над єдиною методичною проблемою:
– Про ефективність та результативність впровадження допрофільного вивчення предметів у 8-9 класах..
– Вироблення шляхів розвитку творчих обдарувань, нахилів та інтересів дітей, компетентностей саморозвитку та самоосвіти, використовуючи можливості сучасного інформаційно-комунікативного простору.
– Міжпредметні зв’язки як важливий фактор підвищення ефективності навчання.

Грудень 2015 р.

Січень
2016 р.

Березень
2016 р.

Радовенчик Г.С.

Радовенчик Г.С.,
Тихоненко В.В.,
Кухар В.Л.

Адміністрація
9. Засідання науково-методичної ради «Дидактико – методичне та матеріально – технічне забезпечення інноваційної діяльності педпрацівників з проблемної теми в рамках роботи над єдиною методичною проблемою». Листопад 2015р. Тихоненко В.В.
10. Участь у конкурсі «Вчитель року» Згідно графіка Вчителі-конкурсанти
11. Засідання науково-методичної ради «Робота з обдарованими учнями (моніторинг участі команди гімназії в олімпіадах та конкурсі МАН). Березень
2016 р. Тихоненко В.В.

2016 – 2017 навчальний рік
ІV етап. Узагальнюючий, підсумковий.

Завдання:
• Систематизація матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом з даної проблеми;
• Узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою, вироблення практичних рекомендацій;
• Визначення форм стимулювання і поширення кращого досвіду.


п/
Зміст роботи Термін
виконання Відповідальні Примітка
1. Презентація творчих звітів предметно-циклових кафедр про підсумки роботи над проблемною темою. Березень – квітень 2017р. Завкафедрами
2. Творчі звіти кращих педагогічних працівників про роботу над проблемною темою. Квітень 2017 р. Тихоненко В.В.
3. Проведення майстер-класів за результатами роботи над проблемною темою. Січень – травень 2017 р. Тихоненко В.В.
Завкафедрами
4. Підготовка і проведення виставки-ярмарку педагогічної творчості «Сучасний педагог – сучасний урок». Січень 2017р. Тихоненко В.В.
Завкафедрами
5. Педагогічні ради в рамках роботи над єдиною методичною проблемною темою:
– Про ефективність використання годин варіативної складової навчального плану.
– Про роботу гуртків, клубів, товариств щодо формування в учнів високих морально-етичних якостей і національної свідомості.
– Сучасний урок – спільна творчість учителя та батьків.

Грудень 2016р.

Січень
2017 р.

Березень 2017 р.

Радовенчик Г.С.

Тихоненко В.В.

Тихоненко В.В.
6. Педагогічна конференція за підсумками роботи над проблемною темою. Травень 2017 р. Науково-методична рада
7. Створення картотеки педагогічного досвіду за підсумками роботи над проблемною темою. Упродовж року Тихоненко В.В.
8. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад. Травень – червень 2017 р. творча група
9. Поширення кращого досвіду роботи через методичний бюлетень, буклети, публікації. Упродовж року Науково-методична рада
10. Опис досвіду роботи гімназії над єдиною методичною проблемною темою оформити у вигляді методичного посібника. До 01.09. 2018 р. творча група
11. Звіт творчої групи по роботі над проблемною темою на засіданні науково-методичної ради. Травень 2017 р. Творча група
12. Педагогічні читання (Презентація педагогами досвіду роботи над індивідуальною науково-методичною проблемною темою). Січень 2017 р. Педагоги

Очікувані результати

1.Забезпеченя реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
2. Підвищення якості навчально-виховного процесу.
3. Удосконалення змісту, форм і методів науково-методичної роботи.
4. Підвищення творчого потенціалу, професійної компетентності педагогічних працівників.
5. Використання набутого досвіду на практиці.
6. Поширення напрацьованого досвіду серед педагогів району.
7. Забезпечення формування ключових і предметних компетентностей гімназистів.
8. Створення умов для навчання, виховання, розвитку кожної дитини.
9. Орієнтування особистості на європейський стиль життя.

Цільовий проект «Педагогічна досконалість-2»

Тихоненко В.В.,
заступник директора з НР

Цілеспрямоване, правильно
організоване навчання відіграє
у становленні, формуванні
професіонала неабияку роль.

Мета даного проекту:
задовольнити потреби педагогів гімназії у постійному підвищенні свого фахового рівня відповідно до концепції Гощанської районної гімназії

Завдання проекту:
– вивчення особистісних рис, можливостей кожного вчителя;
– працювати над підвищенням професійної компетентності, творчого потенціалу педагогічних працівників;
– вивчення питань теорії наукових досягнень з дисципліни, що викладається вчителем, оволодіння сучасною науковою методологією;
– розробка та апробація інноваційних технологій навчання та виховання;
– глибоке вивчення і практична реалізація програм, навчальних планів;
– розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і методів навчально-виховного процесу.

Принципи проекту:

Системність, науковість, наступність, оптимальність, перспективність, плановість, доступність, індивідуальність, традиційність.

Термін дії проекту: травень 2012 – серпень 2017

Проект реалізується через :
– науково-методичну раду;
– предметно – циклові кафедри;
– творчі групи;
– майстер-класи;
– семінари;
– методичні дні, фестивалі;
– школи педагогічного досвіду;
– школу молодого вчителя;
– Всеукраїнський конкурс “Учитель року”;
– фестиваль педагогічної майстерності “Веселка талантів”;
– атестацію;
– творчі портрети вчителів;
– фестиваль відкритих уроків;
– курси підвищення кваліфікації;
– тренінг-клуб;
– фестиваль «Естафета педагогічного досвіду»;
– виявлення, вивчення, узагальнення педагогічного досвіду.

План реалізації проекту “Педагогічна досконалість – 2”
№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка
1. Засідання науково-методичної ради. За окремим планом
Щорічно Тихоненко В.В.
2. Створення атестаційної комісії. Вересень
Щорічно Тихоненко В.В
3. Засідання атестаційної комісії. Жовтень
Щорічно Скоцик В.Є.
4. Підготовка і проведення предметних тижнів. Щорічно
За окремим графіком Зав.кафедрами
Тихоненко В.В.
5. Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються. Щорічно
Листопад – березень Члени атестаційної комісії
6. Творчі портрети вчителів, які атестуються на вищу категорію та педагогічні звання. Щорічно
Грудень Скоцик В.Є.
Тихоненко В.В.
7. Фестиваль відкритих уроків вчителів, які атестуються на вищу категорію та звання. Щорічно
Грудень Тихоненко В.В.
зав.кафедрами
8. Семінар-практикум “Інформаційно-комп’ютерні технології – пріоритетний напрямок організації навчально-виховного процесу.” 2007-2008 н.р
За окремим планом Тихоненко В.В.
Карчевський О.М.
Педагоги гімназії
9. Участь педагогів гімназії у Всеукраїнському конкурсі “Учитель року”. Щорічно Тихоненко В.В.
Педагоги-конкурсанти
10. Активна участь педагогів гімназії у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості. Щорічно Тихоненко В.В.
Зав.кафедрами
11. Творчі портрети вчителів, які атестуються на I та II категорії. Щорічно
Лютий Тихоненко В.В.
12. Фестиваль відкритих уроків вчителів, які атестуються на I та II категорії. Щорічно
Лютий Тихоненко В.В.
13. Засідання Школи молодого вчителя. Щорічно
За окремим планом Тихоненко В.В.
14. Засідання предметних кафедр За окремим графіком Зав.кафедрами
15. Фестиваль «Естафета педагогічного досвіду». Щорічно
квітень. Учителі, досвід яких вивчено
16. Започаткувати проведення методичних фестивалів. Щорічно у грудні Тихоненко В.В.
Зав.кафедрами
17. Фестиваль педагогічної майстерності “Веселка талантів” (звіт кафедр). Щорічно
Квітень Тихоненко В.В.
Зав.кафедрами
18. Погодження перспективного плану атестації з курсовою перепідготовкою педагогічних працівників. Щорічно
Травень Тихоненко В.В.
19. Виявляти, вивчати, узагальнювати, поширювати педагогічний досвід педагогів гімназії. Постійно Скоцик В.Є.
Радовенчик Г.С.
Тихоненко В.В.
Кухар В.Л.
20. Проблемний семінар «Навчально-виховний процес у режимі Школи повного дня». 2012-2013,
2013-2014 н.р. Тихоненко В.В.
Кухар В.Л.
21. Організувати роботу творчих груп:
“Метод проектного навчання на уроках англійської мови.”
“Інформаційно-комп’ютерні технології на уроках у початкових класах”
“Шляхи підвищення педагогічної компетентності вчителя”.

2011-2012, 2012-2013 н.р.

2013-2014,
2014-2015 н.р.

2015-2016,
2016-2017 н.р.

Бурковська В.В.

Ющук В.О.

Прищепа Т.В.
22. Тренінг-клуб “Спілкування педагогів з дітьми різного віку”,

«Попередження конфліктних ситуацій серед учнів та педагогів гімназії»

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р. Тихоненко В.В.
Олещук І.Ю.

Тихоненко В.В.
Олещук І.Ю.
23. Підготовка і публікація кращих напрацювань педагогів гімназії Постійно Тихоненко В.В.
Зав.кафедрами
24. “Кожний урок – відкритий” – девіз організації роботи майстер-класів. Щорічно за окремим планом Тихоненко В.В.
25. Проводити методичний день «45 хвилин інноваційних технологій». Щорічно Тихоненко В.В.
26. Робота динамічної групи з теми «Модульно-рейтингова система оцінювання знань учнів». 2012-2013,
2013-2014 н.р. Кравчук Ж.В.
27. Робота творчих лабораторій. Згідно планів роботи Керівники лабораторій
28. Педагогічні читання (Презентація педагогами досвіду роботи над індивідуальною науково-методичною проблемною темою). Січень 2017 р. Педагоги

Графік чергової атестації педагогічних працівників
на 2012-2017 роки

п/п Прізвище та ініціали Рік попередньої атестації Категорія, звання 2013 2014
2015
2016 2017
1. Скоцик В.Є. 2012 Вища, вчитель-методист
2. Радовенчик Г.С. 2012 Вища, вчитель-методист
3. Тихоненко В.В. 2009 Вища, вчитель-методист
4. Кухар В.Л. 2010 Вища, вчитель-методист
5. Самчук І.Т. 2008 Вища, вчитель-методист
6. Сорочук Г.Ф. 2009 Вища, ст. вчитель
7. Чорноус Н.М. 2012 Вища, вчитель-методист
8. Коротюк І.М. 2008 Спеціаліст ІІ категорії
9. Бурковська В.В. 2012 Вища, ст. вчитель
10. Бойко Н.П. 2009 Спеціаліст ІІ категорії
11. Пришнівська Л.В. 2009 Вища, вчитель-методист
12. Лашта А.Є. 2011 Вища, вчитель-методист
13. Карчевський О.М. 2011 Вища, вчитель-методист
14. Марчук В.І. 2008 Вища, вчитель-методист
15. Грибкова Г.Ф. 2012 Вища, вчитель-методист
16. Шкабарін Ф.П. 2007 Спеціаліст
17. Парфенюк А.К. 2010 Вища категорія
18. Бриковець О.А. 2008 Спеціаліст ІІ категорії
19. Бідюк Л.Ф. 2009 Вища категорія
20. Сизкова З.Ф. 2011 Вища категорія
21. Кравчук Ж.В. 2010 Вища категорія
22. Павлик С.Р. – Спеціаліст
23. Панчук Л.В. 2008 Спеціаліст II категорії
24. Журавльов В.П. 2009 Вища, вчитель-методист
25. Ткаченко З.І. 2009 Вища, ст. вчитель
26. Ющук В.О. 2009 Вища категорія
27. Михальчук М.Л. 2010 Вища, ст. вчитель
28. Купець Т.М. 2012 Вища категорія
29. Шолодько Н.А. 2010 Вища категорія
30. Шолодько Т.І. 2011 Вища категорія
31. Єфімчук О.М. 2012 Спеціаліст ІІ категорія(польська мова), спеціаліст (англ..мова)
32. Наконечна Л.П. 2011 Вища категорія
33. Сокотун Т.В. 2011 Вища категорія
34. Голюк І.І. – 8 тарифний розряд
35. Устимець Н.Ю. – Спеціаліст
36. Олещук І.Ю. 2010 Вища категорія, психолог-методист
37. Баланович Г.П. – Спеціаліст
38. Машлай І.А. 2011 Спеціаліст ІІ категорії
39. Тимощук О.М. 2012 9 тарифний розряд
40. Гапончук Д.В. – 8 тарифний розряд
41. Приходько Н.П. 2008 Спеціаліст І категорії
42. Прищепа Т.В. 2009 Вища категорія
43. Пацюрковська Л.М. 2010
44. Рудик О.В. – Спеціаліст
45. Паш Р.М. – Спеціаліст
46. Машлай А.Г. 2010 Тарифний розряд
47. Марчук Н.Ф. 2001 II категорія
48. Верба Л.Л. 2010 II категорія

Графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Гощанської гімназії на 2012-2017 роки

п/п Прізвище та ініціали Рік останнього проходження курсів 2013 2014 2015
2016
2017
1. Скоцик В.Є. 2011
2. Радовенчик Г.С. 2012
3. Тихоненко В.В. 2009
4. Кухар В.Л. 2010
5. Самчук І.Т. 2009
6. Сорочук Г.Ф. 2012
7. Чорноус Н.М. 2009
8. Коро тюк І.М. –
9. Бурковська В.В. 2008
10. Бойко Н.П. 2009
11. Пришнівська Л.В. 2008
12. Лашта А.Є. 2008
13. Карчевський О.М. 2009
14. Марчук В.І. 2011
15. Грибкова Г.Ф. 2011
16. Шкабарін Ф.П. 2005
17. Парфенюк А.К. 2011
18. Бриковець О.А. 2008
19. Бідюк Л.Ф. 2012
20. Сизкова З.Ф. 2011
21. Кравчук Ж.В. 2011
22. Єфімчук О.М. 2012(пол..мова)
23. Панчук Л.В. 2007
24. Журавльов В.П. 2012
25. Ткаченко З.І. 2009
26. Ющук В.О. 2009
27. Михальчук М.Л. 2010
28. Паш Р.М. –
29. Павлик С.Р. –
30. Шолодько Т.І. 2010
31. Рудик О.В. –
32. Наконечна Л.П. 2010
33. Сокотун Т.В. 2010
34. Верба Л.Л. 2010, 2012
35. Приходько Н.П. 2011
36. Олещук І.Ю. 2011
37. Купець Т.М. 2011
38. Марчук Н.Ф. 2012
39. Тимощук О.М. 2008
40. Гапончук Д.В. –
41. Устимець Н.Ю. –
42. Шолодько Н.А. 2010
43. Баланович Г.П. –
44. Машлай І.А.
45. Пацюрковська Л.М. 2009
46. Машлай А.Г. –
47. Прищепа Т.В. 2009
48. Голюк І.І. –

Очікувані результати або модель сучасного педагога-професіонала

Умови педагогічної досконалості

Цільовий проект «Academia-3»

Тихоненко В.В.,
заступник директора з НР

Упродовж останніх п’яти років педагогічний колектив Гощанської районної гімназії створив умови для формування особистості, здатної реалізувати себе у нових соціально-економічних умовах. Понад 60 % переможців районних олімпіад щорічно – гімназисти. За 15 років 89 учнів стали переможцями обласних олімпіад, 59 – обласного етапу МАН. 10 учнів гімназії були учасниками, один – переможцем IV етапу Всеукраїнських олімпіад та 10 гімназистів стали переможцями ІІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН. За результатами ЗНО Гощанська серед кращих навчальних закладів області. Двоє учнів отримали по 200 балів.
Зазначене вище дає підстави стверджувати, що в гімназії створена певна система роботи з обдарованими дітьми. Накопичено значний досвід роботи, але попереду нові завдання, реалізація творчих задумів педагогів.

Мета проекту

Розвивати і виховувати обдарованих та здібних дітей, розкривати та сприяти реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань, створювати оптимальні умови для розвитку кожної дитини, надавати можливість учням здобути знання європейського рівня.
Головні завдання проекту:
1. Відпрацювання, розробка, впровадження ефективних методичних засобів та технологій пошуку обдарованих дітей.
2. Створення умов для інтелектуального, морально-фізичного розвитку таких дітей.
3. Забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання
4. Стимулювання досягнень учнів.
5. Виявлення індивідуальних особливостей гімназистів як основи пошуку оптимальної для кожної дитини сфери знань чи діяльності, сприяння свідомому вибору учнями галузі майбутньої професійної діяльності.

Напрямки діяльності

1. Забезпечення спрямованості навчання обдарованих дітей.
2. Забезпечення навчання за профілями: економічним, природничим, гуманітарним ( зі збереженням поглибленого вивчення іноземних мов в усіх профілях).
3. Утвердження здорового способу життя.
4. Розвиток науково-дослідницьких навичок і творчих здібностей обдарованих дітей.

Принципи реалізації проекту:

Демократизм, гуманізм, толерантність, науковість, індивідуалізація, систематичність, наступність.

Функціональне забезпечення проекту

1. Адміністрацією гімназії:
– підбір педагогічних кадрів, здатних сприяти творчій праці учня;
– визначення оптимальної варіативної частини навчального плану роботи гімназії;
– забезпечення участі обдарованих учнів в олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, інших конкурсах;
– виявлення, вивчення, узагальнення і поширення ПД педагогів гімназії в роботі з обдарованими учнями;
– забезпечення зв’язку з вищими навчальними закладами.
2. Психологічною службою :
– діагностика, розвиток, корекція особистості гімназиста;
– проектування й організація цілісного навчально-виховного процесу з урахуванням психофізіологічних особливостей, інтересів, освітніх потреб гімназистів;
– психолого-педагогічні консиліуми;
– психологічні консультації.

3. Кафедрами:
– розробка методичних рекомендацій в роботі з обдарованими дітьми;
– забезпечення науково-дослідницької діяльності учнів;
– підбір завдань підвищеної складності;
– організація роботи постійно діючих олімпіадних команд.
4. Педагогами:
– наукова насиченість змісту освіти;
– розробка, коригування програм;
– модернізація форм і методів навчання та виховання;
– організація та проведення УДО (уроків додаткової освіти) в школі повного дня;
– моніторинг результативності занять;
– підготовка учнів до олімпіад, конкурсу МАН тощо;
– контроль за рівнем знань і виконанням програм;
– підготовка матеріалів, методичних рекомендацій з даного питання.
5. Сім’єю:
– створення стимулюючої, духовної та морально-психологічної атмосфери;
– забезпечення адекватної матеріальної підтримки прагнень дитини;
– побудова оптимального режиму життя, діяльності та розвитку учня;
– пріоритет відносин співробітництва та співтворчості.

Матеріально-технічне забезпечення проекту

1. Комплектування відповідним чином гімназійної бібліотеки.
2. Обладнання сучасними технічними засобами навчальні кабінети.
3. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу.
4. Забезпечення необхідним обладнанням роботу гуртків, секцій, клубів тощо.
5. Формування системи спонсорського фінансування роботи з обдарованими дітьми.

Міжнародні зв’язки в рамках реалізації проекту

1. Міністерство закордонних справ республіки Польща, Генеральний Консул ( зустрічі, стажування, надання методичної допомоги, участь у конкурсах, обмін учнями).
2. США. Американські Ради (участь у конкурсах, річне навчання у США).
3. Німеччина. Гете-інститут ( курси, стажування, семінари, методична допомога).
4. Участь гімназистів у міжнародних олімпіадах, конкурсах ( очних, заочних) Кенгуру, Левеня, «Соняшник», Геліантус, Клевер, «Русский медвежонок» тощо.

Очікувані результати:

Ознакою виконання даного проекту є максимальна самореалізація учня як в межах гімназії, так і за її межами, яка визначається через:
– академічні досягнення з усіх предметів, а також з окремих дисциплін;
– участь і перемоги в різноманітних конкурсах, олімпіадах;
– досягнення в науково-дослідницькій діяльності, участь та перемоги в конкурсі-захисті МАН різних рівнів;
– участь в учнівському самоврядуванні;
– вступ до вищих навчальних закладів на державну форму навчання.

План реалізації проекту «Academia – 3» на 2012-2017 роки

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка
1. Підготовка проекту «Academia-3»
( програми роботи з обдарованими дітьми) на 2012-2017 роки. Серпень
2012 р. Тихоненко В.В.
2. Організація роботи науково-методичної ради в аспекті реалізації проекту. Щорічно.
Вересень Тихоненко В.В.
3. Оновлення банку даних обдарованих учнів. Щорічно.
Вересень Тихоненко В.В.
Олещук І.Ю.
4. Підготовка і проведення психолого-педагогічних консиліумів. Щорічно.
Згідно графіка Тихоненко В.В.
Олещук І.Ю.
5. Діагностика виявлення професійних нахилів обдарованих дітей. Щорічно.
Березень Класні керівники
6. Створення індивідуальних освітніх програм для обдарованих дітей 2012-2013 н.р. Педагоги
Тихоненко В.В.
7. Організувати роботу секції філософії Рівненської МАН на базі гімназії. 2013-2014 н.р. Скоцик В.Є.
Андрєєв О.А.
Тихоненко В.В.
8. Удосконалити роботу постійно діючих олімпіадних команд та команд МАН. Грудень-січень 2012 року Зав.кафедрами
Тихоненко В.В.
9. Організація роботи інформаційно-методичного центру з проблеми роботи з обдарованими дітьми
( виставки, підбір літератури, ознайомлення з ПД тощо). Постійно Тихоненко В.В.
10. Розробка тематики й циклограми виконання науково-дослідницьких робіт учнів. Постійно
вересень Керівники секцій,
Наукові керівники
11. Організація роботи секцій гімназійного наукового товариства, міні –МАН. Постійно.
Згідно графіка Керівники секцій
12. Організувати нагородження переможців предметних олімпіад, конкурсу-захисту МАН. Щорічно.
Березень Тихоненко В.В.
Скоцик В.Є.
13. Проводити настановчі збори олімпіадних команд та команд МАН. Щорічно.
Вересень Тихоненко В.В.
14. Розробка рекомендацій для педагогів «Особливості роботи з обдарованими дітьми». Щорічно. Олещук І.Ю.
15. Створення умов для індивідуальної роботи вчителів з підготовки учнів до олімпіад, конкурсу МАН. Постійно Скоцик В.Є.
Радовенчик Г.С.

16. Організувати проведення інтелектуальних ігор, змагань, турнірів. Щорічно Вчителі-предметники
17. Створення методичних, навчальних посібників, збірників задач, вправ в навчальних кабінетах для роботи з обдарованими учнями. Щорічно Зав. кабінетами
18. Продовжити роботу міні-МАН прогімназійного відділення Травень
щорічно Тихоненко В.В.
Михальчук М.Л.
19. Організація навчальних, пізнавальних екскурсій. Постійно Вчителі
вихователі
20. Організація роботи з обдарованими дітьми під час проведення навчально-виробничої практики. Щорічно
Червень Тихоненко В.В.
Вчителі
Вихователі
21. Залучати батьків до проведення гімназійних заходів Постійно Кухар В.Л.
22. Проводити наукові конференції гімназистів. Травень
Щорічно
Тихоненко В.В.
23. Видавати збірки тез кращих наукових робіт гімназистів. Щорічно Тихоненко В.В.
24. Продовжити матеріальне стимулювання за найкращі досягнення в олімпіадах та конкурсі МАН. Постійно Скоцик В.Є.
Самчук І.Т.

Механізм реалізації проекту “Academia – 3”

Цільовий проект «Українська мова»
Самчук І.Т., Сорочук Г.Ф.,
вчителі української мови та літератури

Мета даного проекту: забезпечення належного місця українській мові
у навчально – виховному процесі, подальше вдосконалення набутих умінь і навичок на основі здобутих раніше і отриманих нових знань, підняття рівня володіння українським мовленням на основі засвоєння її комунікативно-стилістичних якостей – точності, логічності, чистоти, виразності, багатства, доречності, створення оптимальних умов для становлення духовно багатої особистості, яка вільно володіє виражальними засобами української мови, вільно орієнтується в інформаційному потоці, вміє формувати власну думку, громадську позицію, самонавчатися і самовдосконалюватися.
Завдання проекту: розвиток пізнавального інтересу до української мови як до феномена, вироблення в учнів здатності діставати естетичне задоволення від сприймання усного українського слова, читання художньої літератури українською; прилучення учнів до загальнолюдських цінностей, яке найпродуктивніше можна реалізувати в процесі інтегративного вивчення української мови з використанням засобів музики й живопису, художньої літератури, також спираючись на історичні дані.
Принципи проекту: систематичність, послідовність навчання, використання різних методів, максимально спрямованих на творчий розвиток особистості; принципи збереження здоров’я,модернізації, демократизації.
Термін дії проекту: червень 2012 – серпень 2017

Проект реалізується через:
– Діяльність кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін;

– факультативні заняття, курси за вибором;

– проект « Подорожуємо святими для кожного українця місцями»;

– предметні тижні;

– олімпіади, МАН, конкурси;

– тематичні вечори, свята, екскурсії.

Очікувані результати
• покращення усної та письмової грамотності учнів;
• підтримка творчо здібних учнів;
• підвищення якості освіти;
• підвищення рівня зацікавленості учнів до вивчення української мови та літератури;
• шанобливе ставлення до звичаїв, традицій українського народу;
• зацікавлення творчістю українських письменників – класиків та сучасних авторів.

План реалізації проекту «Українська мова»

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка
І.

ІІ.

ІІІ.

ІV. Освітній компонент:
1. Забезпечити вивчення української мови та літератури на рівні освітніх стандартів.
2. Розширити мережу факультативних занять, курсів за вибором.

Форми позакласної роботи:
1. Продовжувати роботу над проектом « Подорожуємо святими для кожного українця місцями».
2. Організувати роботу гуртка виразного читання.
3. Організувати поїздки до м. Канева, Києва, Луцька, Чернігова з метою відвідування місць, де проживали відомі українські письменники.
4. Проводити тижні української мови та літератури.
5. Випускати спецвипуски гімназійної газети «Велика перерва».
6. Продовжувати роботу з олімпіадними командами та секціями МАН.
7. Брати участь у конкурсах: знавців рідної мови ім. П. Яцика, Шевченківському конкурсі, «Перло многоцінне»,читців – декламаторів, «Об’єднаймося, брати мої» і ін.
8. Брати участь у всеукраїнських українознавчих іграх,таких, як: «Соняшник», «Патріот».
9. Організувати поїздку у музей – садибу М. Коцюбинського та провести вечір з нагоди 150 – річчя Великого Сонцепоклонника.
10. На високому рівні організувати і провести святкування з нагоди 200- річчя Т. Г. Шевченка.
11. Продовжувати співпрацю з Рівненським обласним драматичним театром,обласною філармонією.
12. Підготувати конкурс сценічних постановок п’єс І. Карпенка – Карого,приурочивши їх до 170 – річчя з дня народження автора.
13. Проводити тематичні вечори.
14. Розробити нові маршрути подорожей місцями,пов’язаними з життям і творчістю українських письменників.
15. Проводити конкурси на кращого знавця сучасної української літератури.
16. Організовувати свята рідної мови та день української писемності.

Упровадження інноваційних технологій:
1. Створити банки даних педагогічного досвіду та педагогічних технологій.
2. Удосконалити інформаційне забезпечення:
– науково-методична література;
– періодика;
– картотеки, медіатека;
– інформаційно-комп’ютерне забезпечення.

Методична робота:
1. Продовжувати роботу над науково-методичною проблемою.
2. Брати участь у роботі районної та обласної творчих груп.
3. Продовжувати роботу у обласній творчій лабораторії ОЗОН.
4. Брати участь у районних, обласних, Усеукраїнських фестивалях, конкурсах педагогічної майстерності.
5. Проводити взаємовідвідування уроків.
6. Подавати матеріали до фахових журналів.
7. Брати участь у районних та обласних семінарах.
8. Проводити майстер-класи.
9. Наукова та експериментально-дослідницька робота.
10. Створювати і впроваджувати авторські програми курсів за вибором, факультативів, гуртків тощо.

11. Розробити перспективний план атестації, підвищення кваліфікації.
12. Вивчати та узагальнювати педагогічний досвід.

13. Створити порт фоліо вчителя.

14. Забезпечити контроль за станом викладання, дотримання вимог щодо обсягу та змісту навчальних програм з української мови та літератури відповідно до вимог педагогічного контролю.
Постійно

Згідно плану

Згідно плану

Згідно плану

Згідно плану

Постійно

Постійно

Згідно плану

Згідно плану

2014 р.

2014 р.

Згідно плану

2016 р.

Згідно плану

2012 р.

Згідно плану

Згідно плану

Постійно

Постійно

Згідно плану

Згідно плану

Згідно плану

Згідно плану

Згідно плану

Постійно

Постійно Учителі –предметники

Учителі – предметники

Організатори проекту

Сорочук Г. Ф.

Самчук І. Т.

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Самчук І. Т.

Радовенчик Г. С.

Самчук І. Т.

Учителі – предметники

Учителі – предметники
Самчук І. Т.

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Самчук І. Т.

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Завкафедрою

Учителі – предметники

Учителі – предметники

Завкафедрою, заступники директора

Модель випускника гімназії

Вислів А.Макаренка “Майбутнього не треба чекати з надією чи страхом, майбутнє треба будувати” є концептуальною тезою Моделі випускника гімназії.
Випускник гімназії повинен бути здоровим, освіченим, творчим, інтелектуально розвинутим, соціалізованим, патріотичним, духовно збагаченим, толерантним, вихованим, конкурентноспроможним, тобто відповідати наступним характеристикам:
– Знання культурних та духовних цінностей українського та інших народів.
– Орієнтація на успіх, позитивне ставлення до себе, інших людей і життєвих перспектив.
– Здатність до саморегульованого набуття знань, самостійного пошуку відповідей на актуальні запитання
– Толерантність, терпимість до чужих думок, вміння спілкуватися без конфліктів, працювати в команді
– Ставлення до здоров’я як найвищої цінності, прагнення до здорового способу життя
– Здатність до свідомого професійного самовизначення, особистісного самовдосконалення, рефлексії.

Цільовий проект
«Розвиток прогімназійного відділення Гощанської районної гімназії»
(на 2012-2017 роки)

Михальчук М. Л.
Ткаченко З. І.

Мета даного проекту:
створення оптимальних організаційних, соціально-культурних і педагогічних умов для формування успішної особистості дитини, здатної до саморозвитку та самореалізації.

Завдання проекту:
1. Забезпечити якісні зміни в організації та змісті освітнього процесу на основі діяльнісного підходу з використанням інформаційно-комунікаційних, соціальних та педагогічних технологій.
2. Надати кожному, хто навчається , можливості самореалізації в найбільш значущих для нього сферах життєдіяльності, де розкриваються його здібності і можливості.
3. Формувати вміння вчитися і здатність до організації своєї діяльності – вміння приймати, зберігати цілі і дотримуватися їх у навчальній діяльності, планувати свою діяльність, здійснювати контроль, взаємодіяти з вчителем і однолітками у навчальному процесі.
4. Розвивати ресурсне (матеріально-технічне, науково-методичне) забезпечення освітнього процесу.

Принципи проекту:
1.Визнання особистості людини, яка розвивається, найвищою соціальною цінністю, повага до унікальності і своєрідності кожної дитини.
2. Створення в школі атмосфери турботи про здоров’я і благополуччя, повага честі і гідності особистості учня і вихованця.
3. Максимальне використання можливостей внутрішнього і зовнішнього середовища школи у розвитку особистості дитини.
4. Освіта відповідно до природи учня, його здоров’я, здібностей, нахилів, індивідуальних особливостей.
5.Єдність розвитку, виховання і навчання.
6.Естетизація середовища життєдіяльності та розвитку дитини.

Термін дії проекту: червень 2012 – серпень 2017

Проект реалізується через:

– роботу кафедри прогімназійної освіти,
– колективні проекти,
– гуртки;
– конкурси,
– додаткові курси,
– інтелектуальні ігри,
– предметні тижні,
– виставки,
– традиційні родинні свята,
– педагогічні консиліуми тощо.

План реалізації проекту «Розвиток прогімназійного відділення Гощанської районної гімназії»

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка
І.

ІІ.

ІІІ.

Освітній компонент
1. Впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.
2. Опрацювання і виконання нових навчальних програм.
3. Вивчення і виконання нових методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Позакласна робота
1.Колективні проекти:
а) «З родини йде життя людини»;
б) «Мистецтво бути здоровим»;
в) «Виховуємо людину»;

г) «Плекаймо рідну мову»;

д) «Україна і я»;
«Тепло своїх долонь і серця гімназії я рідній віддаю».

2.Гуртки:
а) «Маленькі господині»;
б) «Маленькі майстрині – вишивальниці»;
в) «Допитливі чомусики»;
г) «Джерельце»;
д) Хореографія.

3. Робота з обдарованими дітьми:
а) факультатив з математики«Числограй»;
б) факультатив з української мови «Мовоцвіт»;
в) факультатив з природознавства «Цікаве для допитливих».

4. Додаткові курси:
а)«Театрознавство»;
б)«Розвивальні ігри»;
в)«Підготовка дітей до школи».

5.Конкурси:
а)Міжнародний конкурс знавців української мови
ім. П. Яцика;
б)Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»;
в)Українознавча гра «Соняшник»;
г)Найкращий відгук на сучасну українську прозу.

6. Олімпіада «Юний ерудит».

7. Предметні тижні:
а)тиждень рідної мови «Суцвіття слів»;
б)тиждень «Математика – цариця всіх наук»;
в)екологічний тиждень «Я з природою дружу»;
г)тиждень «Україна і я», «Гімназія – моя маленька Батьківщина»;
д)тиждень здоров’я.

8. Виставки:
а)«Ходить гарбуз по городу» (свято врожаю);
б)виставка валентинок (до Святого Валентина);
в)«Пасха красна день вітає» (виставка писанок, крашанок, пасочок, пасхальних сувенірів).
г)«Ми – творчі хлопчики й дівчата, у нас умілі рученята» (виставка власних виробів ручної роботи»;
д)«Мій зошит – найкращий»;
е)виставка власних колекцій;
є)виставка «З бабусиної скрині»;
ж)виставка «Творимо в сім’ї»
(спільних творчих робіт);
з)виставка матеріалів роботи над проектами.

9. Традиційні родинні свята:
а) «Наум, Наум, наведи на ум» (свято першокласника);
б)Свято Букваря (1 кл.)

в)Свято осені (2кл.);
Різдвяне свято «Святий вечір, добрий вечір» (3 кл.);
г)Андріївські вечорниці (3 кл.)
д)Свято матері (3 кл.);
е)Свято «Козацькому роду нема переводу» (4 кл.);
Свято «Прощання з початковою школою» (4 кл.).

10. Інтелектуальні ігри:
Математичний КВК для учнів 2-4 кл.
Засідання клубу знавців української мови.

11.Відкриття книги рекордів навчальних досягнень учнів прогімназійного відділення.

Методична робота:
15. Робота над науково-методичною проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом застосування сучасних технологій як засобу розвитку творчої особистості».
16. Обмін досвідом. Парад відкритих уроків «Комп’ютерна підтримка навчальних предметів».
17. Круглий стіл «Забезпечення ситуації успіху у навчальній діяльності молодших школярів».
18. Методичний тиждень «Комунікативне спрямування у навчанні української мови у початкових класах».
19. Педчитання «Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у навчально-виховному процесі початкової школи».
20. Ярмарок педагогічних ідей «Формування читацького інтересу учнів початкових класів».
21. Вивчення передового педагогічного досвіду. «Педагогічні ідеї В.Сухомлинського».
22. Презентації матеріалів з досвіду роботи вчителів, що атестуються.
23. Дні відкритих дверей для молодих спеціалістів – творча лабораторія вчителів-наставників.
24. Педагогічний консиліум «Визначення реальних навчальних можливостей учнів 4 класу».
11 Видати посібники з досвідом роботи вчителів прогімназійного відділення «Проектна діяльність в початкових класах” та «Комп’ютерна підтримка навчальних предметів».

12.Створити сприятливі умови для самоосвіти вчителів-початківців.
Продовжити роботу над портфоліо педагогів.
2012-2017рр.

2012-2017рр.

2012-2017рр.

2012-2013 н.р.
2013-2014 н.р.
2014-2015 н.р.
2015-2016 н.р.
2016-2017 н.р.

2012-2017рр.

2012-2017рр.

2012-2017рр.

2012-2017рр.

щорічно

2015-2016рр.

2012-2013рр.

2013-2014рр.

22016-2017рр.

2014-2015рр.

осінь 2013р.

лютий 2014р.
весна 2015р.

щорічно

щорічно

осінь 2016р.

зима 2017р.

весна 2017р.

щорічно

щорічно

щорічно

2012р.

2012-2017рр.

2012-2013рр.

2013-2014рр.

2015-2016рр.

2014-2015рр.

2016-2017рр.

2012-2017рр.

щорічно

щорічно

щорічно

2013-2014рр.

2015-2016рр.

постійно
Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Шолодько Н.А
Марчук Н.Ф.

Тимощук О.М
Сокотун Т. В.
Цимбалюк А.П.

Вчителі

Машлай А. Г.
Олещук І. Ю.
Вчителі та вихователі

Вчителі

Михальчук М.Л.

Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Ткаченко З.І.

Вчителі

Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Вчителі та вихователі

Вчитель та вихователь 4 класу

Михальчук М.Л.

Адміністрація

педагоги

Модель випускника прогімназійного відділення
Складаючи програму розвитку прогімназійного відділення, ми орієнтувалися на два взаємопов’язаних аспекти: особистістний ріст учня і побудова відкритого інформаційного діяльністного розвивального простору.
Це підвело нас до визначення моделі випускника школи як успішної, соціально-інтегрованої, ініціативної особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення в умовах сучасного суспільства.
Змістом моделі випускника є якості особистості та компетенції (предметно-інформаційні, діяльністно-комунікативні та ціннісно-орієнтаційні).
Предметно-інформаційні компетенції допускають уміння працювати з навчальною інформацією, її сприйняття і перетворення.
Діяльністно-комунікативні компетенції проявляються в здатності до співпраці, до творчості для досягнення конкретних завдань, в умінні управляти собою, аналізувати і організовувати діяльність, приймати раціональні рішення.
Ціннісно-орієнтаційні компетенції включають систему ставлення до світу, до себе, до суспільства, засновану на потребах, мотивах, емоційно-ціннісних орієнтаціях особистості.
Таким чином, розвиток початкової школи орієнтується на побудову відкритого освітнього простору, максимально сприяючого становленню випускника як успішної, соціально-активної, фізично здорової та конкурентоспроможної особистості.

Цільовий проект “Інформатизація освіти гімназії”
Карчевський О.М., Прищепа Т.В.,
вчителі інформатики

Мета даного проекту: підвищити рівень освіти через формування інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу; створити єдине освітнє інформаційне середовище; впровадити у навчально-виховний процес новітні інформаційні технології навчання.

Завдання проекту:
 забезпечення прав дитини на доступну і якісну освіту;
 придбання обладнання для широкого використання інформаційних та інтерактивних технологій;
 створення дидактичних програмних засобів для викладання навчальних предметів, за допомогою новітніх інформаційних технологій;
 розвиток інформаційних освітніх ресурсів;
 створення умов для розвитку ІКТ-компетентності учнів, педагогічних працівників та адміністрації гімназії;
 інтеграція комп’ютерних та Інтернет-технологій в навчально-виховний процес і в процес управління гімназією;
 створення єдиного інформаційного освітнього середовища гімназії.

Принципи проекту:
 Принцип провідної ролі вчителя. Одним із вирішальних факторів ефективного використання засобів інформаційних технологій у навчально-виховному процесі є знання і вміння вчителя в галузі застосування цих технологій у процесі навчання та виховання, доцільного та обґрунтованого поєднання нових інформаційних технологій із традиційними системами навчання.
 Принцип комплексності. Цей принцип передбачає: оснащення гімназії усіма необхідними засобами сучасних інформаційних технологій навчального призначення; участь комп’ютерної мережі навчального закладу як частини загальноосвітньої мережі Інтернет; використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у навчально-виховному процесі; застосування комп’ютерних інформаційних технологій на всіх рівнях управлінської діяльності; фахову підготовку педагогічних працівників у галузі інформаційних технологій; організація системи сучасного сервісного обслуговування.
 Пілотний принцип. В умовах реформування загальноосвітньої системи навчання і масового впровадження інноваційних технологій значна роль належить пілотним проектам для апробації концептуально нових методик навчання із використанням нових інформаційних технологій.
 Принцип відкритої системи, який полягає: у поступовому розширенні кола учасників пілотного проекту та входженні гімназії у світове інформаційне середовище.
 Принцип «домінанти». Цей принцип полягає у зростанні ролі та впливу інформаційної культури людини на результати її поведінки та діяльності в умовах інформаційного суспільства.

Термін дії проекту: червень 2012 – серпень 2017
Проект реалізується через:
– діяльність кафедри фізико-математичних дисциплін;
– викладання інформатики з 2-го класу;
– використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;
– створення он-лайн журналів та щоденників;
– участь в дистанційних навчальних олімпіадах та конкурсах;
– проведення курсів та консультацій для педагогів.
План реалізації проекту “Інформатизація освіти гімназії”

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка

1. Формування єдиного освітнього простору, покращення доступу до
інформаційних освітніх ресурсів

1.1. Забезпечити вивчення предмету інформатика на рівні освітніх стандартів
Постійно
Вчителі інформатики

1.2. Розширити єдину локальну мережу з можливістю виходу в Інтернет з усіх комп’ютерів гімназії
2012-2013 н.р.
Вчителі інформатики

1.3. Забезпечення учасників навчального процесу доступом до комп’ютерної техніки для індивідуальної роботи в позаурочний час
Постійно
Адміністрація

1.4. Реконструкція, інформаційне забезпечення та оновлення сайту гімназії
Постійно
Адміністрація, педагогічні працівники

1.5. Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет в ході самоосвіти
Постійно
Педагогічні працівники

1.6. Створення он-лайн журналів та щоденників для оперативного інформування батьків про успішність та поведінку їхніх дітей
2014-2015 н.р.

Вчителі інформатики

2. Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників

2.1. Проведення курсів та консультацій для педагогів з питань комп’ютерного всеобучу
Канікулярний період
Вчителі інформатики

2.2. Участь в дистанційних навчальних олімпіадах та конкурсах
Постійно
Вчителі-предметники

2.3. Впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерні технології у навчальний процес
Постійно
Вчителі-предметники

3. Упровадження інноваційних технологій:

3.1. Оновлення та поповнення фонду медіатеки програмного забезпечення навчальних предметів
Постійно Заступник директора з методичної роботи, вчителі-предметники

3.2.
Створення власного програмного продукту для навчання
Постійно
Вчителі-предметники

3.3. Обладнання шкільної бібліотеки програмами з метою автоматизації бібліотечних фондів
2015-2016
Вчителі інформатики, бібліотекар

3.4. Створення бази даних педагогічних працівників та учнів
2014-2015
Вчителі інформатики

4. Модернізація матеріально-технічної, методичної бази гімназії

4.1. Оснащення закладу сучасними засобами інформаційних технологій
2013-2017
Адміністрація

4.2. Встановлення сучасних комп’ютерних мультимедійних класів
2013-2015
Адміністрація

4.3. Забезпечення педагогів ліцензійними прикладними програмними засобами навчального призначення
Постійно
Адміністрація, вчителі-предметники

Очікувані результати:
o Підвищення фахової кваліфікації в галузі інформаційних технологій учасників навчально-виховного процесу.
o Повне забезпечення гімназії навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійними системами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та діяльності адміністрації закладу.
o Підвищення якості навчання шляхом організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до сучасних інформаційних джерел.
o Функціонування єдиної локальної мережі гімназії, яка охоплює всі кабінети закладу, бібліотеку, адміністрацію з можливістю виходу в Інтернет.
o Формування і поповнення шкільної медіатеки.

Цільовий проект «Математика навколо нас»

Марчук В.І., Грибкова Г.Ф.,
вчителі математики

Мета даного проекту: оновлення змісту математичної освіти відповідно до суспільних запитів; запровадження сучасних засобів навчання; розвиток математичного мислення учнів; формування в учнів позитивних якостей особистості – розумової активності, пізнавальної самостійності, пізнавального інтересу, потреби в самоосвіті, здатності адаптуватися до умов, що змінюються, ініціативи, творчості;
Завдання проекту:
– розвивати в учнях логічне мислення й інтуїцію, просторові уявлення, пам’ять, алгоритмічну та інформаційну культури як особливий аспект культури мислення;
– забезпечення свідомого і міцного оволодіння системою математичних знань, навичок і умінь, потрібних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності;
– формувати уявлення учнів про ідеї і методи математики та її роль у пізнанні навколишнього світу, формування навичок математизації ситуацій під час досліджень різних явищ природи і суспільства.
Принципи проекту:
Принцип соціальної ефективності. Математичні знання мають бути достатніми для продовження ос¬віти або кваліфікованої праці.
Принципи науковості і прикладної реалізованості. Введення елементів дискретної математики (комбінаторики, елементів математичної логіки в їх прикладному аспекті, систем числення, елементів теорії графів тощо) дасть змогу по¬силити прикладну спрямованість курсу математи¬ки шляхом розширення меж застосування матема¬тичних методів у природничих, гуманітарних і со¬ціальних дисциплінах.
Принципи пріоритету розвивальної функції навчан¬ня. Цей підхід передбачає не лише засвоєння гото¬вих знань, а й способів цього засвоєння, способів міркувань, які застосовуються в математиці, створення педагогічних ситуацій, які стимулюють самостійні відкриття учнями математичних фактів.
Принцип диференційованої реалізованості. Зміст математики розрахований на здійснення основних видів диференціації: за змістом навчального мате¬ріалу; за рівнями програмних вимог до математичної підго¬товки учнів.

Термін дії проекту: червень 2012 – серпень 2017

Проект реалізується через:
– діяльність кафедри фізико-математичних дисциплін;
– гурткову роботу;
– конкурси, турніри, тематичні вечори, інтелектуальні змагання;
– предметні тижні.

План реалізації проекту « Математика навколо нас»

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка
І.

ІІ.

ІІІ.

ІV.

Освітній компонент:
1. Забезпечити вивчення математики на рівні освітніх стандартів.
2. Організувати додаткові заняття, консультації для учнів 10-11 класів з метою підготовки до ЗНО.
3. Забезпечити учасників навчального процесу доступом до комп’ютерної техніки для індивідуальної роботи в позаурочний час.

Форми позакласної роботи:
1. Проводити заняття гуртків «Юний математик».
2. Провести тиждень математики.
3. Брати участь в дистанційних навчальних олімпіадах.
4. Брати участь в конкурсах «Кенгуру» та «Левеня».
5. Провести математичний турнір для учнів 8-го класу.
6. Організувати випуск стінгазети «У світі математики».
7. Провести математичний вечір «Математика- музика розуму, а музика – математика почуття».
8. Провести інтелектуальну гру «Найрозумніший» для учнів 9-го класу.

Упровадження інноваційних технологій:
3. Оновлення та поповнення фонду медіатеки програмного забезпечення навчального предмета.
4. Створення власного програмного продукту для навчання.
5. Створення мультимедійних презентацій (учні 8-10 кл.)
6. Створення електронної бібліотеки учнівських методичних матеріалів (учні 6-7 кл.)
7. Створення шкільної бібліотеки програмами з метою автоматизації бібліотечних фондів.

Методична робота
1. Проводити наукову та експериментально-дослідницьку роботу.
2. Створення педагогічного керівництва роботою учнів у МАН.
3. Створити авторську методичну літературу «Роботи гімназистів в МАН».
2013-2017

2013-2017

2013-2017

2013-2017

2014

2012-2017

2012-2017

2014

2014

2015

2015

2012-2017

Постійно

2012-2017

2016

2012-2017
Постійно

2012-2017

2012-2017

2013

Вчителі математики, фізики

Вчителі математики, фізики

Адміністрація

Марчук В.І.

Вчителі математики

Вчителі математики
Вчителі математики, фізики
Марчук В.І.

Вчителі математики

Вчителі математики

Марчук В.І.

Вчителі математики

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники, бібліотекар

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Марчук В.І.

Очікувані результати:
– поліпшення якості математичної освіти, створенню механізму стійкого інноваційного розвитку;
– формування інтересу учнівської молоді до математичної науки;
– зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази;
– розвиток наукових досліджень у галузі математики, що у подальшому сприятиме розвитку інноваційної економіки на основі інтеграції освітньої, наукової та виробничої діяльності.

Цільовий проект «Суспільствознавство»
Бриковець О.А., вчитель історії,
Верба Л.Л., вчитель правознавства

Мета даного проекту: створення сприятливих умов для формування в учнів засобами навчальних предметів суспільного циклу ключових компетентностей необхідних для соціалізації та творчої реалізації особистості, забезпечення загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки із суспільних дисциплін згідно з освітніх та життевих потреб, набуття навичок самостійної науково-практичної та дослідницько-пошукової діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та здібностей учнів.
Завдання проекту:
1. Формування наукового світогляду учня, розвиток його ерудиції, інтелекту, памяті, мислення, уяви, здатності до самоосвіти, навчально-пізнавальних і професійних інтересів на основі засвоєння системи знань із супільнихих предметів.
2. Засвоєння учнями вмінь здійснювати самостійний пошук та аналіз інформації у галузі суспільствознавства.
3. Розвиток історичного світогляду та національної свідомості учнів з опорою на досягнення сучасної науки суспільствознавчої галузі.
4. Створення умов самовизначення і саморозвитку особистості, розвиток в учнів ставлення до суспільних предметів як до можливої галузі майбутньої професійної діяльності.
5. Виховання учнів в дусі гуманізму, патріотизму та поваги до демократичних цінностей.

Принципи проекту
– Науковість, систематичність, послідовності навчання.
– Використання різноманітних методів навчання в залежності від завдань і змісту навчання.
– Використання форм, прийомів та підходів максимально спрямованих на всебічний, творчий розвиток особистості учня.

Термін дії проекту: червень 2012 – серпень 2017

Проект реалізується через:
– діяльність кафедри суспільних дисциплін;
– факультативні курси, курси за вибором, гуртки;
– предметні тижні;
– конкурси, інтелектуальні змагання;
– екскурсії.

План реалізації проекту «Суспільствознавство»

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка
І.

ІІ.

ІІІ.

ІV. Освітній компонент:
1. Забезпечення вивчення суспільних дисциплін на рівні освітніх стандартів

2. Розширення мережі факультативних занять (Введення для профільної групи 11 класу курсу «Громадянська освіта: вчимося демократії»)

Форми позакласної роботи:
9. Організація та проведення предметних тижнів (історії, правознавства).

10. Участь учнів гімназії у грі-конкурсі «Лелека».

11. Розширення можливості вивчення суспільних дисциплін в позаурочний час, вдосконалення мережі гуртків із предметів даного циклу.

12. Організація пошукової діяльності в межах району і області.

13. Організація екскурсій з метою поглиблення знань із предметів (історичні місця, музеї тощо).

14. Участь учнів гімназії в предметних олімпіадах, конкурсі МАН, історико-краєзнавчих конкурсах («Краса і біль України», та ін.)

15. Створення інформаційного куточка при кабінеті історії і правознавства.

16. Організація та проведення свят, приурочених до знаменних дат в історії суспільних наук.

17. Організація та проведення зустрічей з науковцями, політичними та громадськими діячами.

Упровадження інноваційних технологій:

8. Створення банку даних електронних носіїв з суспільних предметів

9. Оновлення бібліотечного фонду науково-популярною, довідковою та методичною літературою

10. Удосконалення навчально-методичного комплексу із суспільних дисциплін.

11. Запровадження передових технологій та методів викладання суспільних дисциплін.

12. Вивчення можливостей нових технологій навчання та виховання щодо організації роботи з обдарованими дітьми.

13. Створення зібрання педагогічних технологій із суспільних предметів.

Методична робота:

25. Організація та проведення предметних тижнів

26. Розробка пам’яток, алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності

27. Видання творчих робіт учнів—переможців конкурсів (МАН та ін.)

28. Удосконалення структури наукового товариства гімназії

29. Робота вчителів-предметників над обраними науково-методичними проблемами.

30. Участь у засіданнях районних та обласних творчих груп

31. Участь у районних та обласних семінарах , конференціях та майстер-класах.

32. Розроблення комплексу організаційно-методичних заходів щодо підвищення якості уроків та забезпечити їх впровадження в навчально-виховний процес

33. Створення перспективного плану атестації та підвищення кваліфікації вчителів суспільних предметів

34. Участь у конкурсі «Вчитель року»

35. Залучення обдарованих дітей до підготовки завдань для проведення олімпіад, конкурсів

36. Випуск інформаційного збірника про досвід та результати проведення олімпіад та конкурсів.

37. Організація роботи щодо виявлення професійних нахилів гімназистів.

38. Організація самоосвіти. Робота над створенням портфоліо вчителя.

39. Забезпечення контролю за станом викладання, дотримання вимог щодо обсягу та змісту навчальних планів та програм із суспільних дисциплін відповідно до вимог педагогічного контролю.

Постійно

Щороку

Згідно плану

Щороку

Постійно

Щороку

Щороку

Щороку

2012-2013 н.р.

Щороку

Щороку

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

Згідно плану

Щороку

Щороку

Щороку

Щороку

Згідно плану

Згідно плану

Постійно

Щороку

Щороку

Щороку

Постійно

Постійно

Постійно

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники, адміністрація

Вчителі-предметники,

Вчителі-предметники,
Адміністрація, вчителі- предметники

Адміністрація, вчителі- предметники, вихователі

Адміністрація, вчителі- предметники, вихователі

Заступник директора з навчально-методичної роботи, вчителі- предметники, вихователі
Вчителі- предметники, зав. кабінетом

Вчителі- предметники, зав. кабінетом

Вчителі-предметники
зав. кабінетом

Заступник директора з навчально-методичної роботи, вчителі-предметники

Дирекція

Вчителі-предметники

Заступник директора з
вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники, зав. кабінетом

Вчителі-предметники

Заступник директора вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Заступник директора
Заступник директора вчителі-предметники
Зав. кафедрою, вчителі-предметники

Зав. кафедрою

вчителі-предметники

заступник директора

Очікувані результати:

– підвищення рівня викладання предметів суспільного циклу;

– розвиток творчих задатків та поглиблення знань гімназистів з метою забезпечення загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки

– самовизначення та саморозвиток особистості учнів та набуття ними навичок самостійної науково-практичної та дослідницько-пошукової діяльності.

– формування стійкого інтересу до вивчення суспільних дисциплін.

Цільовий проект «Природнича освіта»
вчитель хімії Кравчук Ж.В.
вчитель біології Машлай І.А.

Мета даного проекту полягає у формуванні засобами навчальних предметів природничого циклу ключових компетентностей учнів необхідних для соціалізації і творчої реалізації особистості, у забезпеченні загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки з природничих дисциплін згідно з освітніми потребами, нахилами, здібностями учнів та набуття навичок самостійної науково-практичної та дослідницько-пошукової діяльності.

Завдання проекту
2. Розвиток особистості учня, його природничих задатків, інтелекту, пам’яті, здатності до самоосвіти, навчально-пізнавальних і професійних інтересів на основі засвоєння системи знань з природничих предметів; формування наукового світогляду.
3. Оволодіння учнями вміннями здійснювати самостійний пошук та аналіз інформації, характеризувати сучасні відкриття у галузі природничих дисциплін.
4. Розвиток уявлень учнів про сучасну природничо – наукову картину світу, загальнокультурне значення й гуманістичну спрямованість природничої науки, вироблення в учнів розуміння суспільної потреби у необхідності дальшого розвитку природничої науки.
5. Створення умов самовизначення і саморозвитку особистості, формування ставлення до природничих предметів як до можливої галузі майбутньої професійної діяльності.
6. Виховання дбайливого ставлення до природи, розвиток екологічної культури.

Принципи проекту
● Принцип науковості, наступності, систематичності і послідовності навчання
● Принцип наочності навчання, поєднання різноманітних методів навчання в залежності від завдань і змісту навчання
● Принцип поєднання різноманітних форм навчання в залежності від завдань, змісту і методів навчання
● Принцип створення необхідних умов для навчання

Термін дії проекту: червень 2012 – серпень 2017

Проект реалізується через:
– діяльність кафедри природничих дисциплін;
– майстер-класи;
– семінари.

Очікувані результати:

–підвищення рівня викладання предметів природничого циклу;
–поглиблення знань гімназистів та розвиток їх творчих задатків з метою забезпечення загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки
–самовизначення і саморозвиток особистості учнів та набуття ними навичок самостійної науково-практичної та дослідницько-пошукової діяльності.
–формування стійкого інтересу до вивчення природничих дисциплін.

План реалізації проекту

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка
І.

ІІ.

ІІІ.

ІV. Освітній компонент:
1. Забезпечити вивчення природничих дисциплін на рівні освітніх стандартів
2. Розширити мережу факультативних занять

Форми позакласної роботи:
18. Організація та проведення предметних тижнів ( біології, хімії, географії).
19. Участь учнів гімназії у грі-конкурсі «Геліантус»
20. Розширення можливості вивчення природничих наук в позаурочний час, збільшити мережу гуртків з предметів даного циклу
21. Організація виїздів школярів на навчальну практику у підприємства та організації району і області.
22. Організація екскурсій з метою поглиблення знань з предметів (зоопарки, ботанічні сади, музеї тощо)
23. Участь учнів гімназії в предметних олімпіадах, конкурсі МАН, екологічних та натуралістичних конкурсах та акціях («Мій рідний край—моя Земля», «Юний селекціонер», «Парки—легені міст і сіл», «Галерея кімнатних рослин» та ін.)
24. Створення природничого вісника «Юний тураліст»
25. Розробка плану та стення куточка живої природи
26. Створення змінного стенда «Творці природничої науки» (вчені та їх відкриття)
27. Організація та проведення творчих звітів за результатами роботи гуртків, клубів.
28. Організація та проведення екологічних заходів
29. Організація та проведення свят, приурочених до знаменних дат в історії природничих наук.
30. Організація та проведення зустрічей з фахівцями у різних галузях природничої науки.
31. Організація роботи класних колективів щодо озеленення приміщень і території гімназії.

Упровадження інноваційних технологій:
14. Створення банку даних електронних носіїв з природничих предметів
15. Оновлювати бібліотечний фонд науково-популярною, довідковою та методичною літературою
16. Удосконалення навчально-методичного комплексу з природничих дисциплін.
17. Запроваджувати передові методи викладання природничих дисциплін.
18. Вивчення можливостей нових технологій навчання та виховання щодо організації роботи з обдарованими дітьми.
19. Сприяння забезпеченню матеріально-технічної бази з даних предметів.
20. Створення банку педагогічних технологій з природничих предметів.
Методична робота:
Організація та проведення тижня кафедри природничих дисциплін
Розробка пам’яток, алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності
Запровадження в 10-11 кл. додаткових годин для проведення науково-дослідної роботи, підготовки до конкурсу МАН
Видання творчих робіт учнів—переможців конкурсів (МАН та ін.)
Удосконалення структури наукового товариства гімназії
Робота вчителів-предметників над обраними науково-методичними проблемами.
Участь у засіданнях районних та обласних творчих груп
Участь у районних та обласних семінарах , конференціях та майстер-класах.
Створення і впровадження авторських програм факультативів, гуртків тощо.
Розроблення комплексу організаційно-методичних заходів щодо підвищення якості уроків та забезпечити їх впровадження в навчально-виховний процес
Розробити перспективний план атестації та підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів
Участь у конкурсі «Вчитель року»
Залучення обдарованих дітей до підготовки завдань для проведення олімпіад, конкурсів
Випуск інформаційного збірника про досвід та результати проведення олімпіад та конкурсів.
Організація роботи щодо виявлення професійних нахилів гімназистів.
Проведення психолого-педагогічних консиліумів з питань визначення рівня дослідницьких, творчих, пошукових здібностей дітей в області перспективного і найближчого розвитку учнів.
Організація самоосвіти. Робота над створенням портфоліо вчителя.
Забезпечення контролю за станом викладання, дотримання вимог щодо обсягу та змісту навчальних планів та програм з природничих дисциплін відповідно до вимог педагогічного контролю.
Проведення засідань кафедри природничих дисциплін

Постійно

Щороку

Згідно плану

Щороку

Постійно

Щороку

Щороку

Щороку

2012-2013 н.р.

2012-2015 н.р.

2012-2013 н.р.

Щороку

Щороку

Щороку

Щороку

Постійно

З січня 2013 р.

Постійно

Постійно

Система-
тично

Постійно

Постійно

З березня
2013 р.

Згідно плану

Протягом 2012-2014 н.р.

З вересня 2012-2013 н.р.

Один раз на рік

Протягом 2012-2013 н.р.

Постійно

Згідно плану

Згідно плану

Щороку

Щороку

Щороку

Згідно плану

Постійно

Постійно

Один раз рік

Постійно

Постійно

Згідно плану

Вчителі -предметники

Вчителі-предметники, адміністрація

Вчителі-предметники, зав. кафедрою

Вчителі-предметники, зав. кафедрою

Адміністрація, вчителі- предметники

Адміністрація, вчителі- предметними, вихователі

Адміністрація, вчителі- предметними, вихователі

Заступник, вчителі- предметними, вихователі

Вчителі- предметними, лаборанти

Вчителі- біологи, адміністрація
Вчителі-предметники, лаборанти

Зав. кафедрою, вчителі-предметники, зав. з вих.роботи
Вчителі-предметники, вихователі

Вчителі-предметники, вихователі, вч. музики, зав. з вих. роботи
Вчителі-предметники, вихователі

адміністрація

Лаборанти

Дирекція

Вчителі- предметними, зав. кафедрою

Вчителі-предметники

Вчителі предметними, зав. з навч.-метод.
Роботи

Дирекція

Лаборанти, вчителі-предметники

зав. кафедрою, вчителі-предметники
Вчителі-предметники, лаборанти

Адміністрація

Зав. кафедрою, лаборанти, вчителі-предметники
Зав. кафедрою, вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники, зав. кафедрою

Заступник дтректора

Вчителі предметники
вчителі-предметники

Зав. кафедрою, лаборанти

Практичний психолог, вчителі- предметники
Практичний психолог, вчителі- предметними, вихователі

Вчителі-предметники

Адміністрація
Зав. кафедрою

Цільовий проект «Бібліотечна грамотність учнів Гощанської гімназії»

Пацюркоська Л.М.,
бібліотекар
Мета даного проекту:
– ефективно забезпечити володіння способами пошуково–пізнавальної діяльності, сприяти бібліотечно–бібліографічній грамотності учнів.
Завдання проекту:
– допомагати користувачам бібліотеки виробляти навички самостійно добувати знання, що передбачає постійне, скрупульозне, поступове, уміле професійне формування в учнів умінь та навичок працювати з книгами, іншими документами бібліотеки.
Принципи проекту: свою діяльність бібліотека спрямовує на:
– популяризацію книг серед учнів;
– допомагає формуванню їхнього світогляду;
– надає реальну допомогу кожному учню в задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів.
Спілкування з книгою допомагає оволодіти певним багажем знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучає до культурних надбань та цінностей рідного народу, його звичаї та традицій.
Термін дії проекту: червень 2012- серпень 2017
Проект реалізується через:
– книжкові виставки;
– вікторини;
– бібліотечно-бібліографічна інформація;
– зустрічі з письменниками рідного краю.


п/п
Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.
Книжкові виставки

Оформляти книжкові виставки до ювілейних дат письменників.
Оформляти книжкові виставки до предметних тижнів.
Оформляти книжкові виставки до історичних подій.
Оформляти книжкові виставки по надходженню нової літератури. «Новини літератури».
Поповнювати діючі книжкові виставки новими книгами «Історія рідного краю»,
«Куточок для батьків», «Хочу знати все»,«Вічна книга» та інші.
Вікторини
Провести літературну вікторину з учнями 3 кл.« Я, знаю все».
«Подорож країною казок», літературна вікторина з учнями 2кл.
Літературна вікторина з учнями 5 кл. «Я, знаю творчість Т. Шевченка»
Літературна вікторина з учнями 4кл.
« Дитячі твори Л. Українки»

Бібліотечно – бібліографічна інформація

Постійно надавати інформацію про надходження нової літератури до бібліотеки.

Постійно надавати інформацію про надходження нових підручників до бібліотеки.

Провести бібліотечно – бібліографічний урок в 1 кл. «Знайомство з бібліотекою»

Провести бібліотечно – бібліографічний урок в 4кл. «Каталоги .картотеки в бібліотеці».
Провести бібліотечно – бібліографічний урок в 3кл. «Дитяче періодичне видання».
Провести бібліотечно бібліографічний
урок в 2 кл. «Книга в моєму житті».
Провести бібліотечно – бібліографічний
урок в 5кл.Електронна книга XXl ст.»
Виконувати запити на бібліографічні довідки (тематичні, адресні).
Оперативно та систематично здійснювати бібліографічне інформування учнів та вчителів.
Індивідуальне інформування адміністрації гімназії та педагогів з матеріалами професійної періодики.

Зустрічі з письменниками рідного краю
Провести зустріч з письменником рідного краю В.О.Величко ,з учнями 5-6кл.
Провести зустріч з письменником рідного краю С.Кравчуком, з учнями
5-6кл.
Провести зустріч з письменником рідного краю Ю. Кузьміним , з учнями 7-8кл.
Провести зустріч з письменником рідного краю Н..Адамчук, з учнями
8кл.
Провести зустріч з письменником рідного краю Р.Коротюк, з учнями 6-7кл.

Протягом року
Протягом року
Протягом року
По надходженню
літератури
По надходженню
Літератури

2012р.

2013р.

2014р.

2015 р

По надходженню
літератури

По надходженню
підручників

2012-2017р.р.
Жовтень – листопад
2012-2017р.р.

2012-2017р.р

2012-2017р.р

2012- 2017р.р.
Постійно

Постійно

Постійно

2012р.
Квітень

2013р.
Березень

2014р.
квітень

2015р.
Березень

2016 р.
квітень

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар
Вихователь
Бібліотекар
Вихователь
Бібліотекар
Вихователь
Бібліотекар
Вихователь

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар
Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар
Вихователі

Бібліотекар
Вихователі

Бібліотекар
Вихователь

Бібліотекар
Вихователь

Бібліотекар
Вихователі

Очікувані результати:
– популяризація книг серед учнів,
– формування їх світогляду,
– реальна допомога кожній дитині у задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів,
– вироблення навичок самостійно добувати знання, орієнтування у величезному потоці друкованої та іншої інформаційної продукції.

Цільовий проект «Психологічний супровід»

Олещук І.Ю.,
практичний психолог
Метою даного проекту є :
психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу та захист психічного здоров`я усіх його учасників на основі своєчасного та систематичного вивчення психофізичного розвитку з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей.
Основні завдання проекту полягають у: – сприянні повноцінному розвитку особистості учнів гімназії;
– забезпеченні функціонування системи психологічного супроводу на кожному віковому етапі;
– створенні належних умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
– забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його глибокого вивчення;
– профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному, психофізичному та соціальному розвитку учнів;
– формуванні у свідомості підростаючого покоління потреби у здоровому способі життя та негативного відношення до шкідливих звичок;
– підвищенні психологічної компетентності викладачів гімназії;
– вихованні активної життєвої позиції гімназистів;
– ознайомленні учнів з основами психологічних знань та способами самовдосконалення та саморегуляції;
– захисті прав дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;
– комплексно-моніторинговому підході до питань вивчення особистості гімназиста, учнівського та вчительського колективів.

Принципи проекту:
– системність, науковий підхід, фахова компетентність, орієнтація на передовий досвід;
– усвідомлення обов’язкової необхідності психологічного супроводу навчально-виховного процесу в умовах роботи сучасного навчального закладу;
– доступність психологічної допомоги усім учасникам навчально-виховного процесу (учням, батькам, вчителям, адміністрації)

Термін дії проекту: червень 2012- серпень 2017

Проект реалізується через такі напрямки роботи:

-превентивний напрямок;
-соціально-психологічну діагностику;
-консультативний напрямок;
-психолого-соціальну корекцію;
-соціально- психологічну просвіту;
-соціально-психологічну експертизу;
-науково-методичну та дослідно-пошукову роботу;
-організаційно-методичну роботу

План реалізації проекту «Психологічний супровід»

І. Робота з учнями
1.Превентивний напрям

№ п/п Зміст діяльності Клас Термін виконання Відповідальні Примітка
1.1 Конкурси малюнків:
«Ми ростемо здоровими»

«Я люблю свій клас»

«Випадок, яким горжуся» 1-4 кл Лютий 2014,2016

Лютий 2013,2015

Лютий 2017 Психолог,
вихователі прогімназійних класів

1.2 Запобігання торгівлі людьми. Перегляд відеофільму “Станція призначення – життя.“Зустріч з представником соціальних служб для молоді. IV Листопад
2012-2017 Психолог, вихова-
тель IVкл.

1.3 Конкурс плакатів: «Я знаю свої права»

«Стоп насиллю»

«Модно бути здоровим» I-IV Березень
2013

Березень
2014,2016

Березень
2015,2017
Психолог, вихователі I-IV кл.

1.4 Заняття по збереженню репродуктивного здоров’я для старшокласників. Перегляд відеофільму «Чоловік та жінка».Зустріч з лікарем- гінекологом VI-VII Квітень
2013,2015 Психолог, вихователь
VI-VIIкл., медсестра лікар-гінеколог.

1.5 Урок «Правда про куріння». Бесіда з медсестрою.Перегляд відеофільму. III-V Листопад
2012-2017 вихователь
III-V, психолог

1.6 Оновлення інформаційного куточку «Життя без насильства»
Вересень
2014 Психолог

2. Соціально – психологічна діагностика

2.1. Діагностика „Адаптованість дитини до навчання при переході до середньої ланки освіти”. І Вересень 2012-2017 Психолог, вихователь
І класу

2.2. Проведення соціометричних досліджень. І
ІІ, ІV, VІІ Жовтень-листопад2012-2017 Психолог,
вихователі І-VІІ класів
Вихователь 4 класу
ІІІ, V, VІ
4 Лютий-березень 2012-2017
2.3. Діагностика переважаючого типу темпераменту за Айзенком І,ІІ, ІV, VІІ Жовтень-листопад
2012-2017 Психолог,
вихователі І-VІІ класів
Вихователь 4 класу
ІІІ, V, VІ Лютий-березень 2012-2017
4 Квітень
2.4. Комплексна психодіагностика розвитку психічних процесів учнів гімназії (коректурна проба, таблиці Шульте, Горбов Немов, ШТРР Фурмана) І,ІІ, ІV, VІІ Жовтень-листопад
2012-2017 Психолог,
вихователі І-VІІ класів
Вихователь 4 класу

III
V
VI Лютий березень
2012-2017

2.5. Дослідження схильності до суїцидальної поведінки учнів . Листлопад-грудень
2012р Психолог

ІІІ, V, VІ Лютий-березень
2012-2017
4 Квітень
2.6. Проведення діагностики узалежнення від шкідливих звичок. II-IV Жовтень,
березень
2012-2017
Психолог
2.7. Проведення проективної методики “ Моя сім`я“ 1кл Жовтень
2012-2017 Психолог

2.8. Анкетування щодо рівня розповсюдження насилля у шкільних закладах II-V Листопад-квітень 201-2017 Психолог
2.9. Проведення конкурсного відбору дітей до 1-го прогімназійного класу Діти-шестилітки Червень 2012 Психолог, зас-тупник дирек-тора з НМР, вч. початкових класів.
2.9.1 Діагностика психологічних особливостей та станів гімназистів згідно запитів батьків, викладачів, адміністрації, учнів, вихователів. Учні гімназії 2012-2017 психолог
2.9.2 Проведення тестування за методикою „ДДО”. VII Лютий
2012-2017 психолог

3. Консультативна робота
3.1. Індивідуальне консультування новоприбулих до гімназії дітей. Новоприбулі учні Вересень
2012-2017 Психолог
3.2. Індивідуальне консультування учнів гімназії за результатами комплексних психологічних досліджень особистості. Учні І- VІІ,4. Протягом
2012-2017 Психолог

3.4. Індивідуальне та групове консультування учнів згідно запитів батьків, вчителів та гімназистів. 1-4
І- VІІ Протягом
2012-2017 Психолог
3.5 Індивідуальне консультування дітей з особливими потребами.
Діти з особливими потребами Протягом 2012-2017 Психолог
3.6. Консультування анонімних запитів гімназистів до психолога через «Скриньку довіри». Учні гімназії Протягом 2012-2017 Психолог

4. Психолого-соціальна корекція

4.1. Корекційні заняття по адаптації першоклас-ників до навчання в гімназії. Учні 1 класу Вересень-жовтень
2012-2017 Психолог
4.2. Корекційні бесіди з п’ятикласниками при переході до середньої ланки освіти. І Вересень-жовтень
2012-2017 Психолог
4.5. Корекція поведінки учнів гімназії згідно запитів викладачів, вихователів, адміністрації, батьків та самих учнів. Учні гімназії Протягом 2012-2017 Психолог
4.6. Корекційна робота з учнями гімназійних класів за результатами комплексних психологічних досліджень особистості I-VII кл Протягом
2012-2017 Психолог
4.7 Тренінг по підготовці обдарованих гімназистів, членів та кандидатів у члени МАН до конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт на обласному етапі .
V-VII Лютий
2014,
2016

Психолог

5. Соціально-психологічна просвіта
5.1. Провести години психолога .
1. «Як налагодити свій режим»
2. «Чи легко бути гімназистом?»
3. «Хто я?“»
4. « Звички добрі і погані.»

1.«Вивчаємо та вдосконалюємо себе»
2.“ Про шкідливість паління. “.
3.«Чи вмієш ти дружити?»
4 «Компютер- помічник чи ворог?».

1. «Про алкоголь, куріння та наркотики»
2.«Закони толерантного спілкування».
3. «Між нами, дівчатами».

4. «Особливості твого темпераменту та характеру»

1. « Шкідливі звички: мода чи незнання»
2. «Втратити довіря легко, а заслужити його важко»
3. «Торгівля людьми в сучасному світі»
4. « Що таке самооцінка та самореалізація»

1. «СНІД – хвороба людства».
2. «Як правильно вибрати професію».
3. « Хлопці та дівчата – стосунки між ними».
4. «Психологічна готовність до ДПА»

1. «Ваші здібності і вибір майбутньої професії»
2. «Нова хвороба столітя – ігроманія»
3. «Вплив шкідливих звичок на психічний стан людини»
4. «Війна статей»-різниця психології жінки та чоловіка»

1. «Мій життєвий проект»

2.«Професія, успіх, благополуччя»

3. «Я зрозуміти протилежну стать»»

4. « Психологічна готовність до скадання ЗНО»

I

II

III

І V

V

VI

VII Протягом
2012-2017
Психолог

Психолог

Психолог

Психолог

Психолог

Психолог

Психолог

5.2. Участь у районному ярмарку професій V-VII Згідно плану центру зайнятості Вихователі V-VII кл,психолог

5.3.

Випуск психологічної газети “Без проблем“

Протягом
2012-2017

Психолог

II. Робота з вчителями
1. Соціально-психологічна діагностика

№ п/п Зміст діяльності Клас Термін виконання Відповідальні Примітка
1.1.

1.2.

1.3.

1.4. Проводити анкетування серед педагогів гімназії згідно запитів адміністрації
Провести дослідження рівня професійного вигорання педагогів.
Провести дослідження рівня конфліктності педагогів.
Провести анкетування вчителів , що працюють з 1- прогімназійним класом на предмет виявлення дезадаптованих дітей.

Протягом
2012-2017

Лютий 2013

Листопад 2014

Вересень 2012-2017 Психолог

Психолог

Психолог

Психолог
2. Консультативний напрям
2.1. Індивідуальне та групове консультування педагогів гімназії щодо складних питань виховання та навчання учнів. Протя
гом
2012-2017 Психолог
2.2.. Консультування запитів педагогів через
«Скриньку довіри”

Протягом
2012-2017
Психолог
2.3. Індивідуальне консультування молодих педагогів.
Вересень-жовтень
2012-2017 Психолог

3.Соціально-психологічна просвіта
3.1. Участь у засіданні кафедр природничих дисциплін та кафедри виховної роботи Згідно планів роботи кафедр Психолог
3.2. Проведення психолого-педагогічного семінарів:
Психолог, завуч з наук-мет- роботи
3.3.

Участь у засіданнях науково-методичної ради гімназії:

Згідно плану методичної служби гімназії Психолог, члени наук.-мет. служби

3.4. Провести психолого-педагогічні консиліуми.

І 2012-2017
Жовтень

Листопад

Грудень

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень Психо лог,

VІІ вихователі,
ІV адміністра
ція

ІІ
ІІІ
V

4
3.5 Провести тренінгові заняття :
«Профілактика професійного вигорання та особистісне зростання педагога»

«Попередження конфліктів в педагогічному колективі»

Листопад 2014

Листопад
2015
Психолог

Психолог
3.6. Підготувати засідання педагогічної ради гімназії на тему: «Про роботу психологічної служби щодо створення умов для гуманізації навчально- виховного процесу»
2014-2015н. р. Психолог

IІІ. Робота з батьками
1. Соціально-психологічна діагностика

№ п/п Зміст діяльності Клас Термін виконання
Відповідальні Приміт
ка
1.1. Анкетування “Чи знаєте Ви свою дитину“ Батьки учнів І- VІІ, 1-4 кл. Щорічно
2012-2017 Вихователі класів,психолог
2. Консультативна робота
2.1. Індивідуальне та групове консультування батьків щодо складних проблем навчання та виховання (за запитами). Батьки гімназистів Протягом 2012-2017 Психолог
2.2. Консультативна робота з батьками майбутніх першокласників. Березень-травень
2012-2017 Психолог

2.3. Консультування батьків за результатами комп-лексних психологічних досліджень гімназистів. Протягом 2012-2017 Психолог

3.Соціально- психологічна просвіта
3.1.

3.1.1 Виступи на батьківських зборах.:
Щорічно протягом 2012- 2017

“Подолання труднощів першого року навчання“ Батьки учнів 1кл. вересень Психолог
3.1.2 „Проблеми виховання сучасних підлітків”. Батьки учнівIV кл. грудень Психолог
3.1.3 „Адаптація дитини до навчання”. Батьки учнів І кл. Жовтень Психолог
3.1.4 „Психологічні аспекти правильного вибору профілю навчання, як запорука майбутнього професійного успіху Вашої дитини”. Батьки учнів ІІІ класу Березень
2012-2017 Психолог
3.1.5

„Готовність дитини до навчання в школі”.

Батьки дітей, що відвіду
ють підготовче відділен. Лютий
2012-2017

Психолог

3.1.6

“Аналіз рівня
розумового розвитку класу“

Батьки
учнівV,VI,VII класів

Протягом
2012-2017

Психолог
3.1.7 «Формування пізнавальних потреб дитини» Батьки учнів 2 класу Листопад
2012-2017

3.1.8
Тренінгові заняття з батьками першокласників, діти яких вивчають англійську мову.
Батьки 1 класу

Вересень
2013, 2015, 2017 Психолог
IV. Науково-методична та дослідно-пошукова робота

4.1. Продовження моніторингового дослідження рівня розвитку пізнавальних процесів та мислення в учнів гімназійних класів. І- VІІ Протягом
2012-2017 Психолог
4.2. Керівництво районною творчою групою практичних психологів та соціальних педагогів 2012-2015 Психолог
4.3. Психологічна допомога при написанні науково-дослідницьких робіт з учнями для участі в конкурсах-захистах МАН. V- VІІ Протягом 2012-2017 Психолог
4.4 Пройти навчання при Рівненській асоціації практичних психологів по тренінговій програмі «Піскової психотерапії» Жовтень 2012,
Квітень2013 Психолог.
V. Організаційно-методична робота
5.1. Участь у роботі районних та обласних семінарів, нарад, творчих груп та конференцій. Протягом 2012-2017 Психолог
5.2. Складання річного плану роботи. До 20 верес-ня Психолог
5.3. Написання місячних(щотижневих) планів роботи. Щомісяця протягом 2012 -2017 Психолог
5.4. Ведення документації психолога. Протягом 2012-2017 Психолог
5.5. Оформлення статистич-них звітів. Грудень , травень 2012-2017 Психолог
5.6. Обробка матеріалів соціально-психологічної діагностики. Протягом 2012-2017 Психо
лог
5.7. Підготовка до тренінгів. консультацій, бесід, виступів, зустрічей. Протягом 2012-2017 Психо
лог
5.8. Ведення зошитів особистісного розвитку гімназистів. Протягом 2012-2017 Психо
лог

5.9.

Відвідування Рівнен-ського обласного центру практичної психології та соціальної роботи.
Протягом 2012-2017

Психо
лог.

5.9.1. Участь у роботі атестаційної комісії гімназії. Протягом 2012-2017 Психо
лог
5.9.2. Самоосвітня робота. Ознайомлення з новин-ками фахової літератури
Протягом 2012-2017 Психо
лог
VI .Зв’язки з громадськістю
6.1. Підтримувати співпра –
цю з закладами освіти, охорони здоров`я,право порядку, ССМ, соціаль ного захисту населення, комісією в справах неповнолітніх та РЦЗ. Протягом 2012-2017 Психолог

Проекти виховної системи гімназії

У виховній діяльності гімназії можна виділити кілька сфер: сфера навчання, сфера громадського життя, сфера індивідуального особистісного розвитку, сфера співпраці з батьками і громадськістю. В указаних сферах педагогами вирішуються наступні завдання:
1. Сприяння максимальній реалізації здібностей учнів, вибору ними професії.
2. Сприяння соціалізації учнів – освоєнню учнями норм, правил громади, колективу.
3. Організація змістовного життя класу, закладу.
4. Вивчення індивідуальності учня, взаємин в колективі, умов життя учня поза закладом.
5. Надання цивілізаційної освіти.
Саме цим завданням підпорядковані виховні проекти. Ключовим завданням є надання цивілізаційної освіти, тобто формування усвідомлення культурних потреб, розуміння певних законів, за якими живе природа, людське суспільство. Цивілізаційна освіта сприяє розвитку особистості учня як, в так званому, «розширюючому» (гармонійний розвиток властивостей і якостей), так і в «вершинному» (яскраві якості) розумінні.
Складовими 5-го завдання є завдання 2-е і 3-е. Організація учнівського життя, об’єднання учнів в колектив, допомога в усвідомлення ними їх соціальної ролі потребує великої творчої праці і винахідливості педагога. З самих перших кроків життя дитина потрапляє в більш чи менш культурне середовище, де проходить формування і становлення її особистості. Це сім’я, родина, вулиця, клас, школа тощо. Найбільшого впливу дитина зазнає в тому середовищі, де їй найцікавіше, де вона найбільше може себе реалізувати, де найменше пригнічується її свобода, де є найбільш цивілізовані норми співжиття, співробітництва. Саме таким середовищем і має стати гімназія.
Реалізація здібностей учнів під час вивчення навчальних предметів потребує постійного піклування з боку педагогів. Важливим виховним моментом є організація навчальної праці учнів на уроках і в позаурочний час. Тут багато залежить від спільних дій вихователів і учителів. Поряд з тим навчальний процес має сприяти розвитку учня, має бути процесом пізнання, а не накопичення, формувати власний світогляд, самостійну думку, позицію учня.
Одним і пріоритетів виховання в гімназії є особлива увага до індивідуальності кожного учня. Учень має вивчатися як шляхом спілкування, опитування, спостереження, так і за програмою психолога.
Виховна діяльність в гімназії характеризується наступністю виховного впливу, його зміною відповідно до віку, умов навчання і громадського життя учнів починаючи з 1-го прогімназійного класу до VII (11) гімназійного класу. Виховна діяльність поділяється на два основних етапи: прогімназійний та гімназійний. На першому етапі виховання здійснюється класними керівниками, вихователями груп продовженого дня та педагогом-організатором. На цьому етапі відбувається накопичення і попередній розвиток пізнавального, інтелектуального, загальнокультурного, громадського та ін. потенціалу учня. В першому прогімназійному класі (1-й адаптаційний період) відбувається оформлення, попереднє становлення необхідних пізнавальних умінь та навичок, освоєння елементарних норм громадського життя, моральних цінностей, початкове формування основних властивостей і якостей особистості. В другому і третьому прогімназійних класах ( 2-й і 3-й розвивальні накопичувальні періоди) відбувається активне нарощування і розвиток здобутого в першому класі, формування початкової індивідуальної культури.
В четвертому класі (4-й завершальний період початкового формування особистості) завершується формування основних початкових пізнавальних умінь і навичок, основних індивідуальних властивостей і якостей особистості, приходить початкове усвідомлення основних етичних норм, основних життєвих потреб.
На другому етапі виховання здійснюється вихователями гімназійних класів і педагогом-організатором. На цьому етапі відбувається процес розвитку і становлення особистості, становлення класних колективів, колективів різних громадських об’єднань і колективу учнів усієї гімназії, що є частиною колективу усіх, хто навчається і працює в гімназії, разом з тим відбувається входження до гімназійного колективу нових класів, постійне оновлення, якісна зміна цього колективу.
В першому гімназійному класі (5-й новий адаптаційний перехідний період) відбувається адаптація до нових умов навчання і життя, розширюється сфера пізнавальних інтересів, формуються нові уміння і навички, згуртування колективних індивідуальностей, що починають себе усвідомлювати.
В другому гімназійному ( 6-й період активного розвитку) активно розвиваються сформовані на попередніх етапах уміння, навички, індивідуальні властивості і якості, активізуються різноманітні форми діяльності.
В третьому гімназійному класі ( 7-й період індивідуального накопичення), можливо, найбільш кризовому, завершується накопичення індивідуального потенціалу, який уже потребує освідомлення, але усвідомлюється слабко.
В четвертому гімназійному класі (8-й період початкового формування свідомої особистості) відбувається перехід від малоосвідомленого розвитку особистісних властивостей і якостей до усвідомленого розвитку , розвитку рефлексії і аналітичного мислення, самоосвідомлення і самоаналізу. В цей період відбувається оформлення певної системності поглядів, певної громадської позиції, оформлення інтересів (пізнавальних, суспільних тощо), становлення певного свідомого пізнання.
В п’ятому гімназійному класі ( 9-й період становлення свідомої особистості) відбувається визначення нового напряму навчально-пізнавальної діяльності, чітке освідомлення громадянської, особистісної позиції в будь-якій сфері життя.
В шостому гімназійному класі ( 10-й період розвитку свідомої особистості) відбувається свідоме накопичення особистісного потенціалу, масштабний розвиток особистісних властивостей і якостей, в тому числі яскравих, тих, що вирізняють індивідуальність кожного учня.
В сьомому гімназійному класі ( 11-й завершально-перехідний) відбувається завершення становлення особистості в усіх її властивостях і якостях як в «вершинному» так і в «розширювальному» розумінні, водночас відбувається підготовка до нової соціальної ролі, нової якості суспільного і індивідуального життя.

Цільовий громадянський проект
«Res publica» («Справа народна»)

Автор: Кухар В.Л.,
заступник директора
з виховної роботи

Основні засади

…Як тільки збирались вони(люди)
разом, то зразу починали кривдити
один одного, бо не було в них уміння
жити спільно: знову доводилось
їм розсіюватись і гинути.
Платон «Протагор»

Одна із найактуальніших проблем сучасної освіти в Україні – організація громадського життя учнів в межах навчального закладу, а разом з тим і створення учнівських об’єднань районного, обласного і республіканського рівня. Проблема ускладнюється тим, що українське громадянське суспільство надзвичайно молоде і ще перебуває в стадії становлення, український громадян, а значить і український педагог ще слабко розуміє сутність демократії, вільного вибору, необхідність громадської активності. Тому важливо створити громадянський проект, що допоможе правильно і ефективно спрямувати зусилля педагогів на розбудову нових взаємовідносин в учнівській громаді, нового рівня життя мікросуспільства навчального закладу.
В Гощанській гімназії накопичено значний досвід громадської роботи з учнями як в сенсі створення різних форм учнівського самоврядування, створення учнівських клубів, об’єднань, гуртків, центрів тощо, так і в сенсі організації різноманітних за формою і змістом масових заходів, створення традицій і символіки, формування у учнів необхідних комунікативних якостей.
На наступні 2012-й – 2017-й роки в розбудові громадського життя учнів педагогічний колектив гімназії буде керуватися наступними принципами:
• Організація життя учнівської громади на засадах співробітництва педагогів і учнів;
• Побудова стосунків учнів і педагогів на взаємній повазі, рівності участі і відповідальності за зроблені справи;
• Організація життя учнів через органи самоврядування, громадські об’єднання, центри, клуби, товариства, гуртки тощо;
• Обговорення і узгодження позицій учнів і педагогів щодо проблем, планів, проектів розбудови громадського життя учнів;
• Сприяння громадській активності, самостійності учнів, сприяння формування важливих комунікативних якостей, культури спілкування;
• Постійний пошук нових форм організації громадського життя учнів.
Головою метою проекту «Res publica» є створення в гімназії такого мікросуспільства, де кожен отримає право і стане активним учасником розбудови гімназійного життя, де шануватиметься честь гімназії, де буде взаємна повага і підтримка, де буде свобода вибору і демократія.
Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити наступні завдання:
• Допрацювати основні правові акти учнівського самоврядування і постійно їх удосконалювати у відповідності з потребами часу(Положення про Колегію старост, президента гімназії, старост, заступників старост; Положення про права та обов’язки, захист честі і гідності учнів гімназії);
• В процесі співробітництва педагогів і учнів шукати і створювати нові форми діяльності учнівського самоврядування;
• Розбудувати гнучку, дієву структуру органів самоврядування у відповідності з правовими документами і допомогти в організації їх активної діяльності;
• Розгорнути роботу різних громадських учнівських центрів, об’єднань, гуртків, що активізують і зроблять більш змістовним громадське життя гімназії;
• Створити громадське об’єднання найбільш активних учнів гімназії, що сприятиме розвитку гімназійного мікросуспільства;
• Постійно поновлювати програми традиційних масових заходів, організовувати нові оригінальні заходи, реалізовувати нові проекти;
• Брати ти участь у громадянських проектах районного, обласного та республіканського рівнів;
• Створити курси психолого-педагогічної підтримки учнівських громадських лідерів;
• Виховувати у учнів комунікативні якості, активну життєву позицію.

Очікувані результати:
– створено колектив учнів і педагогів, що активно співпрацює в навчанні, дозвіллі, суспільно корисній праці;
– налагоджено чітку систему контролю належного побуту, поведінки, дотримання норм гімназійного життя;
– досягнуто усвідомлення учнями необхідності навчання, отримання освіти;
– у більшості учнів сформовано громадську активність, ініціативність щодо громадських справ;
– налагоджено самостійну роботу учнівського самоврядування;
– сформовано громадянську свідомість, громадську культуру.

Термін дії проекту: червень 2012 – серпень 2017

Проект реалізується через:
– діяльність кафедри виховання та прогімназійної освіти, органів самоврядування;
– майстер-класи;
– бесіди, години спілкування;
– вечори, ранки;
– акції;
– екскурсії;
– роботу гуртків, центрів об’єднань.

Реалізація проекту

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітки
I

II

III

IV Традиційні заходи
Свята Першого і Останнього дзвоника
Вечори знайомств
День вчителя
День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій
Тижні доброчинності

День Соборності України
День Гощі або День Європи
Вітання ветеранів Другої світової війни
День гімназії
Вечір випускників

Години спілкування
«Я і гімназія»
Робота самоврядування
Збори колегії старост
Вибори президента, самоврядування в класах
День самоврядування
Звіти старост

Затвердження бонусів
Затвердження членів Ради гімназії
Звіти центрів

Організація тематичних вечірок

Навчання учнівських лідерів

Організація чергування
Затвердження переможців рейтингу громадської активності
Громадські центри
Правовий центр
Тиждень правових знань

Відвідування засідань суду

Правові вікторини
Рейди контролю спізнень та пропусків
Рольові ігри

Зустріч з правниками

Розгляд скарг учнів щодо порушення їх прав
Центр цікавих зустрічей
Проведення зустрічей з видатними людьми
Екологічний центр
День пам’яті жертв Чорнобилю
Екологічні рейди
Прибирання подвір’я, парку
Години екології

Клуб знавців
Кубок гімназії з брейн-рингу, I ліга

Кубок гімназії з брейн-рингу, вища ліга

Кубок табору відпочинку

Театр КВН «КУК»
Виступи: на святкуванні Дня вчителя
На Новорічному святі
Участь в обласному фестивалі КВН ЮІР

Участь в обласному фестивалі КВН учнівських команд
Центр фото-відео
Зйомки найважливіших подій з життя гімназії

Проведення фотовиставок
Створення фільмів
Проведення конкурсів фотографій

Створення відеокалейдескопу подій за рік

Центр експрес-інфо
Випуск інформаційних повідомлень, вітань, анонсів тощо
Випуск святкових листівок

Газета «Велика перерва»
Випуск чергових номерів

Підготовка статей для публікації в позагімназійних виданнях
Центр сайту гімназії
Публікація анонсів подій в гімназії

Збір, підготовка і розміщення матеріалів про життя гімназії
Шоу-центр
Підготовка та проведення традиційних свят, мітингів:
Свята Першого Дзвоника
Свята Останнього Дзвоника
Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій
Новорічних свят
Дня закоханих
Випускного вечора
Підготовка дискотеки та допомога в організації тематичних вечірок
Проведення Днів бантиків, посмішок тощо
Допомога в підготовці масових заходів
Центр «Школа допитливих» (прогімназійні класи)
Проведення різноманітних заходів з учнями прогімназійних класів згідно тематики (додаток 1) Щорічно
Вересень
Вересень
Жовтень

Протягом року
Січень
Квітень
Травень
Травень
Травень

Вересень

Щотижнево
Вересень
Квітень
Грудень, травень
Щомісячно
Вересень
Грудень, травень
Щомісячно

Щомісячно

Постійно
Грудень, травень

Жовтень,
грудень

Що- семестрово
Щочверті
Щотижнево
Жовтень,
грудень
Що-
семестрово
Постійно

Щочверті

Квітень
Щомісячно
Квітень
2 р. на місяць

Що-семестрово
Що-семестрово
Червень

Жовтень
Січень
Березень

Березень, квітень

Постійно

Щочверті
Постійно
Що-
семестрово
травень

Постійно

Згідно календаря

Щомісячно

Щомісячно

Щопонеділка

Постійно

Вересень
Травень
Листопад

Грудень
Лютий
Травень
Щомісячно

Згідно плану
Згідно плану

Постійно

Педагог-орг.
Вихователі
Вихователі
Педагог-орг.

Вихователі

Вихователі
Вихователі
Педагог-орг.
Заст. д-ра з ВР, Педагог-орг.

Вихователі

Педагог-орг.
Педагог-орг.
Педагог-орг.
Педагог-орг.

Педагог-орг.
Педагог-орг.
Педагог-орг.

Педагог-орг., вихователі
Педагог-організатор, психолог
Вихователі
Педагог-орг.

Вч. права, педагог-орг., вихователі
Вч. Права
Вч. Права
Вч. Права
Вч. Права
Вч. Права

Вч. Права
Вч. Права
Вч. Права

Вихователі

Вихователі
Вч. екології

Вч. екології

Керівник центру
Керівник центру
Керівник центру

Керівник центру
Керівник центру
Керівник центру

Керівник центру
Керівник центру
Керівник центру
Керівник центру

Керівник центру
Керівник центру

Керівник центру
Керівник центру

Керівник центру
Керівник центру

Педагог-орг.
Педагог-орг.
Педагог-орг.

Педагог-орг.
Педагог-орг.
Педагог-орг.
Педагог-орг.

Педагог-орг.
Педагог-орг.

Педагог-орг.

Додаток 1

Тематика центру «Школа допитливих»
(прогімназійні класи)

1 клас:
• Збудуй гімназію в казковій країні (що таке гімназія, яке значення цього слова, як вона виглядає; пофантазуйте і створіть спільну гімназію своїх мрій).
• Як жити в гімназії і власній домівці (правила життя, гігієни, чистоти, охайності, краси).
• Яка природа буде в твоїй країні (пейзажі, рослини, тварини; вікторина на зазначену тему).
• Яку казку ви б узяли з собою(інсценівка казки).

2 клас:
• Науки, відкриття, винаходи в моїй країні.
• Захист нашої країни (військо, фізична досконалість, спорт, лицарські чесноти).
• Візьми свою родину з собою (родовідне дерево, традиції, цікаві історії).
• Знайди собі друзів (що таке дружба, оповідання про дружбу, правила хорошого тону, УНТ).

3 клас:
• Господарювання і промисловість казкової країни, куди працювати піду я.
• Як вберегти свою країну від демонів, злих духів, нечисті, нерозумних людей.
• Відпочиваємо (українські вечорниці, пісні, прислів’я, приказки).
• Правила безпеки (шкідливі звички, небезпечні ігри, нещасні випадки на дорозі і воді, перша медична допомога, лікарські рослини, створення лікарні).

4 клас:
• Патріотизм, народність, національна свідомість (зрозумій патріотизм України і перенеси його на свою країну).
• Історія, історичні особи, видатні герої (створи літопис своєї країни).
• Проекти, створені тобою для процвітання країни.
• За що я люблю чи не люблю свою країну.

Додаток 2

Орієнтовні форми і зміст заходів проекту
1 клас
1. Бесіда „Мої обов’язки”. Розігрування ролей.
2. Ранок “Відкриваємо скриньку добрих справ”.
3. Театральна вистава “Про дружбу”.
4. Уявна подорож “До міста Ввічливих” (зупинки: Доброта, Помагайчик, Дружба).
5. Гра – тренінг “Світлофор ввічливості”.
6. Групова справа “Чесним треба бути всюди”.
7. Розігрування життєвих ситуацій ”Чарівні слова відкривають серця”.
8. Свято “Чепурушки”.
2 клас
1. Бесіда “Про справжню дружбу”. Конкурс малюнків “Мій товариш”.
2. Пізнавально-розважальна гра “Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести Вам радість, люди!”.
3. Бесіда з елементами самооцінки „Бути совісним означає…”
4. Розгляд в групах життєвих ситуацій “Як би я вчинив…”.
5. Школа гарних манер.
6. Рейд “Турбота”.
7. Інсценізація української народної казки “Дідова дочка, бабина дочка”.
8. Конкурс “Заспіваймо разом. Пісні про добрих і ввічливих”.
9. Свято „Любов сердець своїх маленьких, дамо тобі, кохана ненько!”.
3 клас
1. Бесіди “Дерево міцне корінням, а людина – друзями”, “А совість тобі нічого не підказала” (за оповіданнями В.О.Сухомлинського).
2. “Правила нашого життя” (колективне складання правил товаришування).
3. Години спілкування “Вчимося бути добрими людьми”, “Чужого горя не буває”.
4. Написання твору “Що треба робити, щоб світ був чеснішим”.
5. Інсценізація “Якщо твій друг помилився…”, “Якщо ти погано вчинив”.
6. Щоденник “Мій день. Мої вчинки”.
7. Турнір “Лицарі! Вперед!”.
8. Свято „Є добрих людей у світі багато, та все ж найрідніші – то батько і мати”.
4 клас
1. Бесіди: “Найвища моральна цінність – людська гідність”, “Вихована людина. Яка вона?”, “Друг – це другий я”.
2. Бліц-інтерв’ю “Гляди не забудь – людиною будь!”.
3. Конкурс “Народна мудрість”(прислів’я та приказки про добро, совість, ввічливість, справедливість, чесність).
4. Урок милосердя “Можу допомогти”.
5. Акція “Подаруй свято іншим”.
6. Тренінг „Як навчитись стримуватись”.
7. Міні-твір „Хочу і треба”.
8. Перегляд (читання)та обговорення фільму (оповідання) “Золоте правило ввічливості”.
9. Свято родоводу „Як добре, що є на землі моя хата, як добре, що рідних у мене багато”.

5 клас
1. Морально-етичні бесіди: „Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе”, „Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей”.
2. Колективне ігрове спілкування “Дружба, це – ……”.
3. Міні-твір “Я і мій ідеал”.
4. Години спілкування: „Десять заповідей людяності”, „Золоте правило людяності”, “Як сподобатися людям”
5. Тренінги “Спілкуємося та діємо”; “Вчимося правильно спілкуватися”.
6. Ігрова програма “Скарбничка мудрості”.
7. “У добрі справи ти вклади прекрасні прояви душі”.
8. Гра “Асоціація на ярлики”.
9. Рольова гра “Не робіть моїх помилок”
10. Години спілкування: “Маленька людина та великий світ”; “Як сподобатися людям?”; “Різні люди – різні погляди”; “Тлумачний словник ввічливих слів”; “Добро – це коло, всередині якого є краса”, “Для мами завжди ласкаві слова”, “Слово не горобець, вилетить – не впіймаєш”, “Хочеш мати друга – навчись другом бути”.
11. Ігрові тренінги: “Знову познайомимося”, “Мистецтво дарувати”
12. Колективне ігрове спілкування “Чарівний стілець”.
13. КТС “Складання еталону поведінки мого однолітка”.
14. КТС “Чи поможуть вітаміни всім нам вчитися відмінно”.
15. Родинне свято “Берегиня нашого дому”.
16. Концертна програма „Мамам любим, мамам милим”.
6 клас
1. Години спілкування: „Людей я буду любити, добро й милосердя чинити”, „Я зичу Вам доброго дня!”, „Людина починається з добра”.
2. Акція “Милосердя” (допомога одиноким людям, інвалідам; концерт для учнів шкіл – інтернатів, дитячих будинків).
3. Тренінг “Ні – шкідливим звичкам!”.
4. Випуск стінгазети “Я та моє здоров’я”.
5. “Час спілкування з цікавими та шанованими людьми” – бесіда, пошукова робота,
6. КТС „Моє генеалогічного дерево”.
7. Зустрічі: “Моє рідне село”, “Мої земляки”, “Дідусеві нагороди”.
8. Свята: „Цілую бабусині втомлені руки”, „Найкращі дні для наших матерів – це ті, коли щасливі їхні діти”, „Дідусю, дідусю, тобою горджуся…”, „Благословіть, батько й мати, косу заплітати”.
9. Агітбригада: „Хай вогонь в серцях палає, а пожежі не буває”.
7 клас
1. Екскурсії: “Їх подвиги в пам’яті вічні”, “Будь гідним пам`яті батьків”, “Безсмертним подвигом своїм вони прославили Вітчизну”, “Як ми дійшли до перемоги”, “Доля однієї людини”, “Знати, щоб пам`ятати” (про долю остарбайтерів та в`язнів концтаборів).
2. Години спілкування: „Дівчина з косою, як трава з росою”.
3. Бібліографічні тематичні огляди: “Героїчне минуле народу”, “Це – пам`ять серця”, „Через віки пам’ять проростає”.
4. Історико-літературні експедиції: “Минуть роки, минуть віки, а подвиг житиме завжди”, “Цього ніколи не забути”.
5. Трудові сюрпризи: “Поспішаймо до оселі ветерана”, „Даруймо радість людям”, „Ветеранам праці – наша допомога”.
6. Години спілкування: “Права дитини на папері та в житті”, „Дружба віддана не зламається”, „Закон і ми”, „Вбережи себе”, „Родина – від батька до сина”.
7. Родинні свята: “Все починається з родини”, “Захоплення моїх батьків”, “Бабусині рушники”.
8. Спортивні родинні змагання: “Тато, мама, я – спортивна сім`я”.
9. Акції: “Даруймо книгу”, “Моя іграшка – тобі” (допомога дітям з багатодітних та малозабезпечених родин, дітям у дитячі садочки, інтернати).
10. Виставка творчих робіт: “Мій справжній друг”, “Краще добрим бути”.
11. Школа лідерів.
12. Тренінги: “Як стати лідером”, “Допоможи невпевненому в собі”.
13. Творчі зустрічі із представниками влади: “Від учня до керівника”, “Я був колись дитиною”.
14. Зустрічі з цікавими людьми: “В дитинство своє повернусь”, “Захоплення мого дитинства”, “Все починалося з мрії”.
8 клас
1. Години спілкування: „Що означає бути Людиною?”, „Собори наших душ”, „Що таке людське серце?”, „Твій справжній друг – хто він?”, „Чи вміємо ми бути вдячними?”, „Ти живеш серед людей”, „Будувати життя, чи пристосовуватись до обставин?”
2. Колективне ігрове спілкування: „Чарівний стілець”, „Чому людині буває самотньо?” „Уроки добрих справ”, „Розкажи мені про мене”, „Дисципліна – свобода, чи необхідність?”
3. Свята: „Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!”, „Батько і мати – два серця гарячих, що нам дають надію й тепло”, „Зачарувала ти мене, заворожила…”.
4. Тренінги: „Народження істини, а не загострення стосунків”, „Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується?”.
5. Вікторини: „Сторінками книги рекордів Гіннеса”, „Вони були першими”, „Вони – відкривачі”.
6. Ігрові програми: „Ви вам вклоняємось, жінки”, „Творимо разом, діємо разом!”.
9 клас
1. Години спілкування: “Любов до ближнього – джерело величі людини”, „Діалоги з Д.Карнегі”, “Відкрийте чарівні двері добра і довіри”, “Дружно люди візьмуться – гори здадуться”, “Насолода спілкування – основна ознака дружби”, “Любов’ю дорожити вмійте”, “Дитинство людського кохання – де воно?”.
2. Колективне ігрове спілкування: “Конверт дружніх запитань”, “Конверт життєвих ситуацій”, “Людина скрізь”, “Чарівний стілець”, “Проблема на долоні”, “Колектив починається з мене”, “Цінності моєї родини”.
3. Колажі: “Портрет мого колективу”, “Я і ми”, “Мої вчителі, старші друзі та наставники”, “Жити та спілкуватися з ними – одне задоволення”.
4. Ігрові програми: “Ми – різні, ми – рівні”, “Жінки в міфах, легендах, переказах”, “Він і вона”, “Гумор-шоу”, “Симпатія з 1001 погляду”,
5. Диспути: “Чи кожна людина гідна поваги”, “Ким бути чи яким бути”, “Особистість та колектив: чия думка вагоміша?” .
6. Вечір “Батько і мати – два сонця гарячих”.
7. Колективні творчі справи (КТС): “Жива газета”, Прес-конференція.
8. Вікторини: “Марафон ерудитів”, ”Ерудит-лото”, “Три мудреці”, “Ерудит-тир”.
9. Інтелектуальні ігри: “Таємниці та пригоди слова”, “Кулінарний калейдоскоп”, “Збережи себе”, “Наші обереги”.
10 клас
1. Морально-етичні бесіди: „Моральний ідеал і його місце в житті людини”, „Моральні якості, особливості їх вияву у різних сферах діяльності людини”, „Духовні скарби народу. Найстрашніші втрати – духовні”, „Про віру, культуру, освіту”, „Моральні основи взаємин юнаків і дівчат”,
2. Психологічний тренінг з культури спілкування „Я, ти, ми…”.
3. Години спілкування: „Мистецтво жити гідно. В чому воно полягає?”, „Ідеали нового українського суспільства”, „Що таке совість?”, „Про культуру поведінки закоханих”, „Моральні основи сім’ї. Еволюція сімейних відносин”.
4. Акції “Милосердя”.
5. Свято „Уклін тобі низький, матусю!”.
11 клас
1. Години спілкування: „Людське життя як найвища цінність”, „Обов’язок. Відповідальність. Совість.”, „Право і мораль”, „Ти і закон”, „Чи все в житті стосується тебе?”, „Про культуру особистості та її здатність до самовдосконалення”.
2. Колективне ігрове спілкування „Конверт життєвих ситуацій”, „Чарівний стілець”, „Кошик”.
3. Вечір „Щасливий старт у вир життя”.
4. Диспути „Чи й справді необхідно, щоб жінка була мужньою?”, „Чи можна довіряти людям?”, „Чи кожен може стати другом?”, „Ким бути чи яким бути?”.
5. Вечір „Новорічний астрологічний прогноз”.

Цільовий проект
«Національно – патріотичне виховання»

Автори: Шолодько Т.І.,
Вихователь, кл. керівник;
Маркевич О.В.,
Вихователь ГПД

Мета даного проекту:
• створення сприятливих умов для розвитку національно-патріотичного виховання молоді як пріоритетної сфери соціального життя;
• успадкування духовних надбань народу;
• досягнення, збереження та розвиток духовної культури міжнаціональних взаємин;
• формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури.

Завдання проекту:

– формування національної свідомості, любові до рідного народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері на принципах етнопедагогіки, культури та історії рідного народу;
– формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
– прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
– виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції;
– утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших чеснот;
– формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
– виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
– формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин.

Принципи проекту:
o органічної єдності національного і загальнолюдського;
o культуровідповідності;
o демократизації і гуманізації;
o гармонізації родинного і суспільного виховання;
o неперервності і наступності виховної роботи.

Термін дії проекту: червень 2012 – серпень 2017

Проект реалізується через:
– діяльність кафедри виховання та прогімназійної освіти;
– майстер-класи;
– бесіди, години спілкування;
– вечори, ранки;
– акції;
– екскурсії;
– гурткову роботу.

Очікувані результати
Сформувати гімназиста:
• національно свідомого, який любить свій народ, бажає працювати задля розквіту держави, готовий захищати її;
• який поважає своїх батьків, культуру та історію свого рідного народу;
• що шанує українську мову, розвиває її;
• який шанобливо ставиться до звичаїв та традицій усіх народів, що населяють Україну;
• як духовно культурну особистість;
• що вміє спілкуватися та відстоювати власну думку.

План реалізації проекту

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Приміт- ка
І.

ІІ.

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Загальногімназійні заходи:
– «Дорогами звитяги» святкування дня створення УПА
– «Україна пам’ятає» лінійка – реквієм (Голодомор 1932 – 1933 рр.)
– Андріївські вечорниці
– Свято Миколая
– Різдвяні свята
– День Соборності
– Масляна

– Великдень

– День матері

Бесіди та години спілкування
1 клас
«Ми українці»
«Про що розповідає наш Герб»
«Як слухають Гімн України та гімни інших держав»
«Наш прапор – жовто – блакитний»
«За що я люблю свій дім?»
«Чарівна скринька. Старовинні речі в сім’ї, їх призначення»
Розучування колядок та щедрівок.
Народна мудрість України – дитячі пісеньки, забавлянки, приказки, прислів’я, ігри.
«Як жили українські козаки»

2 клас
«Я син (дочка) свого народу»
«Символи моєї держави»
«Батьківщина, рід, родина»
«Горджуся рідним краєм»
«Традиції моєї родини та мого селища»
«Рослинні символи моєї Батьківщини»
«Народні пісні, які співають мої батьки»
«Мої хрещені батьки»
«Мандри рідним краєм»

3 клас
«Україна – суверенна держава»
«Найбільші міста України»
«Слава тобі, непорочний стягу! – історичні корені виникнення ціональних символів»
«З чого починається Батьківщина»
«Золоті руки мого дідуся»
«Великі українці нашого краю. Хто вони?»
«Честь людського імені. Типові українські імена, їх походження»
«Твоя світлиця, рідний дім»
«Легенди мого краю»

4 клас
«Вітчизна у нас одна»
«Українці. Предки українців – словяни. Їх розселення, побут, заняття»
«Моя земля – моє май бутнє»
«Традиційні домашні заняття українців»
«Вишивка Гощанського краю»
«Історичні місця Гощанщини»
«Моє родинне дерево»
«Реліквії моєї родини»
«Літературна мова. Особливості мови нашого краю»

5 клас
«Україна і українці у світі»
«Київ – українська столиця»
«Любов до мови починається з любові до Батьківщини»
«Патріотизм народжується в родині»
«Неповторний край – моє Погориння»
«Історичні пам’ятки Гощанського краю»
«Моя земля – мій оберіг»
«Легенди про рідний край»
«Літопис мого родоводу»

6 клас
«Українці на політичній карті світу»
«Сусіди українців та взаємини між ними впродовж століть»
«Історія нашої родини – складова частина історії нації»
«Доля рідного краю: віхи століть»
«Українська мова як оберіг історичної памяті народу»
«До джерел духовності мого краю»
«І покажем що ми браття козацького роду»
«Обряди та звичаї мого краю»
«Господарювання – невідємна частина нашої історії »

7 клас
«Що таке держава?»
«Взаємини нашої держави з українською діаспорою»
«Сини Волинської землі»
«Невідомі сторінки історії нашого краю»(Діяльність уряду УНР)
«Скарби народної криниці»
«Збройні сили України. Відродження українського козацтва»
«Моя оселя- родинне вогнище»
«Відродження української культури в Україні»
«Національно – релігійні традиції в харчуванні»

8 клас
«Мандруємо рідними стежками»
«Збережемо і примножимо історію рідного селища»
«Їх імена пов’язані з нашим краєм»
«Український народний одяг і його символіка»
«Образ суттєвих компонентів побутової культури в українській народній творчості» (вишивка, образ яйця)
«Національна еліта в українській культурній історії»
«Особливості мови мого народу – цвіт всього його духовного життя»
«Сім чудес Рівненщини»
«Ремесла та старовинні промисли нашого краю»

9 клас
«Освіта та просвітницькі традиції в Україні»
«Українська книга та її розвиток на Батьківщині»
«Вони творили духовність у нашому краї»(вивчення життєвого і творчого шляху несправедливо замовчуваних письменників)
«Про що розповідають пам’ятки історії та культури»
«Т. Шевченко на Рівненщині»
«Шляхами козацької слави» (козацькі кургани поблизу с. Малинівка)
«Моє знайомство з традиціями української культури в родині»
«Літопис мого рідного краю»
«Збереження і примноження української культури – обов’язок кожного свідомого українця»

10 клас
«Видатні постаті Рівненщини – Тарас Бульба – Боровець» (національно – визвольний рух в роки другої світової війни)
«Українська державна мова як засіб формування особистості громадянина»
«Виховання національної свідомості та патріотизму на кращих українських традиціях»
«Роль інтелектуального та загальнокультурного потенціалу української діаспори в збереженні ідеї української державності»
«мандри сторінками історії Древньої Гощанщини»
«Історико – культурні пам’ятки: минуле і сучасність»
«Гірка доля українських святинь»
«Про віру, культуру, освіту»
«Скарби нашого народу»

11 клас
«Найстаріша книга в нашій родині»
«На цій землі я народився»
«Українська держава – опора народу, нації, їх осердя»
«Статус мов національних меншин в Україні»
«Памятки світового значення на теренах України»
«Діяльність у нашому краї видатних українців»
«Берегами Горині»
«Мій край через десятиліття»
«Духовна родина – духовна Україна»

Гурткова робота
– Робота гуртка народознавства «Джерельце» (1-4 кл.)
– Робота гуртка «Подорожуємо святими для кожного українця місцями» (5 – 11 кл.)

Майстер – класи
– Народна вишивка

– Виготовлення витинанки
– Петриківський розпис
– Виготовлення писанки

Родинні свята
– У колі рідної сім’ї (1-4 кл.)
– «Від матері дітям добро передай» (1-4 кл.)
– «Наша родинна реліквія» (5-11 кл.)
– «Тато, мама і я – гостинна сім’я» (5-11 кл.)
– Співоча родина (5-11 кл.)
– «Роде наш красний» (5-11 кл.)
– «Я в цілім світі не один» (5-11 кл.)

Вечори
– Етнічна вечірка
– Вечори – зустрічі з цікавими людьми Гощанського краю і Рівненщини
– Вечір народної пісні

Акції
– «Турбота»,
– «Милосердя»

Екскурсії
– «Подорожуємо святими для кожного українця місцями»
– «Знайомимося з історією рідного краю»
– «Моя рідна вулиця»

Експедиції
– Збір старовинних предметів побуду у народознавчий куточок
– Збір національного фольклору

Розробка плану та створення народознавчого куточка

Упровадження інноваційних технологій:
21. Створення банку даних електронних носіїв з національно – патріотичного виховання. Оновлювати бібліотечний фонд науково-популярною, довідковою та методичною літературою
22. Запроваджувати передові методи проведення виховних заходів.
23. Вивчення можливостей нових технологій виховання щодо організації роботи з обдарованими дітьми.
24. Сприяння забезпеченню матеріально-технічної бази .
25. Створення банку виховних технологій .

Методична робота:
40. Організація та проведення тижня кафедри виховання
41. Розробка пам’яток, алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності
42. Видання творчих робіт учнів
43. Робота вихователів над обраними методичними проблемами.
44. Участь у районних та обласних семінарах , конференціях та майстер-класах.
45. Створення і впровадження авторських програм факультативів, гуртків тощо.
46. Розроблення комплексу організаційно-методичних заходів щодо підвищення якості виховної роботи та забезпечити їх впровадження в навчально-виховний процес
47. Проведення психолого-педагогічних консиліумів з питань визначення рівня дослідницьких, творчих, пошукових здібностей дітей в області перспективного і найближчого розвитку учнів.
48. Організація самоосвіти. Робота над створенням портфоліо вихователя.
49. Проведення засідань кафедри виховання
жовтень

листопад

13 грудня
19 грудня
січень
22 січня
Лютий-березень
квітень

травень

Протягом року
Протягом року

Протягом року
Протягом року
Квітень

І семестр
ІІ семестр

І семестр
І семестр

ІІ семестр
ІІ семестр
ІІ семестр

Протягом року
Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року
Протягом року
Постійно

Педагог-орг., вихователі
Педагог – орг.., вихователі
вихователі
вихователі
педагог – орг.
вихователі
вихователі

педагог – організатор
вихователі

Вихователі
ГПД
Вихователі

Вчителі укр. мови та л-ри
Вчитель малювання
Вихователі

Вихователі ГПД

Вихователі
Вихователі

Вихователі
Вихователі
Вихователі

Вихователі

Вихователі
Вихователі

Вихователі

Вихователі,
вчителі укр. мови та л-ри
Вихователі, вчителі історії

Вихователі

Вихователі

Вихователі

Цільовий проект ”Євроклуб”

Автори:
Бурковська В.В.,
вчитель іноземної мови;
Бриковець О.А.,
вчитель історії;
Бойко Н.П.,
вчитель іноземної мови;
Коротюк І.М. ,
вчитель іноземної мови;
Лашта А.Є.,
вчитель іноземної мови;

Мета даного проекту:
– підвищити мотивацію до вивчення іноземних мов;
– оновити зміст лінгвістичної освіти в гімназії;
– активізувати участь у діалозі культур, цивілізацій та педагогічних систем;
– здійснювати спільні проекти зі своїми партнерами з-за кордону щодо вивчення іноземних мов.

Завдання даного проекту :
1. Налагодити співпрацю з школами Євросоюзу.
2. Здійснювати спільні проекти зі своїми партнерами з-за кордону щодо вивчення іноземних мов.
3. Вивчити та використати можливості посольств, консульств, іноземних представництв, міжнародних фондів для організації мовної практики вчителів та учнів.
4. Залучати учнів до участі у міжнародних конкурсах, фестивалях, форумах тощо.

Принципи проекту:
– інтелектуальної активності;
– емоційної активності;
– науковості;
– комунікативності.

Термін дії проекту: червень 2012-серпень 2017р.р.

Очікувані результати:

1. Досягнути якісно нового рівня вивчення іноземних мов у гімназії.
2. Створити оптимальні умови для співпраці учнів з школярами країн ЄС.
3. Залучити учнів до здійснення обміном інформацією з школами-партнерами ЄС за допомогою виконання спільних проектів.

План реалізації проекту ”Євроклуб”

N з/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітки
1. Розробити та затвердити необхідну документацію по роботі клубу. Вересень-2012 Автори проекту
2. Сформувати склад евроклубу. Жовтень 2012
3. Підготувати приміщення для засідань. Листопад 2012
4. Обговорити та затвердити тематику засідань клубу. Грудень 2012
5. Сформувати волонтерські групи з метою поширення інформації про діяльність клубу. Січень 2013
6. Оформити сторінку клубу на сайті гімназії та зареєструвати клуб у мережі інтернет. Лютий-березень 2013
7. Залучити учнів до збору та поширення матеріалів про місце україни в Європі та випуску інформаційного вісника. Квітень-травень 2013.
8. Створити бібліотеку,аудіотеку,відеотеку та банк даних електронних носів інформації з іноземних мов тих країн,де ця мова є рідною. Вересень-жовтень 2013.
9. Стимулювати творчо-пошукову роботу учнів по темі”Європейські цінності та стандарти”. Листопад-грудень 2013
10. Налагодити партнерські стосунки із євроклубами регіону та України. Січень-лютий 2014
11. Взяти активну участь у підготовці та святкуванні Дня Європи. Березень-травень 2014.
12. Активізувати пошук міжнародних учнівських проектів ,конкурсів, форумів та стимулювати учнів до участі у них. Вересень 2014-травень
2015.
13. Стимулювати творчо-пошукову роботу учнів по темі”Міста-побратими Рівного”. Вересень
2015-грудень
2015.
14. Налагодити стосунки з містами –побратимами Рівного. Січень
2016-травень
2016.
15. З метою встановлення дружніх відносин організувати виїзд школярів на мовну практику до своїх закордонних партнерів , а також обмін делегаціями школярів. Вересень
2016-
січень
2017.

16. Підготувати інформаційну сторінку про співпрацю гімназії із закодонними партнерами для розміщення на веб-порталі. Лютий 2017.
17. Продовжити практику укладання угод про співробітництво між гімназією і закордонними школами. Березень
2017-
травень
2017.

Цільовий проект
« ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА»

Автори:
Сизкова З.Ф.,
вчитель біології
Бідюк Л. Ф.,
вчитель географії

Мета і завдання проекту:
– створення системи екологічної освіти і виховання у гімназії;
– формування у гімназистів поваги до природи як пріоритетної загальнолюдської цінності;
– створення умов для проведення гімназистами змістовної, корисної, цікавої екологічної освіти.

Очікувані кінцеві результати реалізації цільового проекту:
– підвищення теоретичного рівня викладання за рахунок виділення
на кожному етапі навчання головної теоретично-екологічної проблеми, узагальнення фундаментальних теоретичних концепцій прирoдознавства з ідеями та поняттями класичної і соціальної екології, удосконалення тематичної структури предмета;
– гімназія має впливати на формування особистості, виховувати
в учнів почуття відповідальності за свою поведінку, а також прагнення до створення гармонії між самими людьми та іншими формами життя.
– вирішення завдань морального, естетичного і трудового виховання, розвиток здібностей наукового, морального, естетичного мислення по відношенню до екологічних ситуацій;
– формування безкорисних і піднесених мотивів діяльності по відношенню до природи, впевненості у подоланні екологічної небезпеки, впевненості у всебічній цінності природи для людини і суспільства.

Основні напрямки діяльності:
– формування екологічних знань учнів та їхніх батьків (бесіди
спеціалістів-екологів);
– організація роботи екологічної агітбригади «Джерела»;
участь у загальнорайонних акціях, конкурсах, змаганнях, наукових дослідженнях, практичних роботах щодо втілення у життя проектів: «Притулок для тварин», «Птахи України», «Вода жива», «Зелена хвиля», «Кислотні дощі», «Парки — легені міста» тощо;
– озеленення гімназійної території та приміщення закладу;
– налагодження тісних зв’язків із Рівненською станцією юних натуралістів Українського товариства охорони природи
– включення екологічної освіти до усіх видів навчальних програм,
– проведення змістовної екологічної роботи, спрямованої на практичну діяльність у довкіллі кожного із учнів.

Характеристика проблеми
У найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища та гармонійному розвитку людства, велика увага приділяється екологічній культурі та свідомості, поінформованості людей про екологічну ситуацію у світі,
регіоні, місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем, із концептуальними підходами до збереження біосфери та цивілізації. Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту.
Екологічна освіта — це освіта, яка допомагає зрозуміти та засвоїти поведінку людини по відношенню до навколишнього середовища, це формування екологічної культури як окремих осіб, так і суспільства у цілому.
Гімназія має впливати на формування особистості, виховувати в учнів почуття відповідальності за свою поведінку, а також прагнення до створення гармонії між самими людьми та іншими формами життя.

Оцінка ефективності реалізації проекту
Реалізація проекту забезпечить формування цілісного екологічного знання та мислення гімназистів, необхідних для прийняття екологічно
обґрунтованих рішень на рівні гімназії, району, країни загалом; дозволить самореалізуватися учням гімназії відповідно до своїх індивідуальних здібностей.

Для реалізації проекту необхідно:
– сформувати банк даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми, створити систему екологічної освіти та виховання у гімназії;
– формувати у гімназистів повагу до природи як пріоритетної загальнолюдської цінності;
– створити умови для проведення гімназистами змістовної, корисної,
цікавої екологічної роботи.

План реалізації проекту

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка
І.
Освітній компонент:
1. Забезпечити вивчення природничих дисциплін на рівні освітніх стандартів
2. Розширити мережу факультативних занять.
Постійно

Щороку

Вчителі-предметники
Вчителі-предметники, адміністрація
ІІ.
Форми позакласної роботи:
32. Організація та проведення предметних тижнів ( біології, екології, географії).
33. Участь учнів гімназії в предметних олімпіадах, конкурсі МАН.
34. Участь гімназистів у реалізації програми «Крок до природи», проекту «Прибери планету», проведенні екологічних акцій: «Вирости своє дерево», «Зимовий сад», «Парки — легені міста», «День Землі», «День довкілля», «День охорони навколишнього середовища», «До чистих джерел», «Вода жива», «Притулок для тварин », «Моє подвір’я», «Мій рідний край—моя Земля». Участь учнів гімназії у грі-конкурсі «Геліантус», тощо.
4. Організація роботи гуртків та клубів за інтересами природознавчого та екологічного напрямків.
5. Організація заходів згідно з соціоекологічним календарем:
22.03 — Всесвітній день водних ресурсів;
23.03 — Всесвітній метереологічний день;
24.03 — Всесвітній день
боротьби із туберкульозом;
29.03 — День захисту Землі;
01.04 — Міжнародний День птахів (міжнародна екологічна акція);
02.04 — День геолога;
07.04 — Всесвітній день здоров’я;
15.04 — День екологічних
18.04 — Міжнародний
день охорони пам’ятників
та історичних місць;
18.04–22.04 — Дні заповідників і національних парків;
22.04 — Міжнародний
день Землі;
26.04 — День пам’яті загиблих у радіаційних аваріях та катастрофах;
03.05 — День Сонця;
24.05 — Європейський
день парків;
31.05 — Всесвітній день
проти паління;
05.06 — Всесвітній день
навколишнього середовища;
17.06 — Всесвітній день
боротьбі з опустелюванням
та засухою;
27.06 — Всесвітній день
рибальства.
6. Висвітлення у «Гімназійному віснику» та засобах
масової інформації питань
щодо екологічної діяльності учнів та її результати
7. Започаткування у гімназії роботи екологічного патруля

Згідно плану

Щороку

Згідно плану

Згідно плану

Згідно соціоекологічного календаря

З 2013 н. р.

З 2013 н. р.
Вчителі-предметники

Вчителі-предметники
Вчителі-предметники, адміністрація, батьки

Вчителі-предметники

Вчителі-предметники, керівники предметних кафедр, вихователі, заст.. д-ра з виховної роботи

Вчителі-предметники, лаборант, прес-центр

Заст. Д-ра з вих. роботи, вихователі
ІІІ.
Упровадження інноваційних технологій:
1.Створення банку даних електронних носіїв з екологічного виховання.

2. Підготовка та систематизація матеріалів на допомогу
вчителям-предметникам , збір та систематизація матеріалів періодичних видань із даного проекту.
3.Вивчення можливостей утілення нових технологій навчання та виховання юного
громадянина України.
4. Створення банку даних електронних носіїв з екологічного виховання.
до 2015 року

до 2015 року

Постійно

до 2017 року
Вчителі-предметники, лаборант
Вчителі-предметники, лаборант

Вчителі-предметники, вихователі
Вчителі-предметники
IV Методична робота:
1. Робота над створенням індивідуальних освітніх програм для обдарованих дітей за напрямками:
«Загальна екологія»;
«Екологія рослин»;
«Екологія людини»;
«Ландшафтна екологія»;
«Моніторинг навколишнього середовища»;
«Прикладна екологія»;
«Економіка природо-
користування і природоохоронної діяльності»;
«Сучасні екологічні проблеми»
2.Організація роботи предметних кафедр над проблемою екологічного виховання.

3 Робота вчителів-предметників над обраними науково-методичними проблемами.
4. Участь у районних та обласних семінарах , конференціях
5.Залучення обдарованих дітей до підготовки завдань для проведення олімпіад, конкурсів
6. Організація самоосвіти. Робота над створенням портфоліо вчителя
7.Організація постійно діючої екологічної агітбригади «Джерела»

8. Залучення гімназистів
до екологічних дослідницьких проектів
2013-2015 н.р.

Згідно плану

Постійно

Згідно плану
Щороку

Постійно

Щороку

Постійно
Заст. д-ра з наук-метод. роботи,
зав. кафедрою,
вчителі-предметники

Зав. кафедрою, вчителі-предметники, заст. д-ра з вих. роботи
вчителі-предметники

вчителі-предметники
вчителі-предметники,
вихователі
вчителі-предметники
заст. д-ра з виховної роботи, вихователі,
вчителі-предметники
вчителі-предметники

Цільовий проект
роботи з батьками

Автор: Самолюк С.М.,
зав. кафедрою виховання

Якими діти народжуються – ні від кого
не залежить, але в наших силах
зробити їх хорошими через правильне виховання.

Плутарх
ВСТУП
Виховання дітей в родині є першоосновою розвитку дитини як особистості. Духовний вплив батьківського дому забезпечує становлення дитини як майбутнього громадянина незалежної України, формує її національну свідомість.
Сучасна сім’я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини. Саме вона має виконувати головне завдання – забезпечувати матеріальні та педагогічні умови для духовного, морального, інтелектуального й фізичного розвитку юного покоління.
Конституційним обов’язком батьків є утримання своїх дітей до повноліття.
Законом України „Про освіту” на батьків покладена відповідальність за фізичне здоров’я та психічний стан дітей ,створення належних умов для розвитку їхніх природних здібностей. Від сім’ї починається шлях дитини до пізнання світу, свого становлення як особистості, шлях до шкільного навчання.
Життєвою дорогою дитини ведуть два розуми, два досвіди: сім’я та навчальний заклад.
В родинному вихованні батьки й педагоги як партнери взаємодоповнюють один одного. Їх співробітництво в ім’я становлення, розвитку і формування дитини виявить сильні і слабкі сторони кожного і створить можливість скорегувати недоліки, прорахунки у вихованні. Співпраця педагогів гімназії і батьків у вихованні базується на взаємному довір’ї ,повазі і доброзичливості. Вихователі та класоводи тримають тісний зв’язок з батьками. Але на жаль не всі батьки ідуть на зустріч педагогам у вихованні своїх дітей. Тому вихователі застосовують різні форми і методи роботи з батьками, залучають до участі в загальногімназійних заходах, запрошують на конференції, організовують зустрічі з лікарями, юристами, психологом.
В гімназії створені батьківські комітети по класах і батьківський комітет гімназії, але вони не дуже плідно працюють. Можливо, через недостатню інформацію про життя і навчання дітей. Тому важливе завдання вихователя –зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу.

Мета проекту:
Поліпшення роботи з батьками, підвищення рівня духовних, моральних цінностей і авторитету родини, створення сприятливих умов для тісної співпраці батьків і вчителів.

Основні завдання:
– формування у свідомості батьків розуміння важливості ролі сім’ї у житті гімназії, вихованні нового покоління;
– створення сприятливих умов для повноцінного морально-психологічного, соціального, культурного і духовного розвитку сім’ї, гармонізації взаємовідносин;
– реалізація заходів, спрямованих на сприяння з функціонуванню української родини;
– формувати і розвивати педагогічні навички і вміння, застосовувати їх у конкретних ситуаціях виховання дітей у сім’ї;
– підвищення рівня культури батьків;
– недопущення бродяжництва, безпритульності, наркоманії, алкоголізму…
– співпраця центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Традиційними методами та формами роботи з батьками є:
1. Спостереження;
2. Бесіди;
3. Анкетування;
4. Учнівські твори-роздуми.

Інноваційні форми роботи з батьками:
a. Дерево родоводу (зустрічі поколінь, роздуми над проблемами вихователів);
b. У сімейному колі (індивідуальна допомога родинам, організація зустрічі з лікарями, юристами);
c. Родинний зміст (збори дітей, батьків, членів родини);
d. День добрих справ (спільна трудова діяльність вчителів та батьків, дітей);
e. Сімейна скринька (добірка матеріалів з позитивним досвідом родинного вихователя);
f. Дні довір’я.
g. Народні світлиці (спільне проведення).

Ефективним засобом для спілкування між батьками, вчителями і дітьми має бути інформаційний стенд для батьків. Важливим джерелом інформації є сайт гімназії. Корисним для співпраці педагогів і батьків є клуб «Родина».

Щоб праця вчителів і батьків була тісною, потрібно впроваджувати традиційні форми роботи з батьками, зокрема:

І. Індивідуальні:
1. Відвідування сім’ї;
2. Запрошення до школи;
3. Індивідуальна педагогічна бесіда;
4. Індивідуальна педагогічна допомога;
5. Листування з батьками;
6. Дні відкритих дверей (уроків для батьків).

ІІ. Групові:
1. Збори батьківського активу;
2. Групові бесіди;
3. Групові консультації;
4. Батьків, консиліуми.

ІІІ. Колективні:
1. Лекції і бесіди;
2. Науково-практичні конференції;
3. Батьківські дні;
4. Вечори питань і відповідей;
5. Загально шкільні та класні батьківські збори;
6. Збори-концерти;
7. Конференції з обміну досвідом вихователів;
8. Диспути;
9. Педагогічні колегіуми;
10. Зустрічі за «круглим столом».
11. Педагогічний всеобуч;
12. Усні журнали.

Алгоритм роботи з батьками

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

Загальногімназійні батьківські збори

Очікувані результати:

Запорукою успішної виховної діяльності вихователя є його співпраця з батьками, оскільки сім’я значною мірою впливає на процес розвитку особистості дитини. Тому важливе відповідальне завдання вчителя – зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу. Виконання цього завдання можливе за умови, якщо у плині діяльності будуть передбачені такі напрямки роботи класного керівника з батьками:
1. Вивчення сім’ї учнів;
2. Педагогічна просвіта батьків;
3. Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу;
4. Педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу;
5. Індивідуальна робота з батьками;
6. Інформування батьків про хід і результати навчання й виховання та розвиток учнів;
7. Організації просвітницької роботи з батьками;
8. Вивчення рівня педагогічної культури батьків, сімейно-побутових умов учнів, надання допомоги батькам у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання, пропаганду кращого досвіду сімейного виховання, залучення батьків до організації поза навчальною виховною роботою;
9. Участь батьків у процесі навчання старшокласників.

Тематика батьківських зборів

І клас

1. Батьки – головні вихователі.
2. Вікові та індивідуальні особливості 6-річних дітей.
3. Як допомагати дитині адаптуватися до школи.
4. Особливості ігрової та навчальної діяльності першокласників у школі і
вдома.
5. Як формується особистість молодшого школяра.
6. Громадянин починається в сім’ї.
7. Роль сім’ї у вихованні працелюбності.
8. Як залучати дитину до різних видів мистецтв.
9. Гігієна і здоров’я першокласників.
10.Вічна проблема: батьки і діти.
11 .Режим дня учня – необхідна і важлива умова виховання.
12. Мистецтво виховання.
13.Про родинну демократію.
14.Роль родини у вихованні моральних почуттів дитини.
15. Роль родини у формуванні наукової свідомості школяра.
16.Про покарання і заохочення дітей в сім’ї.
17.Що і як читати дітям
18.Як допомагати дітям добре вчитися.
19.Виховання навичок та звичок культури поведінки в сім’ї.
20.Роль родини в організації дозвілля дитини.

II клас
1. Г. Ващенко та його погляди на родинне виховання.
2. Відповідальність батьків за виховання дітей.
3. Що необхідно знати про організм молодшого школяра.
4. Чи вміло ви використовуєте методи виховання молодших школярів у
сім’ї.
5. Що допомагає і що заважає дитині добре навчатися.
6. Гра і праця в житті молодшого школяра.
7. Книга і читання у вашому домі.
8. Культура поведінки школяра. Як її виховувати?
9. Роль сім’ї у фізичному розвитку молодшого школяра.
10.Про родинну демократію.
11.Мистецтво виховання.
12.Режим дня учня – необхідна і важлива умова виховання.
13.Як допомагати дітям добре вчитися.
14.Про виховання правдивості та чесності.
15.Що і як читати дітям.
16.Роль родини в організації дозвіллі дитини.
17.Зміст шкільної освіти та її пріоритетні напрямки на сучасному етапі.
18.Роль родини у формуванні наукової свідомості школяра.
19.Заохочення й покарання.
20. Сімейний клімат.

III клас
1. А. Макаренко радить батькам.
2. Шкідливі звички в молодшому шкільному віці. Як їм запобігати?
3. Роль сімейних традицій у вихованні дітей.
4. Навчання молодшого школяра вдома треба вміти організовувати.
5. Що ви знаєте про засоби впливу на дитину?
6. Основи моральності закладаються в сім’ї.
7. Як організувати самообслуговування дітей у сім’ї.
8. Можливості сім’ї в естетичному вихованні молодшого школяра.
9. Як правильно організовувати працю і відпочинок дітей у сім’ї.
10.Режим дня учня – необхідна і важлива умова виховання.
11 .Як допомагати дітям добре вчитися.
12. Зміст шкільної освіти та її пріоритетні напрямки на сучасному етапі.
13.Роль родини у формуванні наукової свідомості школяра.
14.Роль родини у формуванні наукової свідомості школяра.
15.Про покарання і заохочення дітей в сім’ї.
16.Що і як читати дітям.
17.Як формується особистість молодшого школяра.
18.Громадянин починається в сім’ї.
19. Що необхідно знати про організм молодшого школяра.
20. Чи вміло ви використовуєте методи виховання молодших школярів
у сім’ї.

IV клас
1. В. Сухомлинський про виховання дітей у сім’ї.
2. Батькам про акселерацію та її наслідки.
3. Як навчити дитину навчатися.
4. Авторитет, особистий приклад і педагогічний такт батьків.
5. Доброта і милосердя народжуються в сім’ї.
6. Усі діти здібні.
7. Виховання в дітей у сім’ї любові й готовності до праці.
8. Формування художніх смаків у дитини в сім’ї.
9.Як запобігти деяким захворюванням дітей молодшого шкільного віку.
10. Як організувати самообслуговування дітей у сім’ї.
11 .Можливості сім’ї в естетичному вихованні молодшого школяра.
12.Як правильно організовувати працю і відпочинок дітей у сім’ї.
13.Заохочення й покарання.
14.Сімейний клімат.
15.Честь і чесність.
16. Як допомагати дітям добре вчитися.
17.Про виховання правдивості та чесності.
18. Роль родини в організації дозвіллі дитини.
19.Зміст шкільної освіти та її пріоритетні напрямки на сучасному етапі.
20. Про родинну демократію.

V клас
1. Типові помилки у сімейному вихованні. Як їм запобігти.
2. Цей важливий «перехідний» вік.
3. Особливості поведінки дітей у підлітковому віці.
4. Психофічне і психічне здоров’я підлітка. Що йому загрожує?
5. Розумове виховання і розвиток пізнавальної діяльності у підлітковому віці.
6. Духовний світ підлітка. Як він формується.
7. Як прищеплювати підлітку інтерес до праці та повагу до людей праці.
8. Культура поведінки підлітка. Як її виховувати.
9. Роль сім’ї в заохочуванні підлітків до занять спортом.
10.Мистецтво виховання.
11 .Про родинну демократію.
12.Роль родини у вихованні моральних почуттів дитини.
13.Роль сім’ї та школи у вихованні громадських почуттів учнівської молоді.
14.Зміст шкільної освіти та її пріоритетні напрямки на сучасному етапі.
15. Роль родини в організації дозвілля дитини.
16.Вплив сім’ї на формування особистості дитини.
17.Як допомогти дітям добре вчитися.
18.Про виховання правдивості та чесності.
19. Що і як читати дітям.
20.Про покарання і заохочення дітей в сім’ї.

VI клас
1. Засоби і методи педагогічного впливу на підлітка в родині.
2. Педагогічна занедбаність підлітків. Які причини її виникнення.
3. Як здійснювати правове виховання в сім’ї.
4. Як формується світогляд у підлітковому віці.
5. Як виховувати у підлітків інтерес до здобуття знань.
6. Виховання громадської свідомості в дітей у сім’ї.
7. Праця підлітків у сім’ї та її організації.
8. Екологічна культура. Як її виховувати в підлітків у родині.
9. Гігієна побуту, розумова і фізична праця підлітків у сім’ї.
10. Національна програма «Діти України»: сім’я, держава, суспільство.
11. Діти Чорнобиля. Дитячий фонд України.
12.Виховуємо правову культуру учнів у сім’ї.
13. Особистість дитини формується в її оточенні (лекція психолога).
14.Психічні травми (лекція психолога).
15. Фізичні та психічні особливості статевого розвитку підлітків (зустріч з психологом та лікарем-сексопатологом).
16. .Негармонійна сім’я і неправильне виховання підлітків (вечір-диспут).
17.Як навчитись розуміти дитину.
18. Втечі з дому і бродяжництво (зустріч з представниками правоохоронних органів).
19.Книжкова полиця підлітка у сім’ї.
20.Музика у вашому домі.

VII клас
1. Спілкування підлітків з дорослими і ровесниками.
2. У сім’ї росте дочка. У сім’ї росте син.
3. Батьки в боротьбі з наркоманією і токсикоманією.
4. Підліток. Його емоції та почуття.
5. Спрямованість особистості й розвитку здібностей у підлітків.
6. Сім’я – джерело громадянськості та патріотизму.
7. Як виховувати працелюбність у підлітків.
8. Естетичне виховання в сім’ї. Із чого воно складається.
9. Коли скінчилися уроки: дозвілля підлітків.
10.«Краса землі в твоїх руках, людино!»
11.«Будьмо знайомі» (вечір знайомства батьків).
12.«Співоча родина» (вечір для батьків і дітей).
13.«Народ скаже, як зав’яже» (вечір гумору для батьків і дітей).
14. Фізичні та психічні особливості статевого розвитку підлітків (зустріч з психологом та лікарем-сексопатологом).
15. Негармонійна сім’я і неправильне виховання підлітків (вечір- диспут).
16. Як навчитись розуміти дитину.
17. Засоби і методи педагогічного впливу на підлітка в родині.
18. Педагогічна занедбаність підлітків. Які причини її виникнення.
19.Як здійснювати правове виховання в сім’ї.
20.Виховуємо правову культуру учнів у сім’ї.

VIII клас
1. Бездоглядність підлітків та її наслідки.
2. Підлітковий алкоголізм. Як його попередити.
3. Потреби та інтереси підлітків.
4. Типові конфліктні ситуації з батьками та іншими дорослими.
5. Темперамент, воля і характер. Особливості їх формування в підлітковому віці.
6. Батька про культуру міжетнічних і міжособистісних стосунків.
7. Спільна робота сім’ї та школи з трудового виховання підлітків.
8. Як залучати підлітків до різних видів мистецтва.
9. Спосіб життя сім’ї і здоров’я підлітків.
10.Свобода і особиста недоторканість кожної людини. Конституція України: ст..29. Пекінські права.
11 .Як навчитися розуміти й приймати підлітка?
12. «Тільки закоханий має право називатися людиною…» (виховання почуттів).
13.Як поводитися в конфліктних ситуаціях (збори разом з учнями) ?
14. Дозвілля підлітків. Розмова про звички.
15.Статеве виховання.
16. День подяки (збори разом з учнями).
17. Особливості підліткового віку. Запобігання відчуженості між батьками й дітьми.
18. Переконання, права й обов’язки (збори разом з учнями).
19. Формування установок толерантної свідомості.
20. День відкритих запитання і відповідей (збори разом з учнями).

IX клас
1. Сімейні стосунки в підлітковому віці.
2. Майбутній сім’янин виховується в сім’ї.
3. Економічне виховання підлітків.
4. Колективізм закладається в родині.
5. Формування навичок самоосвіти і самовиховання у підлітковому віці.
6. Патріотизм та його виховання в сім’ї.
7. Роль сім’ї у професійному самовизначенні підлітків.
8. Можливості школи і сім’ї з формування у підлітків естетичних смаків.
9. Літній відпочинок підлітків. Із чого складається і як організовується.
10. Психофізичні особливості дев’ятикласників.
11 .Вечір роздумів (збори разом з учнями).
12. Підготовка до випускних іспитів.
13.Людина, якій я вірю.
14.Як навчити дітей розпоряджатися грошима?
15.Багатоступеневість освіти. Як допомогти обрати професію?
16.Права і обов’язки батьків та дітей.
17. Дисципліна і самоконтроль школяра як підготовка до трудової діяльності.
18. Патологічні захоплення підлітків (лекція психолога).
19.Алкоголізм, нікотин, наркоманія – зло соціальне (лекція лікаря-нарколога).
20.Об’єм вільного часу старшокласників.

Х клас
1. Анатомо-фізіологічні та індивідуальні особливості юнацького віку.
2. Психологія юнацтва.
3. Спільна робота школи і сім’ї формування у старшокласників якостей сім’янина.
4. У чому специфіка пізнавальної та навчальної діяльності юнацтва.
5. Духовний світ старшокласника та його суперечності.
6. Формування гуманістичного світогляду старшокласників у сім’ї.
7. Виховання громадянина і патріота – важливе завдання сім’ї.
8. Роль естетичного виховання у формуванні особливості старшокласника.
9. Фізичний розвиток і зміцнення здоров’я юнацтва.
10.Українська родинна педагогіка про виховання дівчини в сім’ї.
11.Українська родинна педагогіка про виховання хлопців в сім’ї.
12.Роль батька і матері у вихованні юнацтва.
13. Особливості взаємо спілкування в сім’ї.
14.Здоров’я сім’ї – здоров’я держави і нації.
15.Нормування культури статевих і сімейних відносин.
І6.Роль школи і сім’ї у професійному самовизначенні учня-старшокласника.
17. Психофізіологічні особливості десятикласника.
18.Чи особиста це справа – особисте щастя (збори разом з учнями).
19.Виховання свідомого ставлення до сімейного життя.
20-Повага, подив, переконливість і успішність.

XI клас
1. Сутність індивідуального підходу до формування і збереження особливості в юнацькому віці.
2. Роль батьків у осмисленому визначенні старшокласниками своїх особистісних можливостей і життєвих ідей.
3. Можливості сім’ї у створенні умов для саморозвитку і самонавчання старшокласників.
4. Єдність зусиль школи і сім’ї щодо забезпечення комп’ютерної грамотності старшокласників.
5. Шляхи виховання соціально-активного громадянина в сучасній сім’ї.
6. Спів діяльність школи і родини щодо збереження і продовження національних культурно-історичних традицій.
7. Батькам про формування толерантних взаємин дорослих і старшокласників.
8. Роль сім’ї у підготовці юнацтва до майбутнього відповідального батьківства.
9. Підготовка старшокласників до складання іспитів і організація їхнього дозвілля.
10. Інтелігентність і гуманність. Повага й терпимість.
11. Дороги, які обирають наші діти (навички поведінки на ринку праці, побудова професійної кар’єри).
12.Підготовка до випускних іспитів (збори разом з учнями).
13.Громадськість. Правове виховання.
14.Самореалізація особистості.
15.Роль батьків у сексуальному вихованні учнівської молоді.
16.Роль батьків у етичному вихованні юнаків і дівчат.
17. Особливості роботи з обдарованими і талановитими підлітками.
18.Нормування культури статевих і сімейних відносин.
19. Особливості взаємоспілкування в сім’ї.
20.Державна політика в галузі освіти і виховання.

БАТЬКІВСЬКИЙ КЛУБ «РОДИНА»

1-4 класи
1 рік
1. Як допомогти дитині адаптуватися до школи. Консультація-практикум.
2. Дискусія «В чому секрети виховання».
3. Навчитись вчити, або як допомогти школяреві в навчанні. – Бесіда.
4. Консультація-практикум «Інтелектуальні ігри і задачі у вихованні дітей».
2 рік
• «Наші діти, які вони?»
• Консультація-практикум «Про психологічний розвиток дитини».
• Дискусія «Чи вміло ви використовуєте методи виховання молодших школярів в сім’ї».
• Дискусія «Що таке батьківське піклування про дітей».
3 рік
• Дискусія «Що ви знаєте про засоби впливу на дитину».
• Консультація-практикум «Що допомагає і що заважає дитині добре вчитися?».
• Консультація-практикум «навчальні можливості дитини. Як їх розвивати?».
• Дискусія «У чому полягає мудрість батьківської любові?».
4 рік
 Вечір-вогник «Традиції сім’ї. Їх роль у вихованні дітей».
 Темперамент дитини: врахування особливостей, корекції негативних рис».
 Консультація-практикум. Як формується особистість молодшого школяра».
 Консультація-практикум «Темперамент дитини: врахування особливостей, корекція негативних рис».
5 рік
– Круглий стіл «Телебачення, сім’я і діти».
– Диспут: Батьки і діти: етика взаємовідносин.
– Вечір сімейного портрету «Дозвілля в нашій сім’ї».
– Вечір-вогник «Традиції сім’ї, її роль у вихованні дитини».

І рік
5-8 класи
Заняття 1
o Бесіда «Особливості поведінки дітей у підлітковому віці : Проблеми перехідного віку».
o Обмін досвідом з питань значення похвали і покарання в родині».
Заняття 2
1. Бесіда «Розвиток пізнавальної активності і самостійності підлітка».
2. Обмін досвідом з питань розвитку здібностей у підлітків.
Заняття 3
– Бесіда «Бездоглядність підлітків. Причини педагогічної занедбаності»
– Обмін досвідом з питань запобігання та подолання конфліктних ситуацій між підлітками та батьками.
Заняття 4
1. Лекція У сім’ї росте донька. У сім’ї росте син. Особливості статевого виховання підлітків.
2. Організація дозвілля дітей у літній період.

ІІ рік
5-8 класи
І. Диспут «Авторитет батьків. На чому він ґрунтується».
ІІ. Засоби і методи педагогічного впливу на підлітка в сім’ї. Бесіда.
ІІІ. Круглий стіл «Попередження шкідливих звичок у підлітків».
ІV. Диспут «наші діти на порозі кохання».

ІІІ рік
5-8 класи
Заняття 1
І. Консультація-практикум. «Проблеми подолання неуспішності очима психолога».
ІІ. Консультація-практикум «Гігієна розумової і фізичної праці підлітків у сім’ї».
ІІІ. Диспут «Дорослі і підлітки: союз, конфлікт, компроміс».
ІV. Дискусія «Важкі діти чи важкі батьки».

ІV рік
5-8 класи
Заняття 1
І. Круглий стіл «Цей важкий перехідний вік».
ІІ. Дискусія «Як виховувати у підлітків інтерес до набуття знань».
ІІІ. Виступ нарколога «Підступність шкідливих звичок».
ІV. Дискусія «Чи повинні батьки змінювати стиль стосунків?».

V рік

5-8 класи
Заняття 1
І. Круглий стіл «Телебачення, сім’я і діти».
ІІ. Вечір сімейного портрету «Дозвілля в нашій сім’ї».
ІІІ. Дискусія «Культура поведінки підлітка. Як її виховувати ?».
ІV. Виступ інспектора «Процес залучення до шкідливих звичок. Які його прични».

І рік

9-11 класи
Заняття 1
1. Бесіда «Особливості організації навчальної праці старшокласників і роль батьків у цьому процесі».
Заняття 2
1. Бесіда «Фізичний розвиток і зміцнення здоров’я юнацтва».
2. Обмін досвідом з питань розвитку здібностей у підлітків.
Заняття 3
1. Бесіда «Роль сім’ї в природничій орієнтації старшокласників».
2. Зустріч з працівниками центру зайнятості.
Заняття 4
1. Організація праці та відпочинку старшокласників».
2. Підготовка учнів 9,11 класів до державної атестації. Бесіда з дирекцією гімназії.

ІІ рік
9-11 класи
І. Лекція-бесіда «Темперамент, воля і характер. Особливості їх формування у підлітковому віці».
ІІ. Дискусія «Ранні шлюби: за і проти».
ІІІ. Консультація-практикум. «Психологічні особливості особистості старшокласника».
ІV. Консультація-практикум. «Формування навичок самоосвіти і самовиховання у підлітковому віці».

ІІІ рік
9-11 класи
Заняття 1
І. Консультація-практикум. «Дозвілля підлітків».
ІІ. Типові помилки дорослих у спілкуванні з підлітками – консультація-практикум.
ІІІ. Лекція-бесіда. «Майбутній сім’янин виховується в родині».
ІV. Консультація-практикум «Врахування психологічних особливостей, інтересів, здібностей, нахилів підлітків їх професійному самовизначенні».

ІV рік
9-11 класи

І. Лекція-бесіда «Сімейні стосунки у підлітковому віці.
ІІ. Диспут «Характер старшокласника – який він?»
ІІІ. Лекція-бесіда «духовний світ старшокласника та його суперечності».
ІV. а) Консультація-практикум «Типові конфліктні ситуації підлітків з батьками та дорослими».
ІV. б) Консультація-практикум «Підготовка до складання іспитів».
V рік

9-11 класи
І. Диспут «батьки і діти»: етика взаємовідносин.
ІІ. Лекція-бесіда «Педагогічний такт батьків у вихованні старшокласника».
ІІІ. Перегляд фільму «Вплив шкідливих звичок на психологічне здоров’я».
ІV. Консультація-практикум «Допомога батьків підліткам у їх професійному самовизначенні.

Цільовий проект
«Здоров’я. Здоровий спосіб життя»

Автори:
Наконечна Л.П.,
вихователь, кл. керівник;
Рижук Н.М.,
медична сестра

Мета проекту:
 збереження і зміцнення здоров’я дітей у школі повного дня гімназії;
 формування у гімназистів відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей;
 виявлення та забезпечення оптимальних соціально-педагогічних умов для розвитку суб’єктів навчання, об’єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, що дозволить зробити процес формування здорового способу життя неперервним;
 створення оптимального психологічного клімату для розвитку кожної особистості;
 удосконалення системи роботи щодо профілактики та запобігання дитячому травматизму. Навчання моделей поведінки у різних життєвих ситуаціях на основі принципів особистої безпеки, економічної та загальної культури в умовах навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства.

Завдання проекту:
 удосконалення медичного обслуговування учнів та працівників гімназії;
 діагностика і моніторинг стану здоров’я гімназистів та вчителів;
 зниження рівня захворюваності учнів;
 здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості учня і вчителя;
 дотримання валеологічних вимог під час навчально-виховного процесу;
 пропаганда і формування у педагогів, учнів і батьків здорового способу життя;
 формування системи спортивно-оздоровчої, лікувально-профілактичної роботи;
 відпрацювання механізмів спільної роботи всіх зацікавлених служб, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Принципи проекту:
 Здоров’язберігаючий
 Валеологічний
 Виховний
 Гуманістично орієнтований

Проект реалізується через:
 кафедру виховання
 кафедру початкової освіти
 кафедру природничих дисциплін
 творчі групи
 семінари
Очікувані результати
Реалізація даного проекту спрямована на формування фізично, психічно, морально здорової особистості з високим рівнем громадянської відповідальності, готової до самостійного вибору власного місця в житті, високоерудованої культурної особистості, яка має гуманістичний світогляд, поважає батьків, людей, що її оточують, із сформованою культурою спілкування, веде здоровий спосіб життя і прагне до самовдосконалення.
Серед них виділяються такі:
– відсутність захворювань учнів на Інфекційні хвороби;
– зниження частоти захворювань на одну дитину;
– зниження показників пропусків занять через хворобу;
– сприяння позитивному психоемоційному стану учнів.

План реалізації проекту «Здоров’я. Здоровий спосіб життя»

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальний Контроль Примітка
1. Організаційно-педагогічні заходи
1.1. Створення гімназійного банку даних про стан здоров’я, фізичний розвиток дітей на основі діагностики та моніторингу стану здоров’я гімназистів Постійно
Медична сестра, лікар, учителі ОБЖ, фізкультури, вихователі

1.2. Обговорення проекту «Здоров’я. Здоровий спосіб життя» на засіданні:
 предметних кафедр;
 науково-методичної ради;
 педагогічної ради;
 піклувальної ради;
 ради гімназії Директор,
заступники
директора,
керівники
предметних
кафедр

1.3. Визначення оптимальних умов і форм організації гігієни розумової праці, харчування, відпочинку та зміцнення здоров’я
гімназистів Рада гімназії, вихователі
1.4. Розробка положень про спортивну олімпіаду з легкої атлетики, змагань «Сильні і спритні», «Веселі старти»
Заступник
Директора з науково-
Методичної роботи, вчителі фізкультури, вихователі
1.5. Розширення мережі спортивних секцій, гуртків, факультативів, курсів за вибором, клубів за інтересами: Постійно
Рада гімназії

1.6. Проведення фізкультпауз
під час занять і динамічної
перерви на свіжому повітрі
між уроками, рухливих
розрядок під час ігор,
на перервах Постійно
Вихователі, вчителі.
1.7. Вжиття заходів щодо подальшого запровадження у гімназії системи спортивно-масових змагань, у тому числі з видів спортивного туризму Заступник
директора
з виховної
роботи, вчителі фізукльтури

1.8. Розробка і запровадження
системи організації гімназійної та поза гімназійної фізкультурно-оздоровчої
і спортивної роботи Дирекція
Гімназії, вихователі

1.9. Забезпечення залучення до занять фізичною культурою
і спортом усіх учнів гімназії,
ураховуючи стан здоров’я
та фізичної групи Заступник
директора
з навчально- виховної роботи, вихователі
1.10. Створення умов для відпочинку гімназистів, проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять у режимі повного дня Дирекція,
рада гімназії, вихователі.

1.11. Розробка тематики та запровадження факультативних занять
для старшокласників з питань відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я
та його збереження Дирекція,
науково- методична
рада, вихователі

2. Організація і зміст виховної роботи
Організація роботи гуртків, клубів за інтересами,
спортивно-оздоровчих лекцій Постійно
Заступник
директора
з виховної
роботи
Організація постійно діючого семінару для батьків, учнів, учителів з питань лікувально-профілактичної роботи із залученням науковців, провідних спеціалістів з різних галузей медицини, науки і культури Заступник
директора
з виховної
роботи

Удосконалення роботи школи лідерів учнівського самоврядування гімназії Постійно
Заступник
директора
з виховної
роботи, вихователі
Організація вивчення науково-популярної, психолого-педагогічної та спеціальної літератури щодо проблем профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та захворювання на ВІЛ/СНІД серед учнівської молоді Заступник
директора
з виховної
роботи, вихователі

Підготовка та систематизація
матеріалів на допомогу вихователям з теми «Сучасні методи профілактики алкоголізму,
тютюнопаління, наркоманії
та захворювання на ВІЛ/СНІД серед учнівської молоді» Заступник
директора
з виховної
роботи, вихователі

Залучення батьків до спільних акцій та конференцій щодо формування здорового способу життя Заступник
директора
з виховної
роботи

Організація психолого-педагогічного консультування батьків щодо роботи із учнями Постійно
Психолог,
вихователі,
учителі-предметники
Інформування батьків гімназистів щодо питань критеріїв і показників досягнення учнями визначеного рівня навчання, розвитку здібностей, стану здоров’я Постійно
Вихователі,
учителі-
предметники

3. Медичне забезпечення проекту
1. Укомплектування медичного кабінету необхідними медикаментами та медичним обладнанням (термін виконання 2012-2017 р.р)
2. Організація контролю за медичним оглядом педагогічних та технічних працівників гімназії, аналіз санітарних книжок (щороку).
3. Аналіз стану здоров’я учнів (щороку).
4. Розробка листки здоров’я гімназистів, у якому вказана група здоров’я, фізкультурна група
5. Складання графіка планових щеплень учнів гімназії на поточний навчальний рік (щороку).
6. Аналіз стану медичних карток учнів (щороку).
7. Організація роботи медичного кабінету гімназії у поточному навчальному році (щороку).
8. Визначення рівня фізичного здоров’я за допомогою педагогічного тесту — програми (щороку).
9. Формування учнівських груп для проведення занять з фізичної культури (щороку).
10. Оснащення медичного кабінету гімназії сучасним устаткуванням, інструментарієм, необхідним для оздоровчої роботи (термін виконання 2012-2017 р.р).
11. Проведення оглядів дітей на педикульоз, коросту, мікроспорію (щомісяця, при потребі).
12. Організація контролю станом здоров’я учнів, виконанням правил особистої гігієни (щотижня).
13. Організація контролю за виконанням заходів щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях гімназії (постійно).
14. Організація лікувально-профілактичної роботи з учнями, проведення бесід: (2012-2017 р.р.)
 «Про дотримання режиму дня учнями гімназії» (вересень)
 «Обережно! Отруйні гриби!» (жовтень)
 «Профілактика гострих респіраторних захворювань (листопад)
 «Попередження травматизму під час канікул» (перед канікулами)
 «Шкідливі звички» (жовтень)
 «Гігієнічні вимоги щодо виконання домашніх завдань» (листопад)
 «Ботулізм, його профілактика» (листопад)
 «Профілактика СНІДу» (грудень)
 «Інфекційні хвороби, їх профілактика (грудень)
 «Профілактика гепатиту» (січень)
 «Особливості потреб у вітамінах та мінеральних солях» (січень-лютий)
 «Про проведення профілактичних заходів щодо захисту організму від грипу» (жовтень-березень)
 «Про профілактику зловживань наркотиків» (квітень)
15. Забезпечення дотримання у гімназії належного температурного, повітряного режиму, організація вологого прибирання приміщень із застосуванням дезінфікуючих засобів (постійно).
16. Здійснення аналізу захворювання учнів гімназії з метою запобігання виникнення епідемій (постійно).
17. Організація прийому дітьми вітамінних препаратів (постійно).
18. Організація протиепідемічної роботи з учнями, учителями (постійно).
19. Установлення тісних взаємозв’язків із медичними установами з питань медичного обстеження учнів (постійно).
20. Здійснення контролю за виконанням санітарно-гігієнічних вимог у харчоблоці, їдальні (постійно)
21. Організація санітарно-просвітницької роботи з працівниками харчоблоку щодо попередження інфекційних захворювань(постійно).
22. Забезпечення виконання протиепідемічних заходів під час карантину (якщо виникне). (постійно)
23. Здійснення контролю за дотриманням учнями санітарно-гігієнічних вимог під час прийому їжі (щодня).
24. Організація гарячого раціонального харчування учнів:
 для вихованців груп продовженого дня триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок); (постійно)
 для учнів гімназії дворазове харчування (сніданок, обід). (постійно)
25. Здійснення контролю за режимом харчування учнів, складанням меню та його урізноманітненням (постійно).
26. Організація проведення бесід із учнями: (2012-2017 р.р.)
 «Особливості потреб організму дитини у вітамінах та мінеральних солях» (жовтень)
 «Раціональне харчування – запорука здоров’я» (листопад)
 «Що допомагає мені бути здоровим» (лютий)
27. Організація оздоровчого табору із денним перебуванням дітей на базі гімназії «Мрія». (2012-2017 р.р.)

Загальногімназійні виховні заходи на 2012 – 2017 рр.

Вересень
1. Конкурс валеолистівок «Ми – за здоровий спосіб життя»
2. Спортивно-туристичне свято.
3. Тиждень безпеки руху дітей.

Жовтень
1. «Знати, щоб жити». Інформаційна гра для старшокласників.
2. Бесіди з участю медсестри про гігієну школяра.
3. Інструктаж «Правила поведінки під час осінніх канікул»

Листопад
1. Акція «Правда про тютюн».
2. Тренінг з участю психолога для старшокласників «Стиль спілкування між
вчителями та учнями»

Грудень
1. Виставка науково-популярної літератури «Здоров`я – найбільше багатство».
2. Інструктаж «Правила поведінки біля новорічної ялинки та під час зимових
канікул».

Січень
1. Конкурс на кращу агітбригаду та стінгазету «Здоровими бути модно».
2. Загально гімназійні батьківські збори «Значення сім`ї у формуванні, збереженні, зміцненні здоров`я дитини».

Лютий
1. Вікторина «Шкідливі звички та їх наслідки».
2. Конференція «Інфекційні захворювання, їх причини». Зустріч з лікарем.

Березень

1. Тестування «Чому я не можу кинути палити».
2. Усний журнал «Бережіть здоров’я»

Квітень
1. Інформаційна 15-хвилинка «Всесвітній день здоров’я».
2. Зустріч з лікарем-наркологом.

Травень
1. Опитування з участю прес-центру «Від чого залежить моє здоров’я».
2. Інструктаж «Правила поведінки на водоймах».

Заходи для учнів І – VII класів
І клас
1. Година спілкування «Режим дня та здоров’я учня».
2. Інструктаж «Як організувати правильне харчування».
3. Ознайомча бесіда «Спортивні секції, що діють в гімназії і спортшколі»
4. Туристичний похід до лісу.

ІІ клас
1. Година спілкування «Здоровими будемо – все здобудемо».
2. Складання інструкції «Секрети спілкування».
3. Бесіда з медсестрою «Попередження та лікування сколіозу».
4. Година відкритих думок «Чому шкідливе паління»

ІІІ клас
1. Інформаційна година спілкування «Пияцтво та злочинність невіддільні».
2- Рольова гра «Безпека і ризики».
3. Урок основ здоров’я «Сам удома».
4. Бесіда з участю медсестри «Статеве дозрівання. Гігієна дівчат»
5. «Профілактика інфекційних захворювань». Бесіда з елементами лекції.

ІV клас
1.Лекція лікаря-педіатра «Розвиток підлітка».
2-Урок-дослідження «Паління та наркоманія як соціальне зло»
3.Створення проекту «Шлях до здоров’я».
4.КВК з основ здоров`я.
5.Бесіда вчителя фізвиховання «Вплив фізичних вправ на розвиток, ріст і здоров’я людини»

V клас
1 .Інструктаж «Генетично модифіковані продукти».
2.Бесіда «Конвенція 00Н про права дитини» щодо збереження здоров’я .
3.Анкетування «Ставлення учнів до алкоголю».
4-Рольова гра «Суд над шкідливими звичками».
5.Бесіда з участю психолога «Як керувати своїми емоціями»
6.Бесіда про раціональний розподіл часу під час підготовки до екзаменів.

VI клас
1. Конкурс проектів «Наше здоров’я – в наших руках»
2. Інформаційно-пізнавальна година «Спорт і молодь».
3. Зустріч з лікарем-гінекологом (окремо з хлопцями та дівчатами)
4. Година спілкування «Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, наслідки Їх дії на особистість».
5. Конференція з участю психолога «Психічна та духовна складові здоров`я».

VII клас
1. Круглий стіл «Репродуктивне здоров’я»
2. Година спілкування «Вплив радіації на здоров’я людини»
3. Бесіда з лікарем «Венеричні хвороби та їх попередження»
4. Інформаційна година «Грип та його профілактика»
5. Конкурс стінгазет «Наркотики – бомба повільної дії».
6. Конференція «Нащадки козацької слави»

Додаток 1
Таблиця стану здоров’я учнів гімназії (травень 2012)

Клас Група здоров’я Усього учнів
І
(здорові) ІІ
(практ. Здорові) ІІІ ІV
1. 15 13 5 1 34
2. 12 9 13 – 34
3. 17 7 7 – 31
4. 10 8 12 – 30
5. 7 11 11 – 29
6. 5 10 18 2 35
7. 9 8 11 – 28
8. 10 8 13 – 31
9. 13 11 11 – 35
10. 8 8 8 1 25
11. 5 16 8 – 29

Додаток 2
Аналіз захворювань учнів 1–11-х класів гімназії

№ п/п Захворювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Усього
1. Порушення зору 2 4 – 2 5 3 5 3 3 4 7 39
2. Відхилення опорно-рухової системи 5 – 3 1 3 10 1 – 3 8 9 43
3. Захворювання серцево-судинної системи 3 10 4 10 8 12 8 9 7 4 7 82
4. Захворювання кишково-шлункового тракту 2 2 4 4 2 3 5 – 6 3 4 35
5. Захворюваннялор-органів 5 1 2 1 1 3 2 1 1 3 3 23
6. Тубінфікування – – 1 – – – – – – – – 1
7. Захворювання нирок 1 2 2 2 3 4 2 1 4 1 2 24
8. Невропатологія 1 1 – 1 – 4 5 6 2 3 4 26
9. Захворювання органів дихання – 1 – – – 2 – – – – – 3
10. Хірургічні хвороби 4 1 – – 2 1 – – 1 – – 9
11. Дифузний зоб 1 – – 1 2 6 2 8 2 4 4 30
12. Шкірні хвороби – – – – – 1 – 1 1 – – 3

Цільовий проект
«Етикет. Культура поведінки. Культура спілкування»

Автори:
Сокотун Т.В.,
Вихователь, кл. керівник;
Тимощук О.М.,
Вихователь ГПД

План реалізації проекту для прогімназійних класів на 2012-2017 Н\Р.

І клас
№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка
1. Виховна година «Чистота і охайність – запорука здоров’я». 2012 вересень
Вихователь ГПД

2.

«Ласкаво просимо (форми ввічливості) ».Складання вузликів ввічливих слів.
2012 жовтень
Вихователь ГПД

3. Виховна година «Культура зовнішнього вигляду». 2012 грудень Вихователь ГПД
4. Бесіда «Культура спілкування». 2013 січень Вихователь ГПД
5. Сюжетно – рольова гра «До магазину».(Виховні ситуації)
2013 квітень
Вихователь ГПД
6. Бесіда «Ти тепер учень – подружися з розпорядком дня».
2013 жовтень
Вихователь ГПД
7.
Бесіда з морального орієнтування «Що погано ,що добре»
(Виховні ситуації).
2014 лютий
Вихователь ГПД
8. Заняття «Учусь бути сонечком». 2014 травень Вихователь ГПД
9. Відверта розмова «Не кривди сину хліба, він святий».
2014 листопад
Вихователь ГПД
10. Обмін думками «Зовнішній вигляд дівчаток і хлопчиків»
2015 березень
Вихователь ГПД
11. Сюжетно — рольова гра « У бібліотеці».(Виховні ситуації)
2015 вересень
Вихователь ГПД
12. Ділова гра «Як треба себе вести на іменинах».
2015 грудень
Вихователь ГПД
13. Бесіда «З ким мені приємно спілкуватися».
2016 лютий
Вихователь ГПД
14. «Ласкаво просимо (форми ввічливості) ».Складання вузликів ввічливих слів.
2016 травень
Вихователь ГПД
15. 1гри з словами «Ввічливо – неввічливо».
2016 жовтень
Вихователь ГПД
17. Відверта розмова « Я вдома, у школі, на вулиці».
2017 лютий
Вихователь ГПД
18. Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток.
2017 жовтень
Вихователь ГПД
19. Відверта розмова «Коли я їм , то нікого не слухаю».
2017 грудень
Вихователь ГПД

ІІ клас
1. Відверта розмова «В гостях у однокласника».(Виховні ситуації).
2012 вересень
Вихователь ГПД
2. «Ти живеш серед людей» – бесіда. (Виховні ситуації).
2012 жовтень
Вихователь ГПД
3. Бесід а «Чому вчить Король Чистоти».
2012 грудень
Вихователь ГПД
4. Бесіда – екскурсія «У гості до книги».
2013 січень
Вихователь ГПД
5. «До тебе прийшли гості».( Виховні ситуації)
2013 квітень
Вихователь ГПД
6. Відверта розмова «Кого ми називаємо красивим».
2013 жовтень
Вихователь ГПД
7. Бесіда «Краса людських взаємин». 2014 лютий Вихователь ГПД
8. 0бмін думками. «Дім наш – рідна хата».День подарунків
2014 травень
Вихователь ГПД
9. Виховна година «Поведінка учня в режимі самообслуговування в їдальні і вдома».
2014 листопад
Вихователь ГПД
10. 3аняття «Мій клас-мої друзі». 2015 березень Вихователь ГПД
11. 0бмін думками «Чи вмієш ти розмовляти з дорослими».
2015 вересень
Вихователь ГПД
12. Вчимося говорити красиво і грамотно. Бесіда « Ти і твій співрозмовник».
2015 грудень
Вихователь ГПД
13. Обмін думками «Про що може розповісти нам одяг».
2016 квітень
Вихователь ГПД
14. Бесіда «Твій друг – який він».Портрет кращого друга.
2016 жовтень
Вихователь ГПД
15. Година спілкування «Особиста гігієна».
2016 листопад
Вихователь ГПД
16. Сюжетно-рольова гра «Поїздка в громадському транспорті».
(Виховні ситуації).
2017 лютий
Вихователь ГПД
17. Виховна година «Мої найкращі друзі – дідусі і бабусі».
2017 вересень
Вихователь ГПД
18. Виховна година «Свята і традиції в родині».
2017 грудень
Вихователь ГПД

ІІІ клас
1. Заняття «Ти і твої товариші». 2012 вересень Вихователь ГПД
2. Бесіда «Твій зовнішній вигляд». 2012 листопад Вихователь ГПД
3. Виховна година «Кому перевага за столом» 2013 січень
Вихователь ГПД
4. Бесіда «Книжку читай – розуму набирай».
2013 травень
Вихователь ГПД
5. Виховна година «З словами ввічливими знайся, будь чесним і не зазнавайся».
2013 жовтень
Вихователь ГПД
6. Поведінка учня на перерві. Бесіда «Ти і твої друзі на перерві»
2014 березень
Вихователь ГПД
7. Сервіровка столу. Ігрова ситуація « Чекаємо гостей».
2014 травень
Вихователь ГПД
8. Відверта розмова «Вчимося слухати і чути інших».
2014 листопад
Вихователь ГПД
9. Обмін думками «Які вимоги ставляться до одягу».
2015 січень
Вихователь ГПД
10. Відверта розмова «Як вести себе під час знайомства».(Ігрові ситуації).
2015 квітень
Вихователь ГПД
11. Мандрівка в країну шкільних речей «Бережи свої та шкільні речі».
2015 вересень

Вихователь ГПД
12. Година спілкування «Як навчитися розмовляти культурно?”
2016 лютий
Вихователь ГПД
13. Все хочемо уміти. Бесіда «Як ми допомагаємо старшим».
2016 квітень
Вихователь ГПД
14. 0бмін думками «Охайність одягу і взуття».
2016 листопад
Вихователь ГПД
15. Відверта розмова «Людина без друзів , що дерево без коріння».
2017 січень
Вихователь ГПД
16. Виховна година « Ввічливість як невід’ємна риса культурної людини».(Слова ввічливості).
2017 травень
Вихователь ГПД
17. Конкурс «Чомучки». Придумати якнайбільше питань, що розпочинаються зі слова «Чому?».Тема «Етикет».
2017 грудень
Вихователь ГПД

IV клас
1. Бесіда «Якими правилами користується культурна людина під час розмови?»
2012 вересень
Вихователь ГПД
2. 3аняття «Вчися сумлінно, поводься відмінно, щоб батьки могли радіти, що такі в них гарні діти».
2012 жовтень
Вихователь ГПД
3.
Бесіда « В людині повинно бути все прекрасно».
2012 грудень
Вихователь ГПД
4. Відверта розмова « Як ми ставимося до дружби між хлопцем і дівчиною?»
2013 лютий
Вихователь ГПД
5. 3аняття «Секрети ввічливої людини».
2013 травень
Вихователь ГПД
6. Виховна година «А що люди скажуть ?».(Правила етикету).
2013 вересень
Вихователь ГПД
7. Обмін думками « Про що свідчать неохайність, неакуратність».
2014 березень
Вихователь ГПД
8. Бесіда «Культура поведінки за столом».
2014 травень
Вихователь ГПД
9. Сюжетно-рольова гра «Загадки мудрого портфеля».Конкурс на найкращий ранець.
2014 листопад
Вихователь ГПД
10. Відверта розмова « Чому люди не завжди бережуть хліб».
2015 квітень
Вихователь ГПД
11. Виховна година « Що потрібно знати про культуру мовлення ?»
2015 вересень
Вихователь ГПД
12. Бесіда-практикум «Складання абетки охайного і привабливого учня». 2015 жовтень
Вихователь ГПД
13. Виховна година «Чи вмієш ти правильно і гарно накрити 2016 березень
Вихователь ГПД
14. 0бмін думками «За якими законами живе наш клас». 2016 травень Вихователь ГПД
вчитель
15. Сюжетно-рольова гра «Ми пішоходи».(Виховні ситуації) 2016 листопад Вихователь ГПД
16. Бесіда «Школа твій дім , будь господарем в нім».
2017 січень
Вихователь ГПД
17. Виховна година « Хто людям добра бажає, той собі і має».
2017 травень
Вихователь ГПД
18. Ділова гра «Гість – радість у домі». 2017 грудень Вихователь ГПД

План реалізації проекту для учнів I-VII класів на 2012-2017 Н\Р.

I клас
1. Бесіда «твій зовнішній вигляд» 2012 вересень Вихователь
2. Сервіровка столу. Ігрова ситуація чекаємо гостей.
2012 грудень
Вихователь
3. Бесіда «Ледащо не годиться ні нащо». 2013 березень Вихователь
6. Бесіда «про культуру спілкування» 2013 жовтень Вихователь
4. Відверта розмова « людина без друзів, що дерево без коріння».
2014 січень
Вихователь
5. Виховна година «кому перевага за столом».
2014 листопад
Вихователь
6. Бесіда «шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе».
2015 квітень
Вихователь
7. Заочна подорож « У країні Добрих і Ввічливих людей».
2015 вересень
Вихователь
8. Година спілкування « Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей».
2016 лютий
Вихователь
9. Турнір «Лицарі ввічливості». 2016 жовтень Вихователь
10. Практичне заняття «Ми п’ємо чай»
2017 січень
Вихователь
11. Урок чемності. 2017 листопад Вихователь

II клас
1. Бесіда «золоте правило поведінки». 2012 вересень Вихователь
2. Рольова гра «розмова по телефону».
2012 листопад
Вихователь
3. Практичне заняття «в гостях і вдома. Ти прийшов у гості, ми приймаємо гостей».
2013 лютий
Вихователь
4. Бесіда «правила поведінки в гімназії».
2013 жовтень
Вихователь
5. Що означає бути добрим товаришем? Година спілкування.
2014 квітень
Вихователь
6. Бесіда «що таке егоїзм?»
2014 грудень
Вихователь
7. Вікторина «спілкуйся з відкритими серцями».
2015 травень
Вихователь
8. Заочна подорож «у країні добрих і ввічливих людей».
2015 листопад
Вихователь
9. Відверта розмова «Як ми ставимося до дружби між хлопцем і дівчиною?»
2016 лютий
Вихователь
10. Обмін думками «про що свідчить неохайність, неакуратність».
2016 жовтень
Вихователь
11. Конкурс на краще збереження шкільного майна.
2017 січень
Вихователь
12. Інтелектуальна гра «Зумій розібратися».
2017 вересень
Вихователь

ІІІ клас

1. Бесіда «на відпочинку». 2012 вересень Вихователь
2. Практикум «складання еталону поведінки для свого віку».
2012 грудень
Вихователь
3. Година спілкування «будь великодушним і добрим». У великодушності – справжня краса людини.
2013 травень
Вихователь
4. Бесіда «мовний етикет». 2013 вересень Вихователь
5. День іменника 2014 січень Вихователь
6. Виховна година «хто людям добра бажає, той собі і має» 2014 жовтень Вихователь
7. Ділова гра «Гість – радість у домі» 2015 лютий Вихователь
8. Дискусійний ринг «мова – візитна картка людини» 2015 листопад Вихователь
9. Година спілкування «що означає бути хорошим товаришем». 2016 квітень Вихователь
10. Конкурс на краще новорічне привітання. 2016 грудень Вихователь
10. Конкурс міс і містер шляхетність 2017 травень Вихователь
12. Поїздка в театр 2017 листопад Вихователь

IV клас

1. Бесіда «твій зовнішній вигляд» 2012 вересень Вихователь
2. Рольова гра «Я пасажир». 2012 грудень Вихователь
3. Бесіда «слово – не горобець, випустиш – не спіймаєш». 2013 квітень Вихователь
4. Бесіда «Мовний етикет». 2013 жовтень Вихователь
5. Година спілкування «як свої мінуси зробити плюсами» 2014 лютий Вихователь
6. Пам’ятка «щоб привирнути до себе людей, необхідно…»
2014 вересень
Вихователь
7. Рольова гра «Криве дзеркало» 2015 січень Вихователь
8. Диспут «краса внутрішня і зовнішня». Чи сумісні ці поняття?
2015 листопад
Вихователь
9. Тест «перевір свій рівень культури спілкування»
2016 березень
Вихователь
10. Виховна година «чи вмієш ти правильно і гарно накрити стіл? Як це зробити?»
2016 жовтень
Вихователь
11. Бесіда « школа твій дім, будь господарем в нім
2017 лютий
Вихователь
12. День іменинника
2017 вересень
Вихователь

V клас
1. Бесіда «культура спілкування» 2012 жовтень Вихователь
2. Година спілкування «Правила етикету. А що скажуть люди?»
2012 грудень
Вихователь
3. Година спілкування «Умій контролювати свої бажання»
2013 квітень
Вихователь
4. Бесіда «Про смаки сперечаються. Смак та мода. Художній смак».
2013 вересень
Вихователь
5. Тренінг «Ввічливість» 2014 лютий Вихователь
6. Бесіда « Стилі поведінки людей у конфлікті» 2014 листопад Вихователь
7. Година відвертості 2015 травень Вихователь
8. Круглий стіл «відверта розмова про ввічливі вчинки» 2015 грудень Вихователь
9. Зустріч із ровесниками з інших шкіл 2016 квітень Вихователь
10. Батьківські збори «Спілкування підлітків з дорослими й ровесниками»
2016 жовтень
Вихователь
11. Круглий стіл «мистецтво спілкування».
2017 лютий
Вихователь
12. Тринажер чемності «Вчимося вітатися і вести розмову із сусідом, друзями»
2017 вересень
Вихователь

VI клас
1. Тренінг з участю психолога для старшокласників «Стиль спілкування між вчителями та учнями»
2012 вересень
Вихователь
Психолог
2.
Ділова гра «Загальна культура ідеальної людини».
2012 грудень
Вихователь
3. Батьківські збори «Спілкування його значення для дитини в сім’ї, в шкільному колективі»
2013 квітень
Вихователь
4. Тренінг «Щоб не виросла людинка – серце, як льодинка»
2013 жовтень
Вихователь
5. Практикум «Чай та кава. Секрет хорошого смаку»
2014 лютий
Вихователь
6.
Рольова гра «Етикет дарування»
2014 листопад
Вихователь
7.
Поїздка в театр.
2015 березень
Вихователь
8. Батьківські збори «Культура поведінки підлітка. Як її виховувати?»
2015 жовтень
Вихователь
9. Турнір лицарів і прекрасних дам «Сім лицарських доблестей».
2016 січень
Вихователь
10. Вогник «Я вас запрошую на каву»
2016 вересень
Вихователь
11. Конкурс на краще збереження шкільного майна
2017 лютий
Вихователь
12. Етика спілкування «Правила вічливої людини»
2017 грудень
Вихователь

VII клас
1. Рольова гра «Криве дзеркало». 2012 вересень Вихователь
2. Година спілкування «Людська вихованість не можлива без людської вдячності» .
2012 грудень
Вихователь
3. Дискусійний ринг «Бар’єри спілкування та їх подолання» .
2013 травень
Вихователь
4. Лекція «Культура поведінки старшокласників у громадських місцях».
2013 жовтень
Вихователь
5. Тест «Мені не дорогий твій подарунок , дорога твоя любов»
2014 лютий
Вихователь
6. Диспут «Ввічливість і вихованість – чи тотожні ці поняття?»
2014 листопад
Вихователь
7. Година спілкування «культура поведінки та почуттів»
2015 квітень
Вихователь
8. Круглий стіл «Моральність – основа культури поведінки»
2015 жовтень
Вихователь
9. Бесіда «краса людини в гармонії» 2016 січень Вихователь
10. Дискусія «Я в оточуючому світі» 2016 вересень Вихователь
11. Рольова гра «М’яке серце». 2017 квітень Вихователь
12. Година спілкування «Цінуй честь сім’ї, знай, що твоя сім’я – це і твої вчинки, і твоя поведінка»
2017 грудень
Вихователь

Цільовий проект
«Правове виховання»

Автор:Верба Л.Л.,
вч. правознавства,
вихователь, кл. керівник

Мета проекту :
• утверджувати гуманістичні правові ідеї, загальнолюдські та національні правові цінності, високі моральні засади в суспільному житті;
• підвищувати правову культуру та знання неповнолітніх.

Завдання проекту
1. Формування правової свідомості гімназистів, вироблення анти девіантного імунітету.
2. Формування в учнів гімназії активної позиції в правовій сфері, нетерпимого ставлення до правопорушень та антисоціальної поведінки.
3. Виховання особистості, збагаченої правовими знаннями, розумінням ролі держави та правоохоронних органів в дотриманні законності та правопорядку.
Враховуючи вікові особливості, ставимо завдання для:
 1-4 класів: формування навичок культури поведінки у різних видах діяльності, потреби робити добро;
 5-8 класів: розуміння та сприйняття правових норм, поглиблення знань про загальновизнані правові цінності, виховання гуманізму, духовності;
 9-12 класи: усвідомлення необхідності дотримання законів, побудови правової держави, вироблення кодексу поведінки людини в суспільстві, у світовому співтоваристві.

Принципи проекту
●Принцип науковості, наступності, систематичності і послідовності навчання
●Принцип наочності навчання, поєднання різноманітних методів навчання в залежності від завдань і змісту навчання
●Принцип поєднання різноманітних форм навчання в залежності від завдань, змісту і методів навчання
●Принцип створення необхідних умов для навчання

Термін дії проекту: червень 2012 – серпень 2017

Проект реалізується через:
– діяльність кафедри природничих дисциплін;
– майстер-класи;
– семінари.

Очікувані результати:
1. Знання та поважання законів гімназистами;
2. Відсутність серед гімназистів випадків асоціальної та протиправної поведінки;
3. Стійка звичка до дотримання правил, норм поведінки, законів;
4. Поважання та дотримання положень Статуту гімназії, правил і норм поведінки в навчальному закладі, в громадських місцях;
5. Розвиток громадянських чеснот, особистої дисциплінованості, відповідальності, навичок правомірної поведінки;
6. Високий рівень правових знань, вміння їх застосування у повсякденному житті з метою реалізації своєї життєвої програми, захисту власних прав і свобод.

План реалізації проекту

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Примітка
І.

ІІ.

ІІІ.

ІV.

V. Освітній компонент:
1. Забезпечити вивчення правознавства на рівні освітніх стандартів
2. Розширити мережу факультативних занять з правової освіти для старшокласників.
3.Проведення загально-
гімназійних заходів:
ВЕРЕСЕНЬ –
ЖОВТЕНЬ – Право. Закон і підліток.
ЛИСТОПАД –Вечір на правову тематику «Я так думаю»
ГРУДЕНЬ –«Що треба знати про право і закон»
СІЧЕНЬ – Диспут «Чи можливі права без обов’язків?»
ЛЮТИЙ – зустріч із працівниками дитячої кімнати міліції.
БЕРЕЗЕНЬ – Турнір правознавців
КВІТЕНЬ – Усний журнал «Друзі чи вороги? Алкоголь і тютюн.»
ТРАВЕНЬ – виставка літератури на правову тематику.

Форми позакласної роботи:
• Сприяти роботі Правового центру
• Організація та проведення предметного тижня
• Розширення можливості вивчення правової освіти в позаурочний час.
• Організація екскурсій з метою поглиблення знань з предмету (суд, правоохоронні органи тощо)
• Участь учнів гімназії в предметних олімпіадах, конкурсі МАН.
• Створення інформаційного стенда
• Розробити та включити до планів виховної роботи батьківські збори
на правову тематику.
• Запроваджувати в гімназії нові ігрові, дискусійні заходи для дітей та юнацтва:
• проведення рольових ігор «Захист прав дітей в нашій
державі»;
• уроки ввічливості «Я і мої права»;
• дебати «Що
таке правомірна поведінка?», «Як ти співвідносиш правові та моральні норми у своєму житті?»;
• брейн-ринги
• тренінги: «Закон і я», «Право та молодь»;
• цикл виховних годин з теми «Культура поведінки»;
• психологічні тренінги для учнів щодо проблем подолання стре-
сів, кризових ситуацій, вирішення внутрішньосімейних проблем,емоційних травм.

• Надавать психологічну підтримку учням та їхнім батькам у питаннях профілактики виникнення шкідливих звичок.
• Створити папку матеріалів із правової освіти на допомогу класним керівникам та батькам.
• Організація та проведення зустрічей з фахівцями у різних галузях правової освіти

• Проведення виховних заходів:
Тематика виховних заходів для прогінна-
зійних класів:

1. Україна – моя рідна Батьківщина.
2. Символіка моєї Вітчизни.
3. Основний закон нашої держави.
4. Світлофор. Правила вулиці.
5. Дружимо з режимом дня.
6. Твій зовнішній вигляд.
7. Кожній речі своє місце.
8. Моє чесне слово.
9. Як поводитися в громадських місцях.
10. Один за всіх – всі за одного.
11. Правила обов’язкові для всіх.
12. Ми тепер не просто діти – ми вже гімназисти.
13. Про роботу міліції.
14. Сім лицарських чеснот.
15. Захист прав дитини на особисту свободу.
16. Перше знайомство з Декларацією прав дитини.
17. Хто захищає наші права.
18. Без обов’язків немає прав.
19. Хто приймає закони.
20. Українська держава захищає своїх громадян.
ТЕМАТИКА
виховних заходів для гімназійних класів
І (5) клас

1. Подорож у країну права.
2. Права і обов’язки гімназиста (бесіда)
3. Ознайомлення з основними положеннями Статуту гімназії.
4. Опрацювання положень «Кодексу честі гімназиста» (година спілкування).
5. Хто створює закони (година спілкування).
6. Для чого існують правила та закони (бесіда).
7. Декларація прав людини – джерело знань про ваші права. (година спілкування).
8. Анкетування «як ми знаємо правила поведінки в гімназії».
9. Про діяльність Верховної Ради – найвищого законодавчого органу нашої держави (година спілкування)
10.Анкета «Діти і протиправна поведінка»

ІІ (6) клас
1. Анкетування «Як ми знаємо основні положення статут гімназії»
2. Закон на варті твоїх прав. (година спілкування).
3. Мої права та обов’язки (бесіда
4. .Що таке правопорушення і правова відповідальність. (бесіда).
5. Ознайомлення із змістом Конституції України (година спілкування).
6. Державна символіка, історія створення герба, прапора, гімну (година спілкування).
7. Про роботу міліції. (зустріч із працівниками правоохоронних органів).
8. За вчинки потрібно відповідати (бесіда).
9. Про відповідальність неповнолітніх за порушення закону
10. Бесіда «Людина – найвища цінність.

ІІІ (7) клас
1. Дисципліна на дорозі – обов’язок кожного (бесіда).
2. Статут гімназії – основний закон для гімназистів (бесіда).
3. Поважання правил, норм і законів – гарантія безпеки для кожного з нас (година спілкування).
4. Рольова гра «Думка жителів села»
5. Бесіда «Як захисти свої права в сім’ї»
6. Моральні традиції українського народу (година спілкування).
7. Посієш вчинок – пожнеш звичку (година спілкування).
8. Диспут «Чи потрібне самоврядування в класі?»
9. «Виховувати в собі дисциплінованість – готуватися до майбутнього життя.» (година спілкування)
10. Бесіда «Лінощі – мати всіх людських вад.»

ІV(8) клас
1. Право на освіту – невід’ємне право кожного громадянина України» (бесіда).
2. Правова культура – одна з умов реалізації особистості (година спілкування).
3. Правила поведінки в громадських місцях (бесіда).
4. День Соборності України – свято єднання українського народу (година спілкування).
5. Гра «Суд над шкідливими звичками»
6. Право на життя – твоє конституційне право (лекція).
7. Бесіда «Місце людини у суспільстві.»
8. Диспут «Місце людини у суспільстві.»
9. Бесіда «Діяльність як спосіб існування та самоорганізації людини.»
10. Диспут «Ідеали людини.»

V(9) клас
1. Про правопорушення та відповідальність неповнолітніх. (година спілкування).
2. Про права і обов’язки гімназиста (бесіда).
3. Бесіда « Твоя правова культура»
4. Про правила поведінки в громадському транспорті (бесіда).
5. Анкетування «Чи не порушують твої права в школі, сім’ї».
6. Диспут «Чи завжди закон на захисті прав людини?»
7. Зустріч з працівниками прокуратури.
8. «Освіта за кордоном. Як не потрапити в пастку торговців людьми».(година спілкування).
9. Гра «Права, свободи і обов’язки людини і громадянина»
10. «Відповідальність підлітків за свої вчинки»(година спілкування)

VІ(10) клас

1. Правове забезпечення права на освіту в Україні (година спілкування).
2. Захист громадянських прав українців за кордоном (година спілкування).
3. Турнір правознавців. (Брейн-ринг з прав людини)
4. Бесіда Статистика правопорушень на дорогах України – показник дисциплінованості водіїв та пішоходів.
5. «Що таке громадянська гідність?» (диспут).
6. Не потрапити в пастку наркотичної залежності. (бесіда).
7. «Правове регулювання трудової діяльності неповнолітніх (бесіда).
8. Свобода і правова відповідальність (година спілкування).
9. Твори дітей «Я і наркотики»
10. Зустріч з працівниками суду

VІІ(11) клас
1. Знати та поважати закон (бесіда).
2. Правова культура громадян – показник досконалості суспільства (година спілкування).
3. Диспут «Як відстояти свої права?»
4. Скалічені долі (декілька історій з життя виправних закладів для неповнолітніх)
(година спілкування).
5. Декларація прав людини – основний документ міжнародного захисту прав і свобод громадян.
6. Паспорт, його призначення (бесіда).
7. Закон – твій путівник в житті (бесіда).
8. Зустріч з працівниками суду
9. КВН «Право на освіту та отримання професії»
10. «Право і закон»(брейн-ринг)

Упровадження інноваційних технологій:
26. Створення банку даних електронних носіїв з правової освіти
27. Оновлювати бібліотечний фонд науково-популярною, довідковою та методичною літературою
28. Удосконалення навчально-методичного комплексу з правової освіти
29. Запроваджувати передові методи викладання правознавства
30. Вивчення можливостей нових технологій навчання та виховання щодо організації роботи з обдарованими дітьми.
31.
32. Сприяння забезпеченню матеріально-технічної бази з даного предмета.
33. Створення банку педагогічних технологій з правознавства
34.
35. Запроваджувати передові методи проведення годин спілкування

Методична робота:
50. Організація та проведення тижня кафедри суспільних дисциплін
51. Організація та проведення тижня кафедри виховної роботи
52. Розробка пам’яток, алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності
53. Видання творчих робіт учнів —переможців конкурсів (МАН та ін.)
54.
55. Робота вчителя, вихователя над обраними науково-методичними проблемами.
56. Створення і впровадження авторських програм факультативів, гуртків тощо.
57. Участь у конкурсах
58. Залучення обдарованих дітей до підготовки завдань для проведення олімпіад, конкурсів, відкритих годин спілкування
59. Організація самоосвіти. Робота над створенням портфоліо вчителя,вихователя
60. Проведення психолого-педагогічних консиліумів з питань визначення рівня дослідницьких, творчих, пошукових здібностей дітей в області перспективного і найближчого розвитку учнів.
61. Забезпечення контролю за станом викладання, дотримання вимог щодо обсягу та змісту навчальних планів та програм з природничих дисциплін відповідно до вимог педагогічного контролю.
62. Проведення засідань кафедри
Постійно

Щороку

Щороку

Постійно
Згідно пл..

Постійно

Щороку

Щороку

2012-2015 н.р.
2012-2017 н.р.

2012-2017 н.р.

2012-2017 н.р.

2013 н.р

Щороку

Постійно

З січня 2013 р.
Постійно

Постійно

Система-
тично
Постійно

Постійно

З березня
2013 р.

Система-
тично

Згідно плану
Згідно плану
Протягом 2012-2015 н.р.
Один раз на рік

Постійно

Щороку

Згідно пл..
Постійно

Постійно

Один раз на рік

Постійно

Згідно плану

Вчитель

Вчитеь-предметник, адміністрація
Вчитеь-предметник, вихователі

Заст. д-ра з ВР
Вч.-предметн.,

зав. кафедрою

Адміністрація, вчитель- предметник
Адміністрація,

Вч.-предметн., Вихователі

Заст. д-ра з НМР
Вч.-предметн.,

Вчитель-предметник

Вихователі

Заступник директора з виховної роботи

Лаборанти

Дирекція

Вчитель, вихователі
Вчитель-предметник
Вчитель – предметник, Заст. д-ра з НМР
Директор

Лаборанти, вчитель-предметник
Вихователі

Заст. д-ра з НМР
зав. кафедрою, Вч.-предметн.
Вчитель-предметник, лаборанти
Зав. кафедр., лаборанти, Вч.-предметн.
Вч.-предметн., вихователі
Вихователі, Вч.-предметн.
Вч.-предметн.
Вихователі, вчитель – предметник
Заст. д-ра з НМР
Вихователі, вчитель – предметник

Практичний психолог, вчителі- предметними, вихователі

Адміністрація
Зав. кафедрою

Тематика засідань педагогічних рад на 2012-2017 роки

2012-2013 н.р.

1. Роль шкільної бібліотеки у вихованні в учнів інтересу до книги, до читання.
2. Оновлення змісту виховання, форм і методів виховної роботи в режимі школи повного дня.
3.Про роботу психологічної служби щодо створення умов для гуманізації навчально-виховного процесу.
2013-2014 н.р.
1. Упровадження здоров’язберігаючих педагогічних технологій у навчально-виховний процес: аналіз досвіду педагогічного колективу в режимі повного дня, удосконалення технології проведення здоров’язберігаючих занять.
2. Учнівське врядування як реальна виховна сила в умовах демократизації школи.
3. Про систему науково-дослідницької роботи з учнями, її вплив на якість навчально-виховного процесу.

2014-2015 н.р.
1. Педагогічна майстерність, творча ініціатива педагогічних працівників на основі систематичного моніторингу рівня їх професійної компетентності.
2. Педагогічна рада-ділова гра:” Впровадження ІКТ як один із шляхів формування основних груп компетентностей учнів. ”
3. Результативність використання нових педагогічних технологій щодо формування пізнавальної самостійності молодших школярів.
2015-2016 н.р.
1.Про ефективність та результативність впровадження допрофільного вивчення предметів у 8-9 класах.
2. Вироблення шляхів розвитку творчих обдарувань, нахилів та інтересів дітей, компетентностей саморозвитку та самоосвіти, використовуючи можливості сучасного інформаційно-комунікативного простору.
3. Міжпредметні зв’язки як важливий фактор підвищення ефективності навчання.

2016-2017 н.р.
3. Про ефективність використання годин варіативної складової навчального плану.

2.Про роботу гуртків, клубів, товариств щодо формування в учнів високих морально-етичних якостей і національної свідомості.
3. Сучасний урок – спільна творчість учителя та батьків.

Коментарі і розміщення посилань заборонено.

Комментарі закрито.